Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2003-03-05
Följande text publicerades även under vinjetten ”Porträttet” i Entré nr 1, 2003:

Per Davidsson, turnerande entreprenörskapsprofessor:

”Det svenska arbetssättet möjliggör seriös forskning”

De senaste två åren har Per Davidsson varit huvudtalare på konferenser i Australien, Portugal, Frankrike, Slovenien och England. I mars ska han till Spanien. Professorstjänsten på Internationella Handelshögskolan i Jönköping verkar passa som handen i handsken.

Per Davidsson är ett känt namn inom entreprenörskapsområdet, inte bara i Sverige. Han är eftertraktad som talare världen över. Han har just mottagit inbjudningar till konferenser i Kina och Chile och han trivs med livet på resande fot.

- Den internationella biten är det jag skulle sakna mest om jag tvingades byta yrke. Bara att få inbjudningar är kul. Det är en kick för egot att man anses värd att ta in. Fast man kan ju tycka att publiken borde börja tröttna, säger Per Davidsson och skrattar.

När vi talas vid är han lite jetlaggad, nyss hemkommen från USA där han besökt Ohio State University som håller på att bilda en ny forskarförening inom ämnet entreprenörskap.

Davidsson har alltid varit intresserad av småföretagande och entreprenörskap på olika sätt. Intresset menar han kan vara en försenad tonårsrevolt mot storindustrin som dominerade barndomens Sandviken. Han disputerade 1989 med en avhandling om varför småföretag växer eller inte. På den tiden var han verksam vid Handelshögskolan i Stockholm.

- Sedan tog jag det radikala greppet och flyttade till Umeå. Så gjorde man inte då, det var helt fel att flytta ifrån storstaden och ”fina” Handels till en mindre ort. Men om jag inte flyttat hade jag nog inte blivit lika erkänd. Mer än kanske inom något hörn av Handels.

Viktigt följa egna huvudet
Runt årsskiftet 1993-1994, en vecka efter att han skrivit på kontraktet för ett nytt hus i Umeå, kom ett erbjudande från Jönköping. De undrade om han ville bli professor och vara med och dra igång en ny handelshögskola med entreprenörskapsprofil.

- När jag tog det här jobbet var många övertygade om att det skulle totalfloppa. De menade att det var fel att hoppa på ett högriskprojekt som det här. Men jag tyckte att det lät kul, och det visade sig vara ett bra val.

Så även om karriärvalen han gjort varit fel i andras ögon har de fungerat bra för honom. Hemligheten är att följa sitt eget huvud och göra det man tycker är intressant och roligt.

- Som doktorand blir man hela tiden itutad en massa tips om hur man ska bete sig för att göra akademisk karriär. Men jag tror att det är viktigt att göra det man har ett genuint intresse för. Då gör man ett bra jobb och blir också uppmärksammad för det.

Per Davidsson har faktiskt föreläst för doktorander i USA om det här temat under rubriken ”How to Make a Career in Entrepreneurship without Really Trying”.

- När jag disputerade hade jag inga direkta karriärambitioner. Jag var helt säker på att jag inte skulle bli professor. Jag tyckte att det var bra nog att vara ekonomie doktor och undervisa på universitet. Det var snarare omgivningen som började se mig som ett professorsämne. Men om jag verkligen satsat på att bli professor hade det kanske inte gått lika bra.

Positivt forskningsklimat
Davidsson är på det hela taget nöjd med den svenska entreprenörskapsforskningen. Han menar att den står sig bra internationellt. Det syns till exempel på att de svenska forskarna publiceras mycket. En bidragande faktor är det positiva forskningsklimatet.

- Arbetssättet i Sverige gör det möjligt att bedriva seriös forskning. Många får ett vettigt forskningsutrymme i sin tjänst. Och vi har inte samma krav på att spruta ut massor av artiklar som till exempel amerikanska forskare har. Dessutom har vi tillgång till väldigt bra data för både djup- och breddstudier. Men den tekniska metodkunskapen skulle kunna vara bättre. Likaså viljan och förmågan att skriva tillräckligt bra för att platsa i topptidskrifterna.

Ett område som han skulle vilja se mer forskning om är tillblivelseprocessen av företag. Alltså hur det ser ut när ett företag går från icke-existerande till existerande.

- Forskning kring det här är inte lätt, det är svårt att hitta projekt att studera i ett så tidigt skede av företagandet. Men det öppnar för entreprenörskapsforskningen att göra en insats. Här har det inte gjorts tillräckligt.

Men innan han utvecklar nya projekt med sådan inriktning bär det av ut i världen igen. I mars ska han inte bara till Spanien på konferens, utan även hinna med att gästföreläsa tre veckor på ett MBA-program i Bangkok.

- Jag får egentligen inte åka eftersom jag har personalansvar, men ledningen har gett sitt tillstånd. Det ska bli kul, Thailand är mitt favoritland och jag har varit där många gånger med familjen. Men det är första gången jag är där professionellt.


Fakta

Namn: Per Davidsson

Bakgrund: Doktorerade i ekonomisk psykologi vid Handelshögskolan i Stockholm 1989. Forskade om småföretag och entreprenörskap i Umeå 1990-94. Blev 1994 professor i entreprenörskap vid Internationella handelshögskolan i Jönköping.

Aktuell: Med manuskriptet The Domain of Entrepreneurship Research: Some Suggestions i Advances of Entrepreneurship, Firm Emergence and Growth Vol 6 samt med kommande boken Researching Entrepreneurship.

För mer info: per.davidsson@ihh.hj.se


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu