Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2008-06-24
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 2008:

Entreprenöriell styrning är en balansakt

Management och entreprenörskap betraktas ofta som varandras motpoler. Men Eva Lövstål, Blekinge tekniska högskola, menar att det ena inte behöver utesluta det andra.
- Det är fruktbart att ta in båda elementen i ekonomistyrningen, säger hon.


I sin licentiatuppsats undersökte Eva Lövstål hur Roxtec, ett svenskt, medelstort, entreprenöriellt och växande företag, använde ekonomistyrsystem. Hon blev förvånad över hur väl entreprenörskap och management samsades i företaget. Roxtec lyckades använda traditionella metoder – som budgetering, projektledning, planeringsverktyg och belöningssystem – på ett okonventionellt och spännande sätt.

Effektivitet och kreativitet
I avhandlingen Management Control Systems in Entrepreneurial Organisations – A Balancing Challenge* har Lövstål gått vidare och undersökt användningen av ekonomistyrsystem i ytterligare två organisationer. Hon kallar dem ”Soft Tel” och ”Family Tech”.

Också de är svenska, medelstora och växande. Entreprenöriella är företagen i den meningen att de identifierar möjligheter, exploaterar dem, och därigenom skapar förändring på marknaden.

- Min utgångspunkt var att studera hur företag kan styra och effektivisera organisationen, samtidigt som de lämnar utrymme för entreprenörskap och kreativitet, säger Eva Lövstål.

Soft Tel är dotterbolag till en organisation som ägs av några av branschens tunga aktörer. Family Tech är ett ägarlett familjeföretag som har anställt en vd, men som inte har några externa styrelseledamöter.

Lövstål har intervjuat chefer på olika nivåer och menar att det i företagen finns ett antal spänningar och motsättningar. De handlar exempelvis om att uppmuntra nya initiativ, och samtidigt koordinera och kontrollera befintliga verksamhetsgrenar. Företagen förväntas bibehålla innovationskraften, samtidigt som de ska växa. Och tillväxt mätt i antal anställda ökar behovet av formella styrsystem.

- De studerade företagen resonerade på olika sätt när de skulle bestämma vilka ekonomistyrsystem de ville ha, och hur de skulle använda dem. I resonemanget vägde de in olika element som står i motsatsförhållande till varandra, till exempel formalitet och informalitet. Man kan likna det vid en gungbräda, där elementen balanserar.

I både Soft Tel och Family Tech fanns inslag av entreprenöriella element i ekonomistyrningen, men inte i samma höga utsträckning som i Roxtec.

- Det är synd. Jag ser en potential i att använda ekonomistyrsystem för att stödja den entreprenöriella kulturen, kommunicera den internt, och skapa handlingskraft. Det lyckades man med i Roxtec.

Skapar diskussion
Eva Lövstål ser många anledningar för entreprenörer att tänka i termer av ”både-och” när de implementerar ekonomistyrsystem i organisationen.

- De bör fundera över hur systemet kan användas för traditionell styrning – till exempel uppföljning av enheter – och samtidigt som ett verktyg för att skapa diskussion: att se möjligheter och lära sig något. Det ena behöver inte utesluta det andra.

- Jag rekommenderar företagare att ta in entreprenöriella aspekter, som intuition, experimenterande och nätverkande, i användningen av ekonomistyrsystem. Det kan medföra att de hittar en massa alternativa sätt att planera, fatta beslut och styra organisationen, säger Eva Lövstål.

För mer info: eva.lovstal@bth.se

* Avhandlingen har lagts fram vid Internationella Handelshögskolan i JönköpingText: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu