Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2008-06-27
Följande text publicerades även under vinjetten ”Porträttet” i Entré nr 2, 2008:

Muhammad Yunus, nobelpristagare och social superentreprenör:

”Fattigdom skapas inte av de fattiga”

Att få Nobelpriset för sitt entreprenörskap är få förunnat. Men för Muhammad Yunus, som nyligen besökte Sverige för att lansera sin nya bok, blev det verklighet för ett par år sedan. Förutom att vara världskänd som ”de fattigas bankir”, är han också professor i nationalekonomi.

Det började med ett lån på 27 dollar till 42 kvinnor i byn Jobra, nära Chittagong i Bangladesh. I dag har Grameen Bank 2 500 filialer, fler än 20 000 anställda, och 7,5 miljoner låntagare. Merparten av låntagarna är fattiga kvinnor som inte skulle ha fått lån i en vanlig bank. Lånen används till att starta mindre affärsrörelser, med målet att ta familjerna ur fattigdom.

Med sin bank för fattiga la Muhammad Yunus grunden för så kallade mikrokrediter, ett system som nu har gjort succé runt jorden. För det fick han också Nobels fredspris 2006.

Det som startade som en bank har nu växt till ett mindre imperium i socialt företagande. Grameen är inblandade i allt från yoghurttillverkning och klädindustrin, till mobiltelefoni och energibranschen. Yunus är i dag vd för Grameen, men började sin yrkeskarriär som akademiker.

Ville göra nytta
Han föddes i Bangladesh och gjorde sin grundutbildning i nationalekonomi vid Dhaka University. Han kom sedan, med hjälp av ett stipendium, till USA och Vanderbilt University där han tog sin doktorsexamen. Efter ytterligare några år som universitetslärare i USA återvände han till Bangladesh, för att ta tjänst vid Chittagong University.

- Jag var lärare i nationalekonomi, och lärde ut massor med vackra teorier. Jag hade en helt färsk doktorsexamen med all den arrogans som kommer på köpet med en sådan. Men när man kom ut från klassrummet och såg alla svältande människor... Det var en oerhörd kontrast. En dag bestämde jag mig för att se om jag kunde vara till någon nytta, säger Muhammad Yunus.

Den dagen startade han låneverksamheten som tre år senare skulle permanentas i Grameen Bank. Sammanlagt lånade han ut 27 dollar. Det var allt som krävdes för att 42 kvinnor skulle bli fria från sina skulder till de lokala lånehajarna.

- Om man kan hjälpa så många med så lite, tänk då vad man kan göra med mer pengar. Det var så jag kom på idén att låna ut pengar till fattiga – och jag blev faktiskt väldigt imponerad av min egen idé!

I flera år försökte Muhammad Yunus övertyga redan existerande banker om att slå mynt av idén. Ingen nappade, de menade att det inte skulle fungera. Om någon hade nappat, hävdar Yunus, skulle Grameen Bank aldrig ha sett dagens ljus.

- Grameen är en intressant bank. Vi gör allt precis tvärtom mot vanliga banker. Vanliga banker ägs av rika, oftast män. Vi ägs av våra låntagare som är fattiga kvinnor. Vanliga banker arbetar efter devisen: ju rikare du är, desto mer kan du få. För oss gäller: ju mindre du har, desto mer intressant är du.

- Grameen har inga jurister och våra 27 000 anställda går ut och möter våra 7,5 miljoner låntagare i deras byar, på deras hemmaplan (Grameen betyder by, red anm).

Samhället har misslyckats
Ofta skuldbeläggs de fattiga själva för sin fattigdom, men det är helt baklänges menar Yunus.

- Fattigdom skapas inte av de fattiga, den skapas av systemet. Det är vi som samhälle som har misslyckats att lösa problemen.

Yunus ser gärna att receptet för att lösa problemen är socialt företagande. Han menar att det är mer kraftfullt och långsiktigt än välgörenhet. Men för att det ska fungera behövs en ny förståelse för begreppet företag.

- Folk tror ofta att jag är rik ”eftersom du äger så många företag”. Men jag äger dem ju inte, det gör de fattiga. Jag skapade inte företagen för att tjäna pengar, det här är en annan typ av företagande. Folk ser ofta inte det, utan tänker i traditionella banor där vinstmaximerande är det enda målet. I ett socialt företag tar man inte ut någon vinst alls. Att tjäna pengar är ett medel för att nå sociala mål.

- Vi måste skapa en parallell värld, och kanske en ny kategori företagande. Och varför inte skapa en separat aktiemarknad där alla sociala företag är listade. Då kan människor investera i valfritt socialt företag.

Muhammad Yunus har ett uttalat mål med allt han gör, och det är inte särskilt blygsamt: att utrota all fattigdom, överallt, i hela världen (En värld utan fattigdom är också titeln på hans nya bok). Han verkar faktiskt tro att det är helt möjligt.

- Genom att starta sociala företag förändrar vi världen, vi väntar inte på att någon annan ska göra det. I framtiden kommer vi att få skapa fattigdomsmuseum för att kunna visa våra barnbarn vad fattigdom var för något. Fattigdomen kommer att vara som dinosaurierna – utrotad, säger Muhammad Yunus hoppfullt.

Fakta
Namn: Muhammad Yunus
Bakgrund: Tog sin doktorsexamen vid Vanderbilt University 1969. Arbetade som universitetslektor vid Middle Tennessee State University 1969-1972. Blev docent 1972, och professor 1975, båda vid Chittagong University. Startade 1983 Grameen Bank, som han i dag är vd för.
Aktuell: Med boken En värld utan fattigdom (Bookhouse Publishing AB, 2008)
För mer info: yunus@grameen.netText: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu