Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2007-12-13
Följande text publicerades även i Entré nr 4, 2007:

En kreativ miljö ger glada medarbetare

Att kreativitet och innovation är viktigt för ekonomisk framgång är ingen hemlighet. Nu finns det belägg för att kreativa företag också ger välmående medarbetare.

Kreativitet och innovation ger konkurrenskraft och nya produkter, men det är inte bara utvecklande för företaget. Även de anställda påverkas positivt.

- Kreativitet handlar om att frigöra den potential som vi har blivit förprogrammerade för. Vi mår bra av kreativitet och innovation. Det är roligt att kunna visa att det här inte bara handlar om ekonomisk lönsamhet, säger Farida Rasulzada, filosofie doktor i psykologi.

Hon har lagt fram avhandlingen Organizational Creativity and Psychological Well-being - Contextual aspects on organizational creativity and psychological well-being from an open systems perspective vid Lunds universitet. I den undersöker hon hur anställda i två svenska högteknologiska företag upplever det kreativa klimatet.

Akademiker mer kreativa
Ett resultat är att personer med akademisk bakgrund upplever arbetsplatsen som mer kreativ än de utan akademisk utbildning. Rasulzada menar att det beror på att akademikerna har mer varierande arbetsuppgifter och att de uppfattar ledarskapet som relationsorienterat. Icke-akademikerna upplever ledarskapet som mer kontrollerande.

- Jag brinner för att utveckla kreativiteten hos alla anställda, inte bara hos vissa nyckelpersoner som en del företag gör. Då utnyttjar man bara en liten del av företagets potential, men missar helheten, säger Farida Rasulzada.

Hon hittade också skillnader mellan könen. Kvinnor upplever att de har mindre tid och utrymme att vara kreativa. De rapporterar också mer stress och högre arbetsbelastning. Det, menar Rasulzada, kan bland annat bero på att många kvinnor har en dubbel arbetsbörda eftersom de även har största ansvaret för hemmet.

Farida Rasulzada har identifierat tre olika typer av kreativitet. Den första är radikal kreativitet och då handlar det till exempel om att skapa helt nya produkter. Den inkrementella kreativiteten går i mindre steg, men är också viktig för företagens utveckling. Den tredje typen kallar hon för konservativ kreativitet.

- Det är falsk kreativitet. Ledningen säger att medarbetarna ska vara kreativa, men ger inget utrymme för att vara det. Det handlar sällan om illvilja från företagets sida, utan om att cheferna inte vågar släppa kontrollen. De prioriterar effektivitet på bekostnad av kreativitet och belönar de anställda när de beter sig rutinmässigt.

- Kreativitet handlar om att ta risker. Om individer ser att de inte belönas för denna risk, eller till och med bestraffas för den, kommer de inte att vara kreativa. Företag måste ge förutsättningar och utrymme för kreativitet. Sedan måste givetvis även individen ha viljan och förmågan att vara kreativ.

Uppfinn hjulet igen
Farida Rasulzada har stött på olika karaktärer i de företag hon har studerat. Kreatören, traditionalisten och kannibalen är tre av dessa karaktärer.

- Alla är viktiga. De behövs för att skapa en bra och kreativ dynamik i företaget. En alltför homogen miljö är inte bra för kreativiteten. Det bästa teamet innehåller en mångfald av erfarenhet och kompetens.

Vad kan man då göra för att skapa en kreativ organisation? Det är viktigt att ha högt i tak, att synliggöra individen genom exempelvis feedback och att lyfta fram goda exempel.

- ”Uppfinn inte hjulet på nytt”, brukar man ju säga. Men det är kanske där det ligger: att man måste tillåta individer att försöka uppfinna hjulet på nytt om det är det de vill.

För mer info: farida.rasulzada@psychology.lu.se


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar