Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2007-12-17
Följande text publicerades även i Entré nr 4, 2007:

CIRCLE flyttar in till LUCIE

9 november 2007 invigdes LUCIE, Lunds centrum för innovationer och entreprenörskap. I huset samsas cirka 100 personer som alla på olika sätt sysslar med entreprenörskap och innovation. CIRCLE är en av hyresgästerna.

LUCIE samlar universitetets tre uppgifter under samma tak: forskning, utbildning och kommersialisering i skön förening. I huset sitter, förutom CIRCLE, även Forskningspolitiska institutet och LU Innovation, ett samlingsnamn för Lunds universitets satsning på kommersialisering av forskning. Mats Benner, docent vid CIRCLE och Forskningspolitiska institutet, tycker att sammanföringen av akademi och praktik är lyckad.

- Vi kompletterar varandra på ett bra sätt, säger han. Som jag ser det är LUCIE en arena för utbyte av erfarenheter inom områden som entreprenörskap och innovation. Visst är det viktigt med mer långväga nätverk, både nationella och internationella, men jag tror även det är bra att samla de olika delarna i fysisk mening. Idéer föds ofta när man träffas öga mot öga över en kopp kaffe.

Ingen gyllene väg
Benner menar att det finns en risk att man som forskare blir fånge i modeller och teorier och missar att ägna sig åt praktiska problem.

- En blandning av teori och praktik är bäst. Man behöver en karta för att hitta fram i världen. Men man kan inte bara ha en karta, man behöver verkligheten också, annars kommer man ingen vart.

Under LUCIEs invigning fick tekniköverföringsfunktionen ta emot en del beska piller från forskarna.

- Det är så enkelt att peka på Stanfords aktieinnehav i Google och säga: ”så ska vi också göra”. Men det är knepigare än så. Vi vill absolut inte dissa tekniköverföring som verksamhet. Vi vill bara skapa mer realistiska förväntningar på vad som kan uppnås. Man ska inte se det som en gyllene väg. Det är en stenig och gropig väg med en del nedförsbackar, men också en del uppförsbackar.

- Budskapet är givetvis inte att vi ska ge upp, utan att vi ska bli proffsigare! Därför behövs arenor som gör oss klokare och mer reflekterande. Som LUCIE, konstaterar Mats Benner.

Jan Fagerberg, som sitter med i CIRCLEs advisory board och är professor vid Centre for Technology, Innovation and Culture, Oslo universitet, var en av talarna när LUCIE invigdes. Han menar att vetenskapens roll för den ekonomiska tillväxten ofta framställs på ett felaktigt sätt i samhällsdebatten.

- Vetenskapen är viktig för en långsiktig och global ekonomisk tillväxt. Men tillväxtskillnader mellan olika länder förklaras inte av hur mycket offentliga medel som satsas på FoU, säger Fagerberg.

- Många menar att universiteten har en direkt och viktig roll för innovation. Men det finns empiriska och teoretiska belägg för att universitetens roll är mer indirekt. Deras viktigaste uppgift är att tillhandahålla arbetskraft och driva den generella utvecklingen av kunskap. Inte att skapa konkreta innovationer.

FoU är inte allt
Det gör företagen bättre, menar Fagerberg. Och det som betyder något för företagens innovationskapacitet är inte bara hur mycket offentliga medel som satsas på FoU.

- I de flesta länder ligger det offentligas satsning på FoU strax under en procent av BNP. Det vore väl väldigt konstigt om den enda procenten skulle bestämma hur innovationen i landet ser ut. Hela landets BNP, det vill säga den totala efterfrågan på varor och tjänster, har betydelse för företagens innovationsförmåga. Ju mer krävande denna efterfrågan är, desto fler problem att lösa, och desto bättre för innovationen, säger Fagerberg.

För mer info: www.circle.lu.se


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar