Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2009-05-04
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 2009:

Bokslut engagerar gasellföretagare

Entreprenörer i snabbväxande företag, så kallade gaseller, är mer engagerade i bokslutsprocessen än företagsledare inom icke tillväxtföretag. Marita Blomkvist har lagt fram sin avhandling Entreprenörer som redovisare – bokslutsprocessen i Gasellföretag vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Företagsledare i framgångsrika, snabbt växande tillväxtföretag intresserar sig för att kommunicera ekonomisk information.

- Entreprenörer i gasellföretag verkar tycka att det är viktigt att engagera sig i kommunikationen av formell finansiell information. Därför väljer de att delta i bokslutsprocessen, säger Marita Blomkvist.

Hon är verksam som lärare och forskare vid Högskolan i Halmstad och har tidigare arbetat i många år med revision.

- Jag har som erfaren auktoriserad revisor pratat med många entreprenörer genom åren. Det är en myt att redovisning inte spelar någon roll och att det inte finns något intresse för bokföring.

Studien genomfördes i enkätform bland två grupper av företagsledare i svenska företag: ledare i gasellföretag och en kontrollgrupp av ledare i icke växande företag.

- Svarsfrekvensen på över 50 procent skulle kunna tyda ytterligare på ett relativt stort intresse från företagsledare överlag, när det gäller redovisning.

Rikta informationen
I stället för att låta någon annan utföra hela processen och få information vid bokslutet, engagerar sig entreprenören i ett gasellföretag tidigt.

- Företagsledare i snabbväxande tillväxtföretag engagerar sig under arbetets gång och värderar tillgångar som påverkar resultat och framtid. De verkar tycka att det är viktigt att delta i bokslutsprocessen och där tidigt få information om utfallet och företagets ekonomiska läge.

Entreprenörer i gasellföretag engagerar sig av flera anledningar. En viktig sådan, förutom att få tidig information om slutresultatet, är att de kan rikta informationen som produceras i bokslutsprocessen till företagets intressenter.

- När man själv är delaktig i processen kan man styra vilken information som tas fram, och hur denna presenteras. Det kan tänkas att entreprenören vill påverka extern information till exempelvis aktieägare och finansiärer. Det är också viktigt för dem att kunna svara på frågor om detta och därför är det givande att ha stor insikt i informationen.

Andra effekter av att medverka tidigt i processen är att entreprenören diskuterar bokslutsinformationen med andra aktörer: revisorer, externa redovisare och andra medarbetare. I företag som inte växer sköts redovisningen vanligtvis av företagets egna medarbetare och företagsledare i dessa företag diskuterar främst med medarbetarna.

- Gasellentreprenören lägger dubbelt så mycket tid på att diskutera frågor rörande kundfordringar, varulager och forskning och utveckling. De diskuterar dessa frågor tillsammans med ett större nätverk av aktörer jämfört med företagsledare i icke växande företag.

Färre ägare – ökat engagemang
Om lönsamheten minskar, deltar gasellentreprenören i större utsträckning i bokslutsprocessen. Andra företagsledare minskar i stället sitt deltagande när lönsamheten går ner. Dessutom är gasellentreprenören mer engagerad i processen om företaget har få utomstående ägare. Företagets storlek har dock ingen betydelse för graden av engagemang.

Uppfattningarna om att delta i bokslutsprocessen skiljer sig däremot inte åt mellan gasellentreprenörer och företagsledare i icke tillväxtföretag.

- Båda deltar i processen och vill ha tidig information om slutresultatet, så att de kan redovisa detta för företagets intressenter. Skillnaderna i engagemanget ligger alltså i att gasellentreprenörerna lägger ner mer tid, exempelvis för diskussioner, säger Marita Blomkvist.

För mer info: marita.blomkvist@hh.seText: Christina Eriksson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu