Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2009-06-29
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 2009:

Kommunicera mera vid generationsskiftet

Ta itu med känslorna och prata igenom arvsskiftet i god tid. Det kan vara skillnaden mellan en lyckad succession och en uppslitande familjekonflikt. Christine Tidåsen har undersökt generationsskiften i familjeföretag och funnit att kommunikation och mentorskap kan underlätta skiftet.

Filosofie doktor Christine Tidåsen har gjort intervjuer i fyra medelstora svenska familjeföretag, inför och under ett generationsskifte. Avhandlingen heter Att ta över pappas bolag – en studie av affärsförbindelser som triadtransformationer under generationsskiften i familjeföretag och har lagts fram vid Växjö universitet.

Tidåsen har fokuserat på den minsta formen av nätverk – triaden – och undersöker samspelet mellan föräldern, sonen/dottern och en tredje person. Denna person kan vara en kund, en leverantör, en familjemedlem som arbetar i företaget, eller en annan nyckelperson i företaget

- Det visade sig att de här nyckelpersonerna kunde göra en enorm insats som mentorer. För pappan är det ibland inte så lätt att guida arvtagaren igenom generationsskiftet, eftersom han identifierar sig så oerhört starkt med bolaget.

Prata med varandra
Tidåsen konstaterar att det viktigaste för ett lyckat generationsskifte är kommunikation. Att i god tid prata igenom hur skiftet ska gå till, och vara öppen med de känslor som kommer upp.

- Jag har varit på företag där syskon sitter i kontoren bredvid varandra, men inte pratar med varandra. Allra bäst är ju att prata om vad man ska göra om det uppstår en konflikt, innan det har blivit någon konflikt.

Det är mycket viktigt att överlåtaren kliver åt sidan och faktiskt lämnar sin identitet som företagsledare. Något som inte alltid är helt lätt, eftersom det är många känslor inblandade.

- Jag har besökt företag där pappan inte varit vd på 3-4 år, men fortfarande presenterar sig som det – fast det egentligen är dottern som har tagit över.

Det kan hända att överlåtaren omedvetet går in och försvårar överlåtelsen av företaget, ändrar arvtagarnas beslut, eller hindrar dem från att skapa egna affärsrelationer med kunderna.

- Om överlåtaren inte riktigt litar på arvtagaren, gör det arvtagaren osäker. Och då blir det väldigt svårt att ta för sig. Det som arvtagaren ska göra är ju att erövra ett företag och ta över en position.

Hitta egen nisch
Tidåsen menar att det bästa arvtagarna kan göra är att hitta en egen arena att lyckas på. Då får de respekt inom företaget, och tränar sitt ledarskap.

- Det är väldigt svårt att gå in i pappas nisch. Den äger ju pappa, och det blir lätt en identitetskonflikt. Då är det mycket smartare att arvtagaren fokuserar på något projekt som pappa inte är så intresserad av, men som ändå är viktigt för företaget. Det kan vara att skaffa en ny kundgrupp, att gå in på en ny marknad eller ta fram en ny produktgrupp.

Arvtagarens egna nätverk är oerhört viktiga i överlåtelsen. Det är där arvtagaren kan visa sig kapabel och bygga upp ett förtroende. För en lyckad succession är det även viktigt att arvtagaren lär sig att ta för sig på ett bra sätt, utan att trampa någon på tårna.

Två processer
Christine Tidåsen anser att familjeföretaget har många konkurrensfördelar. Det har snabba beslutsvägar, familjär stämning som ger en hängivenhet bland personalen, samt en trovärdighet och ett socialt ansvarstagande som ofta är större än hos andra företag. Men vid generationsskiften blir företaget extra sårbart, då två känsliga processer pågår samtidigt.

- Arvtagaren måste utveckla sin identitet, han eller hon ska bli företagsledare och är inte pappas barn längre. Samtidigt ska pappans identitet gå från att vara företagare till att bli mentor och bollplank. En konflikt mellan dessa familjemedlemmar kan förlama beslutsprocessen och därmed hela företaget, säger Tidåsen.

För mer info: christine.tidasen@hik.se


Text: Maria Marathon Sjöberg


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar