Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2008-10-16
En kortare version av denna artikel publicerades under vinjetten ”Porträttet” i Entré nr 3, 2008:

Dianagrundaren Elizabeth Gatewood blev aldrig strategiprofessor:

”Jag tog vara på möjligheten att agera entreprenöriellt”

Elizabeth Gatewood föddes in i en familj av entreprenörer. Hennes farmor och farfar emigrerade från Tyskland till USA och startade bageri. Släkten drev också ett slakteri. Själv hade hon en akademisk karriär inom strategifältet i sikte – tills en entreprenöriell möjlighet kom i vägen och ändrade hennes forskningsinriktning. Det är hon väldigt glad för i dag.

Elizabeth Gatewood är väletablerad inom entreprenörskapsfältet, med särskild inriktning på kvinnors företagande. 1999 grundade hon, tillsammans med fyra kollegor, forskningsprojektet Diana som 2007 tilldelades FSF-Nutek Award. Men vägen dit var inte självklar.

- Jag trodde länge att jag skulle bli en traditionell strategiprofessor, säger Gatewood.

- Jag disputerade inom strategi vid University of Georgia 1986. Efter det fick jag förfrågan om att starta och driva en helt ny satsning: Center for Business and Economic Studies. Jag tog vara på möjligheten att agera entreprenöriellt, och på den vägen är det.

Det nya centrumet fokuserade på tillämpad forskning, med tydlig koppling till lokala småföretag. 1989 blev Elizabeth Gatewood föreståndare för Gulf Coast Small Business Development Center Network, en organisation som tillhandahöll utbildning och konsulttjänster. I den rollen fick hon ännu fler kontakter med företagare, och det var då hennes forskningsintresse för entreprenörskapsfrågor väcktes på allvar.

- I nätverket fanns mycket folk med bra idéer som försökte starta företag. Jag började fundera över vad det var som motiverade dem, och hur de blev framgångsrika.

- Särskilt intresserad var jag av vad som motiverar företagande kvinnor. Vi genomförde också speciella aktiviteter riktade mot dem, till exempel en satsning där kvinnor coachade andra kvinnor.

Diana jagar kunskap
1998 tillträdde Gatewood en professur på Indiana University. I samma veva gick hon från tanke till handling med vännerna och kollegorna Candida Brush, Nancy Carter, Patricia Greene och Myra Hart. Idén om att forska tillsammans formaliserades i Dianaprojektet.

- Vid den tiden fanns en del forskning om kvinnors företagande, men luckorna var stora. Till exempel saknades forskning om tillväxt i kvinnoägda företag. På det området har Diana bidragit med kunskap.

- Det mest spännande med Diana är det internationella nätverk vi har byggt upp tillsammans med Esbri. I maj 2006 samlade vi deltagare från hela världen till ett symposium i Stockholm. I november 2008 kör vi nästa internationella symposium i Belfast.

Elizabeth Gatewood vill gärna bredda synen på entreprenörskap. Hon anser att alla former av företagsamhet bör uppmuntras, och betonar att allt entreprenörskap inte är högteknologiskt. Själv har hon i sin undervisning försökt lyfta fram olika typer av förebilder, bland annat genom att bjuda in kvinnliga entreprenörer från ”otraditionella” branscher till klassrummet.

Slåss mot fördomar
Sedan 2004 förestår Gatewood Office of Entrepreneurship and Liberal Arts som syftar till att öka den entreprenöriella aktiviteten bland alla studenter på Wake Forest University. I den rollen måste hon brottas med en hel del fördomar om entreprenörskap.

- Många professorer inom humaniora har en negativ inställning till företagsekonomi, och de ser entreprenörskap som ett strikt företagsekonomiskt ämne. Vi försöker få dem att förstå att entreprenörskap innefattar mer än bara vinstmaximerande verksamheter.

- Som jag ser det handlar det om att utveckla både färdigheter och attityder. Entreprenörskap kan vara användbart i en rad olika miljöer: i ett eget företag såväl som i ideella organisationer, storföretag och inom utbildningsväsendet.

Tidigare gick de flesta amerikanska entreprenörskapsutbildningar ut på att lära studenter skriva affärsplaner kring idéer som de redan hade. I dag är det viktigare att öppna deras ögon för den bredare förståelsen av entreprenörskap, där tvärvetenskaplighet är en väsentlig del. Innovationer uppstår i möten mellan olika världar, menar Gatewood.

Tvärvetenskapliga entreprenörskapsutbildningar är också ett av hennes nya forskningsintressen.

- Det här är ett intressant forskningsområde som jag tror att vi kommer att få se mer av i framtiden. Än så länge är vi bara i observationsstadiet. Vi försöker ta reda på hur många utbildningsprogram som utvecklas utanför handelshögskolorna, hur de ser ut och vilka hinder de stöter på.

- Ett annat forskningsområde som jag tror mycket på är hållbart företagande. Man kan se det som en sorts utveckling av socialt entreprenörskap: verksamheter som har som målsättning att både gå med vinst och göra samhällelig nytta. Vi hittar dem inom branscher som jordbruk, transporter och alternativ energi.

Om hon ska ge ett råd till entreprenörer väljer hon att citera Robert Fulghum som skrivit boken All I Really Need to Know I Learned in Kindergarten:

- När ni går ut i världen – håll varandra hårt i handen. Det gäller alla entreprenörer, men kanske särskilt kvinnor, säger Elizabeth Gatewood.


Fakta

Namn: Elizabeth J Gatewood

Bakgrund: Doktorsexamen i strategi från University of Georgia. Har jobbat med rådgivning och utbildning för småföretagare och entreprenörer i bland annat Texas och Georgia. 1998 fick hon en tjänst på Indiana University. Sedan 2004 är Gatewood verksam som professor vid Wake Forest University.

Aktuell: 2008 års internationella Dianasymposium genomförs i Belfast, Irland, 4 november.

För mer info: gatewoej@wfu.eduText: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu