Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2008-03-18
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 2008:

Teambyggare lyckas bättre

Visionära entreprenörer bygger starka team, och ser företagandet som en kollektiv process. Det lönar sig. Ingmari Cantzler har följt en grupp värmländska företagare under 13 år, och redovisar resultaten i sin doktorsavhandling.

Ingmari Cantzler hade varit egen företagare i 25 år när hon inledde sin doktorandbana. Den började med en undersökning på uppdrag av Nutek 1992. I fokus stod 30 kvinnor som, liksom Cantzler själv, var företagare och verksamma i Värmland. Dessa har hon sedan följt fram till 2005. Hon har även gjort fallstudier i fem av företagen.

I avhandlingen Teamorienterade entreprenörer - En studie av samarbete och utveckling i entreprenöriella team* utvecklar Ingmari Cantzler ett antal företagartypologier.

- Det är inte så många företagare som är entreprenörer. I den grupp jag har studerat var det tre av trettio, och det stämmer ganska väl överens med tidigare forskning. Jag kallar dem ”visionära entreprenörer”, säger Cantzler.

De visionära entreprenörerna liknar både ”förvaltande ledare” och ”entusiastiska idékläckare”, men lyckas till skillnad från dem hitta en framgångsrik balans mellan stabilitet och flexibilitet. Förvaltarna är alltför vanemässiga i sitt företagande medan idékläckarna genererar ett överflöd av nya idéer, utan att hinna genomföra dem.

Ett annat viktigt särdrag hos visionära entreprenörer är balansen mellan individen och kollektivet.

- Entreprenören framställs ofta som en ensam person som startar företag, lyckas och blir samhällets hjälte. De visionära entreprenörer jag har mött agerade inte så. De vill driva företag tillsammans med andra.

Team tar tid
Ett av de företag som Cantzler har följt på nära håll startades av ett team. De två andra var äldre företag som blev uppköpta av några anställda. Båda gick en ny vår till mötes under ledning av visionära entreprenörer.

- Att stöpa om ett traditionellt organiserat företag till att bli mer teamorienterat är en lång och energikrävande process. En av de intervjuade berättade att det hade tagit henne fem år av ständiga möten, utbildningstillfällen och bearbetningar.

- Man kan likna det vid att lägga pussel: mycket ska stämma. Under processens gång hoppar en del medarbetare av för att arbetssättet inte passar dem. Andra tillkommer.

Väl fungerande team är öppna för ny kunskap, samtidigt som de tar vara på gamla erfarenheter.

- De har högt i tak och diskuterar mycket, både interna frågor och vad som händer i omvärlden. Ingen idé betraktas som felaktig - passar den inte företaget just nu läggs den åt sidan för att kanske dammas av senare. Misslyckanden ses som en form av lärande.

- Företag som på det här sättet låter det nya ta plats med det gamla får lättare att hantera förändringar i omvärlden. De gör små anpassningar hela tiden - snarare än omfattande omvandlingar - och håller sig därmed konkurrenskraftiga.

Gemensam anda
Ingmari Cantzlers forskning visar också att visionära entreprenörer klarar sig bättre under svåra år. De har höga krav på kvalitet och kundvård, och det påverkar hela verksamheten. En företagsanda byggs upp på demokratisk väg. Cantzler konstaterar att den kan bestå även efter att entreprenören har sålt och lämnat företaget.

- Som jag ser det skulle fler företag kunna arbeta så här. Kompetensen finns ofta hos medarbetarna, men utnyttjas inte fullt ut.

- Något som förvånade mig under avhandlingsarbetet var att så många företagare hade skapat byråkratier i så pass små organisationer. För att få ett mer teamorienterat företagande krävs ett nytt ledarskap, eller att de befintliga ledarna radikalt ändrar sin ledarstil, säger Ingmari Cantzler.

För mer info: excerptus@comhem.se

* Avhandlingen har lagts fram vid Göteborgs universitet
Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu