Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2009-11-11
Följande text publicerades även i Entré nr 3, 2009:

Taiwan visar på komplex innovationsbild

Innovationer föds på universitet och produceras av företag, eller? I sin avhandling ifrågasätter Tommy Shih de antaganden som ligger till grund för uppbyggnaden av industrikluster. Med en empirisk studie av två industricentrum i Taiwan framträder en mer komplex bild av kommersialiserings- och innovationsprocessen.

Att kommersialisera ny teknologi och forskning anses leda till ekonomisk tillväxt. Därför försöker politiker och andra makthavare skapa kluster och nya industrier med Silicon Valley som inspirationskälla.

I klustren sammanförs universitet och högskolor, varifrån nya idéer antas komma, med företag som har den kompetens och de ekonomiska resurser som behövs för kommersialisering. När en produkt är utvecklad är det bara att överföra den från akademi till industri.

Långt ifrån alla sådana kluster genererar dock avkastning i den storleksordning policymakarna hoppas på.

I sin avhandling Scrutinizing a policy ambition to make business out of science. Lessons from Taiwan jämför ekonomie doktor Tommy Shih, verksam vid Uppsala universitet, två industrier i Taiwan. Dels den framgångsrika halvledarindustrin, dels biotekniksektorn som har skapats med halvledarindustrin som förebild, men inte lyckats leva upp till förväntningarna.

Shih vill påvisa att de policymodeller som ligger till grund för uppbyggnaden av industrikluster bygger på orealistiska förväntningar.

- Det är stor skillnad mellan hur innovationer antas komma till och den empiriska verkligheten, säger han.

- Antaganden om hur innovations- och kommersialiseringsprocessen går till har blivit en vedertagen sanning som inte ifrågasätts, trots att den empiriska kunskapen är bristfällig.

Oförenliga mål
Genom att följa resurskombinationer, och hur innovationer utvecklas, produceras och används, oberoende av om det är i akademin eller näringslivet, kan Shih visa att policymodellen förbiser viktiga faktorer i innovationsprocessen.

- Universiteten premierar till exempel nyskapande och innovationshöjd, medan användare och producenter vill ha produkter som genererar ekonomisk vinst. Dessa två målsättningar är ibland oförenliga. I själva verket kan en produkt som skapas ur gamla strukturer, få ett större värde för användaren.

- Eftersom det redan finns etablerade investeringar i användarstrukturen, ska nya produkter passa ihop med dem för att vara lönsamma.

Innovationer i samspel
Modellen som används för att bygga industrier och innovationer utgår ifrån att innovationsprocessen är linjär, det vill säga idéer antas komma från universitet och kommersialiseras av företag.

- I själva verket skapas nya innovationer i ett samspel mellan uppfinnare, entreprenörer och användare, varken pull- eller pushteorierna är tillräckligt dynamiska för att förklara innovationsprocessen.

Tommy Shih efterfrågar en bredare diskussion kring föreställningen om hur innovationer kommersialiseras.

- Jag tycker att avhandlingen väcker intressanta frågor för vidare studier om vilka konsekvenser det får för forskningen på sikt när politiker och andra utövar påtryckningar för att akademin huvudsakligen ska ta fram produkter för kommersialisering.

- Häri finns en demokratisk aspekt som inte ska förbises, ställer Tommy Shih fast.

För mer info: tommy.shih@fek.uu.se


Text: Anna-Karin Florén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu