Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2007-03-21
Följande text ingick även i temat ”Socialt entreprenörskap” som publicerades i Entré nr 1, 2007:

Ny bok om socialt entreprenörskap

Ny bok om socialt entreprenörskap
Esbri har sedan 2001 anordnat fyra publikationsworkshops under namnet Movements of Entrepreneurship. Ett urval av bidragen från respektive workshop samlas sedan i bokform. Den tredje och nyutgivna boken handlar om socialt entreprenörskap.

Daniel Hjorth och Chris Steyaert är redaktörer för Entrepreneurship as Social Change - A Third Movements in Entrepreneurship Book. Med boken vill de inte bara bidra till den befintliga diskussionen om socialt entreprenörskap, som de menar är ganska amerikansk, utan även bredda den och ta den vidare.

- Synen skiljer sig ganska mycket mellan USA och Europa. I USA ligger fokus mer på individen och på hjältar. De ser också gärna företagande och samhälle som åtskilda delar. Det här påskyndar ekonomiseringen av samhället. Det innebär också att vi kommer bort från det sociala, säger Daniel Hjorth, professor vid Handelshögskolan i Köpenhamn.

I en mer europeisk skola försöker man rädda de värden som tillhör det sociala. Genom att det i boken finns med flera bidrag från forskningsfält som sociologi och antropologi ges en vidare syn på entreprenörskapet.

- Det här är ett påtagligt sätt att visa att entreprenörskap är större än ekonomi. Vi vill bryta mot den hårt ekonomiserade synen på entreprenörskap och visa på att det är en bredare kraft. Entreprenörskap bidrar till samhällsutvecklingen på många sätt.

Bland annat beskriver Richard Swedberg den unge Schumpeters syn på det sociala entreprenörskapet. I ett annat kapitel skriver Ellen O'Connor om vilka möjligheter det sociala entreprenörskapet har i samhället.

Boken tar också upp hur städer förnyas och förändras genom entreprenörskap samt hur det offentliga rummet är en arena för entreprenöriella processer.

För mer info: www.esbri.se/movements.asp

Här finns en lång artikel om socialt entreprenörskap


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu