Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2008-01-23

And the Award goes to...

23 januari 2008 offentliggjordes årets mottagare av FSF-NUTEK Award*. För första gången i historien går priset till en svensk: professor Bengt Johannisson.

And the Award goes to...
Bengt Johannisson är Sveriges första entreprenörskapsprofessor, och han har haft stort inflytande över både forskning och utbildning under sin långa karriär. De senaste trettio åren har han haft sin bas i Växjö. I dag är han pensionerad, men fortfarande involverad i flera olika forskningsprojekt som handlar exempelvis om samhällsentreprenörskap.

– Bengt Johannisson är en pionjär inom entreprenörskaps- och småföretagsforskningen i Europa. Under mer än tre decennier har hans forskning om entreprenören och småföretagets roll i den regionala utvecklingen inspirerat och provocerat, säger Magnus Henrekson, som är ordförande i den kommitté som utser pristagaren.

- Han har bland annat visat hur entreprenörens sociala nätverk är relaterat till entreprenörens ”liv som entreprenör”, och han har påvisat de sociala nätverkens betydelse för den regionala utvecklingen”.

I ESBRIs Kunskapsbank finns en stor mängd artiklar om Bengt Johannissons forskningsresultat, samt referat från fem Estradföreläsningar då vi har haft nöjet att ha Bengt som föreläsare. Du hittar alla texter här.


* FSF-NUTEK Award har delats ut årligen sedan 1996. Priset är på 500 000 kronor och går till en forskare som bidragit till att öka kunskapen om entreprenörskap, småföretag och dess betydelse för ekonomisk utveckling.


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar