Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2003-03-05
Följande text ingick även i temat ”Entreprenören genom tiderna” som publicerades i Entré nr 1, 2003:

Samarbeten avgörande för AGA

AGA var tidigt ett av Sveriges mest innovativa företag. Med uppfinningar som en fyr, en filmprojektor och en radioapparat slog man sig in på olika marknader. Det berodde till stor del på ett positivt innovationsklimat. Men också på förmågan att hitta rätt samarbetspartners.

I avhandlingen Var optimist! AGAs innovativa verksamhet 1904-1959 har Kalle Westberg följt AGAs innovationsutveckling. Han har bland annat tittat på varför företaget haft en sådan spridning på innovationerna.

- Produkter har växt ut i olika grenar på ett sätt som inte ser ut att hänga ihop. Men tittar man närmare har det skett genom en naturlig utveckling. Förändringar på marknaden har varit avgörande för AGA. När omvärlden har förändrats har AGA helt enkelt följt efter, säger filosofie doktor Kalle Westberg vid ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet.

Det fokuseras ofta på individuella egenskaper när entreprenörer och innovatörer ska studeras. Westberg menar att sådana egenskaper är viktiga, men att även andra förhållanden måste beaktas. I tidigare studier av AGA har fokus oftast legat på Gustaf Dalén, företagets drivande innovatör och vd under många år.

- Jag ifrågasätter inte Daléns genialitet, men det är intressant att se i hur stor grad AGAs verksamhet formulerades i samarbete mellan kund och producent. De bildade utvecklingspar som ofta samarbetade över en längre tid. De fungerade som nätverk där båda parter drog åt samma håll.

Efterfrågan styrde
Ett exempel är när företaget arbetade tillsammans med lotsverket för att ta fram den berömda AGA-fyren. Det här var inte bara en snilleblixt från företagets sida, utan lotsverket hade ett behov som framfördes till AGA. Lotsverket var en initierad beställare som visste vad de behövde, och kunde visa åt vilket håll AGA skulle gå.

Ett annat exempel är filmprojektorn. AGA var inte intresserade av film från början. Men när ljudfilmen skulle ersätta stumfilmen, fanns ingen svensk produktion på marknaden. Svensk Filmindustri vände sig då till AGA för att få hjälp med att ta fram en projektor.

- Eftersom AGA arbetade nära sina kunder på det här sättet, minskade också risktagandet. Företaget visste vad marknaden ville ha och den innovativa verksamheten påverkades ofta direkt av förändringar på efterfrågesidan.

Lekfulla ingenjörer
En annan viktig faktor i AGAs framgång är experimentlustan. Ett stort ansvar låg hos ingenjörerna som upplevde arbetet som en lekstuga där man lätt fick ledningens stöd för nya idéer.

- AGAs innovationsverksamhet karaktäriseras av ett konstant experimenterande. Framgången beror till stor del på ingenjörernas skicklighet. Det var inte ledningen som dikterade villkoren. Det säger något om hur teknikutvecklingsandan var på AGA, det fanns en vilja att vara innovativ. Man får intrycket av att AGA verkligen trodde att världen kunde göras till en bättre plats med hjälp av ny teknik, säger Kalle Westberg.


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu