Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2007-12-17
Följande text publicerades även i Entré nr 4, 2007:

Ungt centrum hittar oväntat entreprenörskap

KTH är en av aktörerna inom fyrklövern som utgör SSES. Med 12 000 studenter, 3 100 anställda och anor från 1800-talet bidrar högskolan med tyngd, tradition och teknisk kunskap. Men inom KTH:s röda tegelväggar ryms också ny och uppfriskande entreprenörskapsforskning.

Två av SSES kärnkurser - Ideation och Planning - ges på KTH, två gånger om året. Ideation handlar om att skapa affärsmöjligheter, Planning om att utveckla idéer till företag. Dessutom går de mer specialiserade kurserna Business Opportunities in ICT och Global Entrepreneurial Leadership på KTH i Kista.

Professor Alf Rehn är föreståndare för SSES kompetenscentrum på KTH och huvudlärare på de två förstnämnda kurserna. Han förestår också CINDEC, Center of Industrial Entrepreneurship and Creativity, som är en ett år ung centrumbildning på KTH.

- Forskningen får aldrig nöja sig med att hålla med folk, den ska vara uppkäftig och kul. Att låta sig invaggas i ”detta är vad vi bör göra” är döden. När man tror sig veta vad vetenskap måste vara har man tappat bollen helt, säger Rehn.

- CINDECs filosofi är att försöka hitta passionen och glädjen i entreprenörskapsforskningen. Vi vänder och vrider på grundläggande begrepp, och låter bli att ta dem för givna.

Tillåtande miljö
Ambitionen är också att lära ut entreprenörskap - inte som punktinsatser, utan som en integrerad del av KTH:s utbildning.

CINDEC består av ett tiotal personer, varav hälften är disputerade. Kring forskargruppen finns också ett nätverk av affilierade forskare, såväl från KTH som från andra lärosäten runtom i världen.

- Vi vill ha en grupp som är dynamisk och tillåtande - inte att alla tittar på samma saker, på samma sätt.

Alf Rehn konstaterar att CINDEC har fördelen att befinna sig i en miljö som är rätt stor, och samtidigt möjlighet att utveckla särintressen. Själv intresserar han sig för entreprenörskap inom sovjetisk planekonomi, barns populärkultur, militär grundforskning och haute cuisine. För att bara nämna några exempel.

- Innovationssystem tråkar ut mig något så vanvettigt. Jag är intresserad av folk som faktiskt gör någonting.

- Vad är innovation egentligen? Det är ju kärnfrågan. Många säger att det inte går att definiera innovation, men för mig duger inte det som ursäkt för att sluta försöka.

Alternativt entreprenörskap
CINDECs projekt kan inordnas i tre huvudspår. Det första handlar om entreprenörskap på oväntade ställen, exempelvis inom verkstadsindustrin eller energisektorn.

- En av våra doktorander, Stefan Görling, undersöker entreprenörskap inom parasitekonomier som spam- och virusproduktion. Visst, verksamheten är både brottslig och omoralisk - men vi kan inte bara ägna åt oss IT och bioteknik. Det skulle vara som om biologer bara studerade djur som är söta.

Det andra forskningsspåret är inriktat på kreativt handlande och kreativa miljöer. Inom det tredje spåret studeras entreprenörskap och kulturer.

Många talar om att entreprenörskapsforskningen nu har nått tonåren. Alf Rehn håller inte med.

- Jag menar att entreprenörskapsforskningen har gått ut universitetet. Den funderar just nu på om den ska klä sig i mörk kostym eller skita i allt, sticka iväg och börja skriva på Den Stora Romanen.

- En stor del av den forskning som produceras är tråkig. Mycket är policyorienterat, och de flesta entreprenörskapsforskare skulle hellre begå våld på sig själva än att säga att entreprenörskap kan vara dåligt. CINDEC hoppas kunna kompensera för detta med lite andra perspektiv, säger Rehn.

För mer info: alf@kth.se eller www.cindec.se


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar