Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2009-04-06
Följande text publicerades även under vinjetten ”Porträttet” i Entré nr 1, 2009:

Daniel Hjorth, estetiskt lagd Köpenhamnsprofessor:

”Det var lusten att lära som lockade mest”

Daniel Hjorth tjusades tidigt av forskarrollen. Att han valde just entreprenörskap som forskningsfält är kanske något mer av en slump. Han kunde egentligen lika gärna ha blivit organisationsteoretiker. Eller varför inte estet?

Daniel Hjorth gick ekonomprogrammet vid Växjö universitet, mest på grund av att hans storebror redan studerade där och kunde ordna boende. Han valde entreprenörskap som inriktning, och skyller valet på Bengt Johannisson, legendarisk svensk entreprenörskapsprofessor.

- Jag var i och för sig intresserad av entreprenörskap redan innan jag träffade honom, det verkade vara den mest kreativa inriktningen på ekonomprogrammet. Men det spelade in att Bengt förestod den. Det var med honom jag hade riktigt intressanta och, för den skull, irriterande diskussioner för första gången under min utbildning, säger Daniel Hjorth.

- Sedan sökte jag på ren ingivelse en doktorandutbildning vid Linköpings universitet. Bengt fick reda på det och anställde mig som forskarassistent i Växjö i stället. Då, snart nyutexaminerad magister, hade jag dessutom redan fått ett konsultjobb som jag tackade nej till, trots en ganska mycket bättre lön. Det var lusten att lära – i dag skulle jag säga: lärandet som entreprenöriell process – som lockade mest med att jobba inom det akademiska.

Sedermera sökte sig Hjorth till forskarutbildningen i Lund, där han valde att fortsätta inom entreprenörskapsområdet.

- Det var ju inom entreprenörskapsteorin jag hade upptäckt forskarrollens tjusning.

Men han har också hela tiden haft ett ben i organisationsteorin. Han framhåller att Lund vid denna tid hade en speciellt rik miljö inom detta ämne. Där fanns bland andra Barbara Czarniawska, Bengt Hansson och Mats Alvesson.

Etablerade lockar mest
Daniel Hjorths intresse för entreprenörskap grundar sig i förutsättningarna för hur man organiserar skapande – och hur man skapar organisation.

- Därför är jag mer intresserad av hur entreprenörskap utövas i etablerade organisationer, snarare än av tillkomsten av nya företag. Det är motståndet ifrån det etablerade som bidrar med spänstiga, analytiska och lockande praktiska utmaningar.

Hjorths avhandling Rewriting Entrepreneurship kom 2001. Den har undertiteln Enterprise discourse and entrepreneurship in the case of reorganising ES. I avhandlingen undersökte han entreprenörialiseringen av en myndighet. Han kom också in på hur management påverkar en organisations möjligheter att skapa miljöer för entreprenöriella processer, en fråga som han har återkommit till under hela sitt forskarskap.

- Om man är intresserad av entreprenörskap i etablerade organisationer, måste man problematisera management. Det sätter villkor, men inte gränser, för entreprenörskap i den miljön, konstaterar Hjorth.

Ett annat område som alltid har legat honom varmt om hjärtat är relationen mellan estetik och entreprenörskap. Han håller just nu på med en forskningsansökan om estetikens roll för designintensiva företags innovationsarbete och konkurrensförmåga.

- Jag är intresserad av att förstå hur design fungerar som entreprenöriell strategi. Organiseringsformer som används inom designprocesser liknar de entreprenöriella. De skiljer sig åt också, men det finns flera gemensamma tankefigurer.

Det har inte alltid varit så lätt att hålla reda på Daniel Hjorth. Ett tag var han knuten till Växjö universitet, Malmö högskola och Esbri samtidigt. På Esbri arbetade han bland annat med publikationsworkshopen Movements, som har resulterat i fyra böcker (2003, 2004, 2006 och 2009).

Unik miljö
I slutet av 2005 vann han konkurrensen om en professur vid Handelshögskolan i Köpenhamn. I och med tillträdet i april 2006 är han numera ”bara” knuten till ett enda lärosäte.

- Köpenhamn är en huvudstad, och därmed en transithall där det passerar många intressanta människor. Jag trivs väldigt bra här, det är en spännande akademisk miljö. Det är ju en stor handelshögskola med ungefär 15 000 studenter och universitetsstatus – en intellektuell mötesplats. Ta Handels i Stockholm gånger sju eller åtta, ungefär.

- Det är också spännande att forskningen om entreprenörskap är multidisciplinär. Entreprenörskapsprofessuren ligger ju vid institutionen för ledarskap, politik och filosofi. Det är förmodligen unikt.

Danmark kom igång relativt sent med entreprenörskap i policydiskussioner och i forskningen, menar Hjorth.

- Det är roligt att få vara med att bygga upp och forma det här, säger han.

Fakta:
Namn: Daniel Hjorth
Bakgrund: Doktorsutbildning vid Lunds universitet, disputerade vid Växjö universitet 2001. Har varit verksam vid Malmö högskola och på Esbri. Tilldelades 2005 FSF:s och Nuteks pris för unga entreprenörskapsforskare. I april 2006 installerades han som professor i entreprenörskap och innovationsstyrning vid Handelshögskolan i Köpenhamn.
Aktuell: Med fjärde boken i Movementsserien: The Politics and Aesthetics of Entrepreneurship (Edward Elgar, 2009).
För mer info: dhj.lpf@cbs.dkText: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar