Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2007-10-28
Följande text publicerades även i Entré nr 3, 2007:

Diskriminering leder till eget företag

Segregation och diskriminering är fortfarande problem i Sverige, inte minst på arbetsmarknaden. Det visar sig bland annat genom att förhållandevis många utlandsfödda väljer att starta eget företag.

Sociologen Erik Ljungar har lagt fram sin avhandling Levebröd eller entreprenörskap? Om utlandsfödda personers företagande i Sverige vid Stockholms universitet. Han undersöker bland annat varför så många utlandsfödda personer startar eget i Sverige.

Enligt Ljungar är det för enkelt att svara att det bara beror på diskriminering, eller bara handlar om kulturella skillnader. Det är mer komplicerat än så.

I avhandlingen har Erik Ljungar intervjuat 48 företagare med iransk, kurdisk och chilensk bakgrund. Iranier och kurder är överrepresenterade när det gäller att starta eget företag, medan endast få med chilensk bakgrund är egenföretagare.

Undersökningen visar att många av företagarna har det gemensamt att de har känt sig diskriminerade på arbetsmarknaden och i det svenska samhället i stort. Det gäller framförallt företagarna med iransk bakgrund, och i viss mån även de med kurdisk bakgrund. Företagarna med chilensk bakgrund verkar ha haft en något enklare resa.

Några individer har blivit egenföretagare för att förverkliga en affärsidé och är följaktligen entreprenörer snarare än nödvändighetsföretagare. Men även i dessa fall fanns ett visst mått av diskriminering med i bilden.

Speciellt företagare med kurdisk bakgrund drar nytta av sitt sociala nätverk när de startar eget. Många av företagarna i Ljungars studie är välutbildade, men deras företagande är ofta sådant att det inte kräver så höga kvalifikationer.

För mer info: erik.ljungar@sociology.su.se


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu