Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2007-10-25

Kapital till företagande kan vara ett rent nöje

11-12 oktober 2007 arrangerade ESBRI för fjärde året i följd The Sweden – U.S. Entrepreneurial Forum. Temat den här gången var tillgång till kapital och cleantech. Ungefär 300 entreprenörer, studenter, finansiärer, forskare och policymakare deltog i två intressanta dagar.

Första dagen inleddes med att Esbris vd Magnus Aronsson, USA:s ambassadör i Sverige, Michael Wood, och statssekreterare Jöran Hägglund hälsade alla välkomna.

- Innan jag blev ambassadör var jag själv entreprenör. Då gick jag ofta på konferenser som den här. Jag hade två regler för att verkligen få ut något av dem: när jag lämnade konferensen skulle jag åtminstone ha fått en ny idé och skapat en ny kontakt, sa ambassadör Wood.

Jöran Hägglund spann vidare på tanken att kontakter och nätverkande är två viktiga beståndsdelar av The Sweden – U.S. Entrepreneurial Forum.

- Kära vänner av goda svensk-amerikanska relationer, inledde Hägglund. Jag är mycket glad över att vara här i år igen. Den här typen av kontakter är viktiga för både USA och Sverige, särskilt i dessa tider av globalisering.

- Jag är extra glad över ett av dagens ämnen är cleantech. Regeringen uppskattar verkligen ambassadör Woods engagemang inom detta område.

Och ämnet för dagens första panel var just Entreprenöriella möjligheter inom alternativ energi och cleantech. Här deltog, förutom redan nämnda Wood och Hägglund, bland andra André Heinz, verksam i Sustainable Technology Capital, ett riskkapitalbolag som fokuserar på investeringar i cleantech. De investerar bland annat i Sverige, något som är ganska ovanligt.

- För några år sedan bestämde sig många riskkapitalister i USA för att satsa stort på cleantech. I Sverige finns fortfarande inte så mycket specifikt inriktat mot detta område. Det finns många små företag som är verksamma inom olika delar av cleantech här, vilket är bra. Men för att få de stora investeringarna måste ni börja tänka på hur ni ska nå utanför Europa, sa Heinz.

- Det är också ett av skälen till varför det verkligen finns behov av att bygga broar mellan Sverige och USA.

Staten har en roll
En annan av dagens paneler handlade om statens roll i att skapa tillgång till kapital. En av paneldeltagarna var Per Eriksson, generaldirektör för Vinnova.

- Många tror nog att staten inte har något alls med företagande att göra i USA. Men det har den, åtminstone i företagandets tidiga faser där staten hjälper till i ganska stor utsträckning. Vi i Sverige har mycket att lära av detta. Vi har fördjupat den ”finansiella dödsdalen” här. Vinnova jobbar för att överbrygga detta genom flera olika åtgärdsprogram. Ett av programmen går ut på att träna universiteten att bli bättre på att delta i innovationssystemen, sa Eriksson.

Näringsutskottets ordförande Karin Pilsäter (fp) var en av de övriga deltagarna i den här panelen.

- Statens roll är att skapa en miljö som främjar tillförseln av kapital, snarare än att tillföra kapitalet i sig. Det kan till exempel handla om ett fördelaktigt skattesystem. Vi ska bara gå in aktivt när det uppstår uppenbara marknadsmisslyckanden, sa Karin Pilsäter.

Välj rätt investerare
Ytterligare ett ämne som diskuterades var affärsänglars och riskkapitalisters roll utöver att tillföra kapital. Existerar det smarta kapitalet? Patrik Möller, entreprenör och grundare av Replisaurus AB, menade att så är fallet.

- Det är viktigt att välja rätt investerare. Vi hade turen att komma i kontakt med två änglar som verkligen tillhandahöll smart kapital. De guidade oss igenom hela processen att skaffa kapital, och skyddade oss från de stora, elaka venture capital-bolagen, sa Möller med glimten i ögat.

Dag två hölls tre parallella seminarier. Ett av dem hölls av Silicon Valley-baserade affärsängeln Kimberlie Cerrone samt riskkapitalisten Clare Fairfield. Det handlade om processen att skaffa tillväxtkapital till sitt företag. Övriga två seminarier handlade om att skapa policy för tillgång till kapital och om entreprenöriella möjligheter inom cleantech.


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar