Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2008-04-03

Program seminariedag om forsknings- och innovationsproposition

(med reservation för ändringar)

TID: 23 APRIL 2008
PLATS: Operaterrassen, Kungsträdgården, Stockholm


08.30 Registrering och kaffe

09.00 Magnus Aronsson, vd ESBRI och Per Eriksson, GD VINNOVA hälsar välkomna

09.10 Inledningstalare: Lars Leijonborg, Högskole- och forskningsminister

9.40 Session 1: Behov, nyfikenhet, eller både och? - Vilken akademisk forskning ger effekt?


En återkommande forskningspolitisk frågeställning är frågan om hur offentliga medel ska fördelas mellan nyfikenhetsgenererad och behovsmotiverad forskning. Följdfrågorna är många. Är skillnaden mellan nyfikenhetsgenererad och behovsmotiverad forskning reell? Vilka kriterier bör man använda för att konkurrensutsätta universiteten och den nyfikenhetsgenererade forskningen? Vilka problem löses genom att samla all typ av forskningsfinansiering i en myndighet? Vilka nya skapas?

Inledare: Anders Flodström, GD Högskoleverket

Panel:
Per Koch, Direktör för analys och strategiutveckling, Norges forskningsråd , Mats Magnusson, docent Chalmers och Maureen McKelvey, professor Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

10.55 Fika och registrering för nytillkomna

11.15 Session 2: Hur kommer forskning till nytta och hur blir forskning nyttig? Allt du skulle vilja veta om samverkan, institutssektorn, starka FoI-miljöer och innovationssystem men varit för skraj att fråga om.


Vilka samarbetsformer fungerar effektivt när det gäller att ta fram nya innovationer? Vilka nya krav ställs på samverkan när flera av de potentiella samverkansparterna är internationella storföretag med utländska ägare eller en mängd entreprenöriella små och växande företag? Hur bygger man forsknings- och innovationsmiljöer med global attraktionskraft? Vilka internationella exempel finns? Vilka är framgångsfaktorerna? Vilken roll spelar industriforskningsinstituten för samverkan mellan akademi och industri? Behöver denna roll förändras? Hur?

Inledare: Jöran Hägglund, statssekreterare Näringsdepartementet

Panel:
Lena Gustafsson, vice GD VINNOVA, Anders Malmberg, professor Uppsala universitet och Sverker Sörlin, professor KTH

12.30 Lunch

13.30 Session 3: FoU och tillväxt - Vilka är sambanden?


Investeringar i forskning och utveckling är nödvändiga för att säkra långsiktig tillväxt och konkurrenskraft. Men vilka är de konkreta sambanden? Leder all typ av FoU till tillväxt? Hur stora är effekterna och när uppstår de? Kan offentliga insatser öka avkastningen på FoU-investeringar?

Inledare: Karin Pilsäter, riksdagsledamot och ordförande Riksdagens näringsutskott

Panel:
Pontus Braunerhjelm, Leif Lundblads professur i internationell affärsverksamhet, KTH och huvudsekreterare Globaliseringsrådet, Astrid Kander, docent Lunds universitet och Göran Marklund, Avdelningschef VINNOVA

15.00- Fika och mingelText: - -


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu