Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2009-11-30
Följande text publicerades även i Entré nr 3, 2009:

Entreprenörskap som förändrar samhället

Det behövs fler samhällsentreprenörer i Sverige, och fler innovativa idéer i samhällets tjänst. Det skriver Eva Moe i förordet till Entrepreneurship in the Name of Society (KK-stiftelsen, 2009), en engelsk kortversion av Samhällets entreprenörer – En forskarantologi om samhällsentreprenörskap. Redaktörer är Malin Gawell, Bengt Johannisson och Mats Lundqvist. I sitt inledningskapitel skriver de bland annat att samhällsentreprenörskapet kan påverka samhället på många olika sätt: som en mobiliserande kraft, som en innovativ kraft och som en värdeskapande kraft. Ibland kan det till och med leda till radikala samhälleliga förändringar. I boken, som innehåller kondenserade versioner av alla kapitel i originalboken, skriver även bland andra Caroline Wigren, Elisabeth Sundin och Malin Tillmar.

För mer info: malin.gawell@esbri.se


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu