Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2009-10-05
Följande text publicerades även under vinjetten ”Åsikten” i Entré nr 3, 2009:

Samordna satsningarna på tillväxtpolitik

Samordna satsningarna på tillväxtpolitik
Mitt under den värsta ekonomiska krisen i modern tid startade den nya myndigheten Tillväxtanalys. Det blev en rivstart för myndigheten som ska utveckla tillväxtpolitik för att hantera kortsiktiga problem, och samtidigt bädda för en god utveckling på lång sikt.

Globalt samordnade stimulansåtgärder lyckades stabilisera de finansiella marknaderna. I krisens efterdyningar varnar dock Konjunkturinstitutet och bankernas prognosmakare för ytterligare en tid med svag utveckling och arbetslöshet.

Allt återgår inte till det gamla när hjulen börjar rulla för fullt igen. Krisen har ritat om kartan. Tillväxtanalys internationella studie visar att länder som USA och Kina har tidigarelagt stora investeringar i energi- och transportsystem som förändrar bilden och ger betydande positiva förändringar på miljöområdet, även om mycket mer behövs. Subventionerna till fordonsindustrin, som i grunden är skadliga för världsekonomin, har fått vissa positiva effekter genom att rikta strålkastarna mot mindre och bränslesnålare fordon.

Krisen följs av skärpta regler på finansmarknaderna. Detta är i sig bra! Men dessvärre drabbas småföretagarna som, åtminstone på kort sikt, får svårare att få finansiering. Problemet har uppmärksammats och statliga Almi har fått kraftigt utökade resurser för utlåning. Nytt är också att strukturfondspengar kan användas till ägarkapital i småföretag. Detta är något genuint nytt som Tillväxtanalys ska följa för att säkra ett effektivt genomförande.

Krisen har också tydligt blottlagt den globala ekonomiska tyngdpunktsförskjutningen. Länder som Kina och Indien, samt snabbt växande länder i Sydamerika, har tagit täten. Svenska företag som förstår att utnyttja möjligheterna får ett försprång i den globala konkurrensen. Här kan exportfrämjande åtgärder underlätta de mindre företagens internationalisering. Även inom detta område arbetar Tillväxtanalys på regeringens uppdrag med utvärderingar och analyser.

De strukturella förändringarna skärper kraven på förmåga till utveckling och praktisk handling. Det räcker inte med vackra ord! Företagare och medarbetare, men också anställda i offentlig sektor, måste kunna ta vara på de nya möjligheterna. Regioner och kommuner måste i praktisk handling se till att skapa den fysiska och intellektuella infrastruktur som ger de rätta förutsättningarna. Här har Tillväxtanalys viktiga uppgifter.

Under våren har myndigheten hjälpt till vid den så kallade varselsamordningen, där regeringsföreträdare, landshövdingar och regionråd har tagit fram insatser för att möta krisen i regionerna. Krismedvetandet har sopat undan administrativa stuprör, överlag har man lyckats samla sig till breda och samordnade insatser.

Varselarbetet, liksom erfarenheter från tidigare omställningsarbete, visar hur viktigt det är att brett och samordnat utnyttja befintliga arbetsmarknads- och tillväxtpolitiska resurser. På sikt tryggas den svenska konkurrenskraften, och därmed välfärden, genom målmedvetna och konkreta åtgärder för att utveckla goda förutsättningar för (1) entreprenörskap, (2) innovationer och (3) tillgängliga och dynamiska funktionella regioner. Det vill säga att göra insatser inom de tre huvudområden som Tillväxtanalys har koncentrerat sin verksamhet till.

För mer info: dan.hjalmarsson@tillvaxtanalys.se


Text: Dan Hjalmarsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu