Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2003-03-05
Följande text publicerades även under vinjetten ”Porträttet” i Entré nr 4, 2002:

Diana, aktuellt forskningsprojekt om kvinnor och riskkapital:

”Myter avlivas lättast med kunskap”

Det är fortfarande svårt för kvinnor att hitta finansiering till sina företag. Det verkar till stor del bero på mytbildning, något som forskningsprojektet Diana vill ändra på.
- Tillväxten av kvinnoägda företag är viktigt för den ekonomiska utvecklingen. Därför måste de här myterna avlivas, menar forskarna bakom Diana.


Diana-projektet drogs igång 1999 av professorerna Candida Brush, Myra Hart, Elizabeth Gatewood, Patricia Greene och Nancy Carter. Namnet Diana är hämtat från den romerska jaktgudinnan.

- Namnet är passande eftersom riskkapital inte är något man bara går ut och samlar in, man måste jaga rätt på det. Och kvinnors jakt på riskkapital är mer mödosam än männens, säger Candida Brush.

Syftet med projektet är dels att undersöka tillgång och efterfrågan på riskkapital, dels att jämföra manliga och kvinnliga företagares tillväxtambitioner. Huvudfrågan är varför kvinnliga företagare får mindre uppmärksamhet på riskkapitalmarknaden.

- Men vi vill inte bara bidra till den akademiska diskussionen. Vi vill också påverka hur kvinnliga företagare upplevs av marknaden. Och vi vill öka medvetenheten bland kvinnliga företagare vad gäller tillväxtmöjligheter i deras företag. En annan tanke med projektet är att få upp investerarnas ögon för att satsa på kvinnoägda företag, säger Nancy Carter.

De fem kvinnliga professorerna bakom Diana hade pratat om att jobba tillsammans långt innan projektet startade. Flera av dem hade tidigare forskat inom området kvinnligt entreprenörskap. Så ämnet föll sig naturligt.

- Diana har blivit en av de viktigare sakerna i våra liv. Vi har utarbetat ett gemensamt arbetssätt, men också starka personliga relationer. Det här är ett mycket belönande sätt att arbeta med något som vi alla känner starkt för, säger Nancy Carter.

Åtta myter om kvinnor
Kvinnliga och manliga entreprenörer är lika framgångsrika. Ändå får männen större delen av uppmärksamheten. Av de 33 miljarder dollar som investerades i USA 1991-1996 gick bara två procent till kvinnoledda företag. På senare tid har kvinnor lyckats bättre med att få in kapital och därmed också skapat framgångsrika, växande företag. Men Diana-forskarna har under sin tid i projektet ändå stött på ett antal myter kring kvinnligt företagande som de vill slå hål på genom att presentera sanningen.

I USA har speciella forum där kvinnliga entreprenörer kan träffa investerare genomförts, och Diana-forskarna har intervjuat 900 entreprenörer som skickat in sina affärsplaner till dessa forum. Studien visar att påståendet om kvinnor inte vill driva tillväxtföretag är falskt. Av de intervjuade företagarna ville 80 procent växa. Totalt har Diana-forskarna identifierat åtta myter kring kvinnliga entreprenörer, bland annat att kvinnor är oerfarna, dåligt utbildade och saknar förmåga att handskas med pengar.

Stöd från Esbri
Fyra av forskarna i Diana-projektet besökte nyligen Sverige och Esbri för att presentera sin annoterade bibliografi, en omfattande kartläggning av artiklar om riskkapital och/eller kvinnors entreprenörskap som publicerats i olika vetenskapliga tidskrifter. Boken har nyligen publicerats av Esbri, som också stödjer Diana på andra sätt. Bland annat har Esbri skapat Diana-projektets webbplats.

- En av de saker vi värdesätter högst med Esbri är kopplingen mellan det akademiska och det praktiska. Det är ett bra sätt att generera kunskap. Vi har också haft stor hjälp av feedbacken från Esbris forskare, säger Patricia Greene.

Vad händer inom Diana just nu?

- Huvudmålet har varit att bli klara med vår bok. Nästa steg är att hålla i en konferens med kvinnliga forskare från hela världen, säger Patricia Greene.

Hur skulle ni vilja att framtiden för kvinnliga entreprenörer såg ut?

- Idealet vore om kvinnor får tillgång till all information och alla resurser de behöver för att kunna fatta genomtänkta beslut och bygga de företag de helst vill bygga. Men, å andra sidan, så vill vi att det ska vara för alla entreprenörer, säger Elizabeth Gatewood.

Hur ska vi agera för att göra det lättare för kvinnor att få riskkapital?

- Vi kan uppmuntra och utbilda kvinnor att delta i finansieringsprocesser. Vi kan uppmuntra investerare att leta bortom sina traditionella nätverk och hitta kvinnoägda företag att investera i. Vi kan starta program som förbereder och utbildar kvinnor i att driva snabbväxande företag. Vi kan också öka synligheten av kvinnliga företag genom forum där entreprenörer och investerare möts, säger Myra Hart.

- Sist men inte minst, kan vi uppmuntra till mer forskning om kvinnligt företagande. Myter avlivas lättast med kunskap, konstaterar Candida Brush.


Fakta

Namn: Diana

Bakgrund: Grundades 1999 av Candida Brush från Boston University, Nancy Carter från University of St. Thomas, Elizabeth Gatewood från Indiana University, Patricia Greene från University of Missouri-Kansas City och Myra Hart från Harvard Business School.

Aktuellt: Med boken Venture Capital, Women's Entrepreneurship And High Growth Ventures: An Annotated Bibliography, som ges ut av Esbri. Utgivningen finansieras av ITPS, Nutek, Svenskt Näringsliv och Vinnova.

För mer info: www.esbri.se/diana.asp


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu