Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2009-10-26
Följande text publicerades även i Entré nr 3, 2009:

Team i konflikt skapar bättre affärsidéer

Att starta företag i team är bra för innovationen. Det visar Tommy Larsson Segerlind i sin avhandling. En annan slutsats är att konflikter inom teamet inte nödvändigtvis är av ondo, utan faktiskt kan gynna den innovativa processen.

I avhandlingen Team Entrepreneurship A Process Analysis of the Venture Team and the Venture Team Roles in Relation to the Innovation Process* flyttar Tommy Larsson Segerlind fokus från den enskilda entreprenören till teamet. Han vill förstå hur nyckelrollerna ser ut när en grupp grundar ett företag tillsammans. Han har också undersökt teamets utveckling, hur det upplöses och hur detta sker i relation till innovationsprocessen.

Med Tetra Pak, perioden 1940-1970, som pilotfall gick Larsson Segerlind vidare och studerade ett polskt förlagsföretag under perioden 1985-2003.

- När vi väl började beskriva tillkomstprocessen i Tetra Pak, märkte vi att vi hade bytt analysnivå. Vi hade flyttat fokus från entreprenören till att förstå teamet, nyckelrollerna och utvecklingen i dessa.

- Vi analyserade inte heller skapandet av ett nytt företag, utan snarare den innovativa processen, säger Tommy Larsson Segerlind.

Enligt honom finns det två typer av företagande i team. Den ena är när en stark entreprenör startar företag, och sedan rekryterar partners till ett team. Den andra är när ett team startar företaget tillsammans. Det är den sistnämnda gruppen som Larsson Segerlind har fokuserat på.

- Jag ville se vilka insikter det gav att ha denna grupp som analysenhet, och inte nödvändigtvis falla tillbaka till att studera ”den starka entreprenören” i teamet. Teamen är en realitet i det ekonomiska systemet: Cirka 30 procent av företagen startas i team. I högteknologiska branscher startas nästan 70 procent av företagen i team.

Ett av avhandlingens bidrag är att förklara innovationsprocessen med teamet som analysnivå. Larsson Segerlind har, genom att använda ett längre tidsperspektiv, lokaliserat olika faser. Han finner också återkommande cykliska beteenden: i teamprocessen, i rollprocessen och i innovationsprocessen.

- I och med den höga graden av oförutsägbarhet är det svårt att planera en innovationsprocess. Man behöver övervaka och hantera den när den väl sker. Det kan vara svårt för en person, därför kan det vara en fördel att vara ett team. En förutsättning är att det finns förtroende och tillit till att de andra i teamet kan hantera det man själv inte har möjlighet att hantera.

Teamets roller utvecklas över tiden. De olika rollerna driver olika uppgifter – uppgifter som kanske just den personen är eller blir expert på.

- Någon kanske är nischad på regelverket, någon på teknik och en annan på marknad. Därför kan det också finnas och uppstå flera parallella affärsidéer inom ett team, säger Tommy Larsson Segerlind.

En annan av hans slutsatser är att även om konflikter är vanliga i team, så är det oftast inte på grund av dem som företaget splittras. Konflikter inom teamet kan i stället vara en orsak till att innovationsprocessen förs framåt.

- I processen utvecklas även personerna i teamet. Man är inte samma person som när man kom in. Alla utvecklas och ser möjligheter som andra kanske inte ser, säger Larsson Segerlind.

För mer info: tommy.larsson@sh.se

*Avhandlingen har lagts fram vid Stockholms universitet


Text: Christina Eriksson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu