Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2008-04-02
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 2008:

Omsorgsfull styrning ökar innovationen

Styrelsen bör lägga sig i. Det menar Zia Mansouri som har studerat relationen mellan innovation och styrning. Avhandlingen Governing Innovation - Internet and Renewal in Swedish Banks läggs fram vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Zia Mansouri inleder sin avhandling med ett citat ur Machiavellis Fursten: ”For he who innovates will have for his enemies all those who are well off under the existing order of things, and only lukewarm supporters in those who might be better off under the new.” Nötskalsversionen: det är svårt att leda i förändring.

Hur man styr ett företag i förändring, och vilken betydelse styrelsearbetet har för ett företags innovationsförmåga, har intresserat Mansouri en längre tid. Han fick upp ögonen för ämnet när han deltog i ett EU-projekt om företagsstyrning och innovation. Det var en långvarig studie som undersökte flera branscher och pågick mellan 1998-2002.

I sin avhandling har han valt att fokusera på innovation inom bankbranschen, och mer specifikt på hur införandet av internettjänster gick till i Swedbank och SEB.

- Jag kände mig insatt i bankbranschen, och hade bra och ingående intervjuer med flera nyckelpersoner i bankerna. Jag fortsatte också att intervjua personerna kontinuerligt under mitt avhandlingsarbete. Det har varit intressant att följa förvandlingen från vanlig bank till internetbank. Det var ett helt nytt affärsformat som infördes, säger Mansouri.

Styrelsen skapar image
Han har undersökt två viktiga delar av bolagsstyrningen: Styrelsens karaktär och styrelsens roll inom företaget.

- Styrelsens karaktär handlar om sammansättning, arbetssätt och vilken kunskap styrelsemedlemmarna har. Det här är naturligtvis viktigt för företagets styrningssystem, men det säger inte allt. Därför är det också viktigt att titta på styrelsens roll i företaget. Hur engagerar den sig till exempel i innovationsprocessen?

Mansouri har studerat både interna och externa faktorer på innovation. Vilka ekonomiska, respektive sociala och politiska perspektiv tas i beaktande vid införandet av en ny innovation? Det handlar bland annat om att se till att det finns tillräckliga budgetresurser, och om att skapa legitimitet för innovationsarbetet - både inom och utom företaget.

- Bankernas styrelsemedlemmar engagerade sig mer än man kan tro, exempelvis i att skapa legitimitet för internetbankerna gentemot kunderna. De deltog också i att skapa en image, en innovativ identitet i företaget.

Men att styrelsen lägger sig i är inte helt okontroversiellt. De anglosaxiska idealen säger att styrelsen ska vara helt oberoende från både ägarna och företagsledningen. Zia Mansouri håller inte med.

- I Sverige har vi en lite annan syn på det här. Här är det okej att styrelsen lägger sig i, eller åtminstone att det finns en dialog mellan styrelsen och ledningen. Jag kan inte tänka mig att det är bättre med en inaktiv och passiv styrelse. Sedan är det givetvis viktigt att man ändå skiljer mellan ägarnas, styrelsens och ledningens roller, säger han.

Innovera eller effektivisera
Det finns en inneboende konflikt mellan styrning och innovation.

- Den konflikten har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Min studie tittar på spänningen mellan att innovera och effektivisera. Det handlar egentligen om konflikten mellan ett långsiktigt och ett kortsiktigt perspektiv.

Och spänningen mellan de två strategierna är tydlig, menar Mansouri. Det är en målkonflikt som företaget är tvunget att balansera. En aktiv styrelse spelar stor roll i detta arbete.

- Att styrelsen visar engagemang i innovationsprocessen kan vara avgörande. Jag kallar det för omsorgsfull, eller varsam, styrning av innovationsverksamheten.

- Bankbranschen är en ganska mogen bransch och ägarna förväntar sig en säker avkastning på satsat kapital. Det innebär ett kortsiktigt perspektiv, medan innovation innebär ett långsiktigt perspektiv.

- Däri ligger konflikten mellan dem som vill skapa förnyelse och dem som vill effektivisera. Det är en av anledningarna till att det är svårt att styra i förändring. Något som alltså Machiavelli påpekade redan för 500 år sedan, konstaterar Zia Mansouri.

För mer info: zia.mansouri@handels.gu.seText: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar