Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2008-03-25
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 2008:

Global kunskap - lokal nytta

Gå på en mässa. Det är bra för ditt - och din grannes - företag. Marcela Ramírez-Pasillas sjunger branschmässans lov i en avhandling om korsbefruktning av kunskap genom social interaktion.

Marcela Ramírez-Pasillas har undersökt hur möbelklustret Lammhult utvecklas när lokala entreprenörer deltar i internationella branchmässor. I avhandlingen Global Spaces for Local Entrepreneurship, framlagd vid Ekonomihögskolan, Växjö universitet, visar hon att enskilda entreprenörers deltagande i mässor ger konkurrensfördelar som sprids och kommer den lokala marknaden till del.

Ramírez-Pasillas menar att entreprenörskap är en process som inte är avslutad i och med att en idé blir ett företag. Mötet med människor i samma bransch från andra platser, ger nya idéer som håller företaget konkurrenskraftigt. I kluster finns mängder av informella kontakter mellan företagare. Där sprids ny kunskap till andra i en slags korsbefruktning.

– Kluster utvidgar sina nätverk genom att företagarna i dem interagerar med andra företagare, organisationer och aktörer, säger Marcela Ramírez-Pasillas.

Tid att tänka
En enkät till 29 möbelföretag i Lammhult visar att internationella branschmässor är bra för lokala kluster. När företagarna kommer hemifrån ges plötsligt utrymme för reflektion.

– De får tid att tänka över vad som är viktigt, konstaterar hon.

Företagarna jämför sig med andra i ett större sammanhang. Det ger inspiration och idéer som de sedan använder för att utveckla sitt företag och sina produkter. De upplever också att de blir bättre på att välja lokala partnerföretag när de har sett det större geografiska sammanhanget.

På en branschmässa finns gott om tillfällen att utbyta erfarenheter, insikter, och information om olika sätt att sköta ett företag. Utbytet sker på många plan och i många olika situationer: utställningar, seminarier, affärsmöten, informella möten och middagar är några exempel.

– Social interaktion är ett verktyg för korsbefruktning av kunskap, säger Ramírez-Pasillas.

Tar med trender hemk
Socialt umgänge är ofta också en del av företagens marknadsföringsstrategi på mässor. Marcela Ramírez-Pasillas slutsats är att det leder till kunskapsutbyten som ger företagaren nya, lönsamma idéer till såväl imitation som innovation.

Besökare på mässan tar med sig trender och idéer, nyheter och heta tips, till sitt eget kluster. Lokalt sprids informationen vidare: dels via affärskontakter, dels via informella möten som bygger på till exempel grannskap, idrottsföreningar, kyrkliga samfund, släktskap eller gemensam skolgång.

Marcela Ramírez-Pasillas använder termen ”embeddedness”, eller inbäddning, för att beskriva hur informella relationer går över företagsgränserna och berikar företag med kunskap. Två personer från olika företag som samarbetar i ett utvecklingsprojekt slutar inte nödvändigtvis sin relation när projektet slutar.

De kan ses och höras informellt utan att det för den skull handlar om industrispionage som någon förlorar på. Tvärtom kan kontakten ge upphov till nya samarbeten, utbyten av information och rekommendationer, eller till bättre beslut.

Socialt smörjmedel
Branschmässor spelar en viktig roll som smörjmedel i den återkommande sociala interaktionen. Och omvänt gör inbäddningen av kontakter i olika lokala företag att nya kunskaper från mässor kan komma ett helt kluster till del.

Genom mässor lär sig företagare praxis, umgängesregler, vilka montrar som är dyrast och vem som har varit med hur länge. Hur man bäst marknadsför sig, utvidgar sitt kontaktnät och håller sig uppdaterad om nyheter är andra platsbundna lärdomar. Marcela Ramírez-Pasillas ser branschmässor som tillfälliga kluster.

– Mässorna drar till sig aktörer i samma bransch och deltagarna samarbetar ofta i produktion och marknadsföring, säger hon.

För mer info: marcela.ramirez-pasillas@vxu.seText: Paul Steen


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu