Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
”Vi vill attrahera flera grupper”
 
Publicerad: 2009-06-12
Följande text publicerades även under vinjetten ”Porträttet” i Entré nr 2, 2009:

Leif Melin, strategiprofessor med familjeföretagsintresse:

”Vi vill attrahera flera grupper”

Leif Melin har länge stått i förgrunden för svensk forskning om familjeföretagande. Under sin forskarbana har han startat och lett ett flertal forskningsprogram inom olika områden. Han har också handlett några av Sveriges nu främsta forskare inom strategi och familjeföretagande.

Professor Leif Melin växte upp i ett familjeföretagarhem. Men det var först långt senare han kände igen de värderingar som är typiska för familjeföretag.

- Inte ens när jag i slutet av 1970-talet gjorde en studie av Luxor, som var familjeägt, gjorde jag någon koppling till att jag själv levt i familjeföretag, säger Leif Melin.

Själv gick han inte i familjeföretagets fotspår, utan studerade företagsekonomi med marknadsföring som huvudämne i Lund. Därefter flyttade han till Linköping, där han undervisade i väntan på att forskarutbildningen skulle starta.

- Jag hade sju studenter som jag var ansvarig för på heltid. Det blev min lärarhögskola. Det var jättekul och där grundlades också min syn på alternativt, problembaserat lärande.

Förstå logiken
Sedan blev han doktorand tillsammans med första kullen forskare i Linköping, som då precis fått universitetsstatus.

- I den nyinrättade avhandlingsserien för företagsekonomi och industriell ekonomi blev min avhandling nummer ett. Där kom jag att intressera mig för vad som sedan blivit mitt huvudfokus: strategiska utvecklingsprocesser.

Melin har inte ägnat sig åt nyföretagande, utan snarare åt befintliga organisationer – små som stora, unga som gamla.

- För mig är inte den initiala processen mest intressant, den har aldrig forskningsmässigt fångat mig. Jag är mer intresserad av att förstå hur befintliga organisationer fungerar, hur de utvecklas och hänger ihop.

Han menar att det är viktigt att förstå vad som faktiskt händer i företagen, att förstå logiken bakom. Och inte bara undersöka om en viss strategi är bra eller dålig.

- Man brukar säga att företag har exempelvis en förvärvsstrategi. Men vad betyder det? Vad det är för saker som händer när de gör ett förvärv, och varför händer det? Jag är mer intresserad av processerna bakom.

Melin var bland de första i Sverige att intressera sig för familjeföretagande. På 1990-talet fanns inte så mycket forskning om ämnet. Trots att det då som nu var den vanligaste formen av företagande, både i Sverige och utomlands.

- Jag har alltid sett strategi och strategisk förändring som mitt överordnade forskningsområde. Inom ramen för det har jag sedan blivit intresserad av till exempel familjeföretagens utveckling. Det inkluderar många strategiskt viktiga frågor, bland annat generationsskiften.

Vidga synen på ämnet
Melin har startat och drivit flera forskningsprogram, bland annat ett projekt om kontinuerligt växande företag: Tillväxtföretagens organisering, strategi och entreprenörskap. Det är ett femårigt program som nu håller på att avslutas.

- Man talar mycket om snabbväxande gasellföretag. Men vi ville titta på företag med mer robust tillväxt, över en längre tidsperiod. Och dessutom studera både ledarskapets och ägarformernas betydelse.

2005 startade Leif Melin tillsammans med kollegor ett center för familjeföretagsforskning, Centre for Family Enterprise and Ownership (CeFEO ) vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Målet med centrumet är att kombinera framstående forskning med att sprida kunskap om familjeföretag och ägande.

- Vårt intresse är hur familjeägande påverkar utveckling och situation i denna typ av företag. Idén är också att se bredare på ägandefrågors betydelse. Vi vill attrahera flera grupper som kan ha nytta av vår kunskap: praktiker, beslutspåverkare och forskare.

Melin menar att familjeföretagande inte bör ses som ett eget fält. Utan i stället som ett empiriskt fenomen som kan studeras från flera olika perspektiv och discipliner.

- På samma sätt tycker jag inte att entreprenörskap ska ha starka gränser som forskningsfält. För att förstå ett forskningsfält måste vi ha många olika teoretiska glasögon. De viktigaste frågorna inom entreprenörskap handlar om att förändra spelregler och skapa nya möjligheter, säger Leif Melin.

Faktaruta
Namn: Leif Melin
Bakgrund: Doktorerade 1977, och blev 1984 professor vid Linköpings universitet. Var 1995-2000 avdelningschef för Entrepreneurship, Marketing and Management vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping och 2000-2001 vd för samma lärosäte. Mottog 2003 ÅF Major Award för framgångsrikt utvecklande och kunskapsspridning av familjeföretagsforskningen.
Aktuell: Forskare, föreståndare och en av grundarna till Centre for Family Enterprise and Ownership (CeFEO ). Centrumets forskning har nyligen blivit rankad som etta i Europa och fyra i världen avseende publicering av forskningsresultat inom familjeföretagsområdet.
För mer info: leif.melin@ihh.hj.se


Text: Christina Eriksson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu