Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2009-06-10
Följande text publicerades även under vinjetten ”Åsikten” i Entré nr 2, 2009:

Regelförenkling het fråga i orostider

Regelförenkling het fråga i orostider
Regelförenkling är en av regeringens insatser för att främja fler jobb i nya och växande företag. Ett av regeringens mål är att de administrativa kostnaderna ska minska med minst 25 procent fram till hösten 2010. Vi har alltså drygt ett år till deadline.

Att krångliga regler kan vara ett stort hinder för tillväxt ansåg hela 30 procent av småföretagarna i Tillväxtverkets och Statistiska centralbyråns undersökning Företagens villkor och verklighet 2008.

Tillväxtverket har i uppdrag att stödja och samordna det nationella regelförenklingsarbetet som sker i samråd med näringslivet. Även EU har ett 25-procentigt mål med deadline 2012. Det ger oss goda möjligheter att utbyta erfarenheter med andra länder. Under Sveriges ordförandeskap i EU med början 1 juli 2009 kommer regelförenkling att vara en prioriterad fråga. Ett effektivt regelverk bidrar även till att förstärka de svenska företagens konkurrenskraft på den globala marknaden.

Tillväxtverket presenterar nu i juni en uppdatering av mätningarna som visar vad det kostar företagen i Sverige att administrera de krav på information som regelverken ger upphov till. Uppdateringen mäter de förändringar som har skett i lagstiftningen under 2008.

Resultatet av uppdateringen visar att de administrativa kostnaderna har minskat med cirka fyra procent eller fyra miljarder kronor sedan 2007. Även mot nollbasen 2006 har en minskning skett med cirka två procent, eller två miljarder kronor. Den största minskningen i kronor finns inom livsmedelsområdet.

Regelförenkling är ett förändringsarbete som tar tid. Ett viktigt verktyg som alltmer har hamnat i fokus är konsekvensutredningar vid ny och ändrad lagstiftning. Det är lika angeläget att bedöma konsekvenserna av nya regler som att förenkla de befintliga.

För att förstärka resurserna inom detta prioriterade område har regeringen inrättat Regelrådet, som ska granska konsekvensutredningar av nya och ändrade regler. Tillväxtverket har här en viktig roll att utbilda och stödja myndigheter i arbetet med konsekvensutredningar.

Tillväxtverket ligger även i startgroparna för att bredda regelförenklingsarbetet till den regionala och lokala nivån. I dag bedrivs arbetet på central nivå på myndigheter och departement. Men för att nå en märkbar förändring i företagens vardag måste vi även se över kommunernas och länsstyrelsernas roll i mötet med företag och tillämpning av regler. Stora delar av regelverken tillämpas på lokal och regional nivå, exempelvis när länsstyrelser och kommuner beslutar om tillstånd och utför tillsyn över företagens verksamheter. Här ser vi en stor potential att påverka företagens vardag och villkor i en positiv riktning.

Det är ingen tvekan om att regelförenklingsarbetet är en het och viktig fråga. Ingen har undgått finanskrisen och de oroliga ekonomiska tiderna som råder. Att lägga tid på administration blir relativt sett ännu dyrare i svåra tider. Det är därför viktigare än någonsin att vi fokuserar på företagens vardag. Att vi gör vad vi kan för att företagen ska kunna lägga sina resurser på att utveckla affärsidéer, nå ut till kunder och på annat som driver företaget framåt.

För mer info: christina.lugnet@tillvaxtverket.se


Text: Christina Lugnet


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu