Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2007-10-28
Följande text publicerades även i Entré nr 3, 2007:

Entreprenörer stressar mer än andra

Entreprenörer upplever hög rollstress, jämfört med andra yrkesgrupper. För att hantera stressen och lyckas med sitt företag väljer de ofta att göra uppoffringar i privatlivet. Det visar ekonomie doktor Daniel Örtqvist, Luleå tekniska universitet, i sin avhandling Entrepreneur role stress – Essays on the travails of the Entrepreneur.

Daniel Örtqvist har studerat rollstressteorin i relation till entreprenörskap och nyföretagande. Han ville se om – och i så fall hur – stress påverkar företagandet. Örtqvist skickade därför ut en enkät till slumpmässigt utvalda entreprenörer som hade startat aktiebolag ett år tidigare.

- Entreprenörerna lägger grunden för vår välfärd. Vi har ofta målat upp dem som hjältar, och vi avundas dem. Det kanske inte riktigt gör dem rättvisa. Många gånger ligger ju utmaningar och uppoffringar i privatlivet bakom denna framgång.

- Uppoffringarna är ibland nödvändiga för att företaget ska gå bra, men de kan leda till att entreprenören själv mår sämre, säger Daniel Örtqvist.

Höga förväntningar
Inom rollstressteorin ligger fokus på de förväntningar som individer upplever att de ska leva upp till i sin yrkesroll.

- Som entreprenör har man många olika aktörer omkring sig som förväntar sig saker. I vissa lägen har entreprenörer orealistiska förväntningar på vad de ska, och borde, skapa.

Örtqvists forskning visar att entreprenörer upplever hög rollstress jämfört med andra yrkesgrupper, till exempel ledare och revisorer.

- Några få, militärer och sjukvårdspersonal, ligger högre.

I en av studierna finner Daniel Örtqvist att stress kan vara positiv – om bara entreprenören kan kontrollera den utmattning som upplevs i stressituationen. När han eller hon anstränger sig för att lösa situationer som är stressande kan det leda till positiva saker. Rent konkret visar det sig bland annat i lönsamhet och omsättning.

- Det finns resultat som visar att entreprenörer har ett annat sätt att hantera stress, kanske för att de har lite friare tyglar och till stor del skapar sin roll själv.

Entreprenörer behöver utbildning
Rollstress finns på tre olika nivåer: individ-, organisations- och omvärldsnivå. Hur individen själv väljer att relatera till sin situation påverkar den mycket.

- Det gör det både svårt, men också intressant, att studera. Det innebär ju att utbildning av entreprenörer är väldigt viktigt: Entreprenören kan lära sig hantera den här typen av situationer. Konflikthantering och hantering av sociala relationer har visat sig vara allra mest framgångsrikt när det gäller att hantera förväntningar.

Daniel Örtqvist fortsätter att forska på området tillsammans med några kollegor. Nästa steg handlar om att hitta åtgärder för att assistera entreprenörer i sin rollstress.

- Det är något som utgör fokus för framtiden. Jag vill ta fram konkreta strategier för att få entreprenörer att må bättre.

För mer info: daniel.ortqvist@ltu.se


Text: Maria Marathon Sjöberg


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu