Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2009-06-15
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 2009:

Inkubatorer ger bra relationer

Att verka i en inkubator är bra för nya företag. Men vad är det som gör inkubatorer så värdefulla, vad är det egentligen de bidrar med? Den frågan ställer sig ekonomie doktor Lise Aaboen i sin avhandling som hon lägger fram vid Chalmers tekniska högskola.

Lise Aaboen inledde sitt doktorandarbete med en undersökning om inkubatorers effektivitet. Hon kunde visa att företag som verkar i inkubatorer klarar sig bättre på många sätt, bland annat har de lättare att få såddfinansiering. Inkubatorer har även en positiv inverkan på kommersialisering av ny teknik och på företagens försäljningssiffror.

Aaboen blev då intresserad av varför inkubatorer har den här positiva effekten. Hur fungerar en inkubator, och vad är det de bidrar med till företagen?

Det ledde fram till avhandlingen Incubators and incubation – Resources and activities in relation to different actors som består av fem separata artiklar. I grunden ligger en resursbaserad teori, kombinerad med ett nätverksperspektiv. Fokus ligger på hur inkubatorerna hjälper företag att hitta och använda tre typer av resurser: kunskap, kapital och relationer. Och just relationsskapandet är en av inkubatorernas stora fördelar, menar Lise Aaboen.

- Man kan inte bara se till inkubatorn i sig, den fungerar inte som en isolerad låda. Man måste också beakta andra aktörer omkring inkubatorn i den här typen av studier, säger hon.

Exempel på sådana aktörer är universitet, policyaktörer och finansiärer.

Relation för innovation
När inkubatorer väljer ut vilka företag de ska ta under sina vingar, bör de fundera över vilka relationer de kan bidra med till företaget. Och det gäller även tvärtom: Vilka relationer kan företaget förmedla till inkubatorn och de övriga medlemsföretagen?

- Båda parterna bör nog tänka över hur de kan hjälpa varandra. För inkubatorn gäller det att fundera över vilka relationer företagen har sedan tidigare. Det är ytterligare en aspekt att titta på, förutom vilka idéer och tillväxtpotential de har.

För företagen kan relationen med en inkubator leda till andra relationer. Det i sin tur kan leda till ny kunskap och nya innovationer.

- Inkubatorerna kan förmedla kontakter som kanske annars skulle vara tveksamma till att samarbeta med ett helt nytt företag. Att verka i en inkubator ger en viss legitimitet.

- Ur inkubatorns perspektiv blir det som att de går i god för företagen som verkar där. Därför är det också viktigt för inkubatorer att välja företag med omsorg.

Resursrikt i storstäder
Lise Aaboens resultat visar att inkubatorer skiljer sig åt en hel del. De utvecklas olika, bland annat beroende på var de ligger, vilka personer som är inblandade, samt mot vilka företag och branscher de vänder sig.

- Inkubatorer i storstäderna har vanligtvis mer resurser. De har fler finansiärer runtomkring sig, jämfört med inkubatorer på mindre orter.

En annan skillnad är under vilka premisser inkubatorerna har startats. En del startas i nära samarbete med ett universitet. Några startar i områden där småföretagande redan är vanligt, medan andra startar där företagandet i allmänhet är lågt. Sammantaget leder det till att inkubatorer kan ha ganska olika karaktäristik.

- Det här växer ofta fram lite efterhand i inkubatorerna, och är ganska svårt att påverka. Men om man är medveten om det kan man i alla fall uppmärksamma att det är så här, säger Lise Aaboen.

För mer info: lise.aaboen@chalmers.se


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu