Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2007-06-25
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 2007:

Konstnärer lär sig entreprenörskap hos SSES

En konsthögskola är kanske inte det första man tänker på när det kommer till utbildning i entreprenörskap. Men det är dags att tänka om. En av SSES medlemsskolor är nämligen Konstfack, och här växer intresset för ämnet för varje termin som går.

Ronald Jones är professor vid institutionen för interdisciplinära studier på Konstfack. Han är också föreståndare för SSES kompetenscenter på samma skola. Enligt Jones behövs det mer entreprenöriellt tänkande i konstvärlden.

- Konstnärer och designers är oftast inte så medvetna om vad som behövs för att vara entreprenör, säger han.

- Kulturen i Sverige säger att konstnärer ska försörja sig på stipendier. Här tror jag att det behövs en attitydförändring. Konstnärer och designers måste sluta tänka i termer av att överleva till nästa stipendium, och börja tänka i termer av entreprenörskap. De måste börja fundera på hur de ska kunna försörja sig på sin konst. SSES har en mycket bra verktygslåda för att lära såväl konstnärer som andra studenter detta.

Tidigt affärstänkande
Ronald Jones har tidigare erfarenhet av att arbeta i gränslandet mellan konst och affärer. Han har bland annat varit med om att skapa och driva en inkubator på en konstskola. Han menar att det är ett tankeskifte på gång inom den här världen.

- Konstnärer och designers anställs i företag, inte bara för att skapa konst och design, utan för mer allmän kreativ problemlösning. En sak som jag tror är mycket viktig är att få in konstnärer och designers i ett affärstänkande tidigt i processen.

Och det är alltså här SSES kommer in i bilden. Redan på ett tidigt stadium i sin karriär har Konstfacks studenter, liksom alla som studerar vid någon av SSES medlemsskolor (se faktaruta nedan), möjligheten att gå någon av de entreprenörskapskurser som erbjuds.

Konstfack har för tillfället två kurser inom ramen för SSES: Design & Innovation in Context och Languages of Innovation & Entrepreneurship. Målet med deras kurser är att det ska märkas att de kommer från Konstfack, men samtidigt ha relevans för de övriga tre medlemsskolorna.

- Vi vill visa vad vi på Konstfack kan. Det kan vara bra för studenterna från de andra skolorna att veta vilken input en konstnär eller designer kan bidra med. Och mottagandet har verkligen varit positivt. Det enda ”klagomålet” vi har fått, är att studenterna från SSES andra medlemsskolor skulle vilja ha fler konstfackstudenter på kurserna. De tänker annorlunda och kan verkligen tillföra något!

Kursen Languages of Innovation & Entrepreneurship går ut på att studenterna tar fram en lösning på ett verkligt problem. En av tankarna med kursen är att studenterna från olika discipliner ska få ett gemensamt språk.

I Design & Innovation in Context ligger fokus på skärningspunkten mellan varumärkesbyggande, marknadsföring och design. Hur skapar man en ”produkt som kommunicerar”?

- Med de här två kurserna har Konstfack lyckats hitta sin egen röst inom SSES. Och de har något för alla, oavsett om man är arkitekt, konstnär, affärsman eller läkare.

- Jag vill inte lära studenterna hur man skriver en affärsplan, men att man måste göra det, och vem de kan gå till för att få hjälp. Jag vill att de ska gå från kursen och veta hur lite de vet – och hur mycket de kommer att behöva lära sig för att bli duktiga entreprenörer.

Bra på spekulation
Jones medger att det har funnits ett motstånd inför entreprenörskapskurser inom Konstfack. Men på senare tid har antalet Konstfackstudenter som deltar i SSES kurser ökat ordentligt.

- Det känns som vi har tagit oss över den värsta uppförsbacken. Fler och fler inser att det här är något de kan komma att behöva i sina framtida yrkesliv.

Konstfack håller för närvarande på att lägga om sitt kursutbud inom SSES en aning. De vanliga kurserna kommer att flyttas till forskarnivå. För studenter på grundnivån kommer man i stället att erbjuda olika kortare workshops på liknande teman.

Troligen kommer också de två befintliga kurserna slås ihop till hösten. I stället startas en ny kurs med arbetsnamnet Future Thinking and Trendspotting.

- Det går ut på att försöka förutsäga vad folk kommer att vilja ha i framtiden. Att ligga ett steg före marknaden, oavsett om det handlar om nya mediciner eller en ny design på gymnastikskor. Det är förstås väldigt spekulativt, men att spekulera är något vi gör bra här på Konstfack, säger Ronald Jones.

För mer info: ronald.jones@konstfack.se

Fakta:
Stockholm School of Entrepreneurship, SSES, grundades officiellt 1998 av Handelshögskolan i Stockholm, Karolinska institutet och KTH

2002 anslöt sig även Konstfack till SSES
En donation från Familjen Perssons stiftelse möjliggjorde grundandet

SSES erbjuder kurser i entreprenörskap och innovation till studenter vid de fyra medlemsskolorna, både på grundnivå och på forskarnivå

Läsåret 2007-2008 planeras 14 olika kurser inom ramen för SSES


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar