Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2009-03-04
Följande text publicerades även i Entré nr 4, 2008:

Mycket snack i lärarverkstan

10-11 november 2008 hölls Esbris elfte workshop för lärare inom entreprenörskapsområdet. Det blev två intensiva dagar, fyllda med både mycket snack och mycket verkstad. Eller, skulle man nog kunna säga, det var snacket som var själva verkstan.

Inspiration och erfarenhetsutbyte har alltid varit ledord på Esbris årliga lärarworkshop. I år var inget undantag. 31 deltagare från såväl högskola och universitet, som från gymnasiet fick lyssna till inspiratörer som Clare Fairfield, Teo Härén, Bengt Johannisson och Christian Vintergaard. Givetvis avsattes också mycket tid till diskussion lärarna emellan.

Under diskussionspassen delades deltagarna upp i parallella workshops. Därmed fick lärarna från respektive undervisningsnivå tillfälle att fördjupa sig i frågor som är aktuella just för dem.

Högskole- och universitetslärarna diskuterade bland annat på vilka olika sätt man kan ta entreprenörskapsutbildningen utanför skolans väggar och/eller få in mer av verkligheten i klassrummet. Gymnasielärarna pratade exempelvis om vilka argument man kan använda för att övertyga icke-frälsta kollegor om att entreprenöriellt lärande är bra och nödvändigt.

Båda grupperna fick ta del av de flesta inspirationsföreläsningarna, några hölls i separata grupper, medan andra hölls för samlad trupp. Professor Bengt Johannisson föreläste två gånger – en gång för respektive undervisningsnivå.

- Man kan inte utbilda i entreprenörskap inom skolans väggar, man måste ha kontakt med omvärlden. Entreprenörskap kräver iscensättning, först då kan man reflektera över vad man gjort. Det gäller att hela tiden hitta på något – att förändra lärandet.

- Att bejaka förändring hör både lärande och entreprenörskap till. Ett sätt är att utnyttja externa resurser. Det finns massor därute som inte kostar något. Det kostar bara lite engagemang och passion, sa han.

En av Johannissons käpphästar är att entreprenörskapet måste föras in på lärarutbildningen.

- Lärarutbildningen har identitetsproblem. Man har ett lärlingssystem med praktik, men skyr entreprenörskap och nedvärderar praktisk kunskap. Lärande och entreprenörskap är varandras förutsättningar. Det är viktigt att tydliggöra att företagande bara är en sida av entreprenörskapet. Jag menar att man ska bejaka entreprenörskap som något lekfullt och lustfyllt i lärargärningen.

För mer info: www.esbri.se/workshopText: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu