Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2010-01-07
Följande text publicerades även i Entré nr 4, 2009:

Studenter boostar akademiskt entreprenörskap

Vi hör nästan dagligen att mer forskning borde kommersialiseras. Ofta menar man då att forskarna själva ska bli entreprenörer. Men att studenter startar företag kan vara en annan väg att gå. Utbildning inom entreprenörskap är en bra förberedelse.

Eva Berggren är verksam vid Högskolan i Halmstad, men har lagt fram sin licentiatuppsats Student Entrepreneurs – The influence of University, Entrepreneurship Education and Research vid Chalmers. Uppsatsen fokuserar på hur studenters företagsstartande påverkas av entreprenörskapsutbildningar, och av närheten till forskning på universitet och högskolor.

Det empiriska materialet består av enkätundersökningar och intervjuer med entreprenörskapsstudenter och studententreprenörer från Chalmers, Göteborgs universitet och Högskolan i Halmstad.

Resultaten visar bland annat att entreprenörskapsutbildningar påverkar studenternas entreprenöriella beteende, och deras medvetenhet om nya affärsmöjligheter. Utbildning inom entreprenörskap ökar också chansen till att en individ ska ägna sig åt eget företagande tidigt i livet. Bäst effekt får man i kombination med erfarenhet från verkligheten: studenter som både har utbildning och tidigare erfarenhet från företagande blir väl förberedda för framtida start-ups.

Berggren visar vidare att studententreprenörer kan ha långsiktiga, indirekta effekter på utvecklingen av entreprenörskapet i en region. Hon finner också att studenterna gärna stöttar varandra: redan etablerade studententreprenörer hjälper de mindre erfarna, exempelvis med att skaffa resurser.

En av slutsatserna är att studenter kan axla en viktig roll som akademiska entreprenörer, speciellt om de samarbetar med andra individer knutna till universitetet.

För mer info: eva.berggren@hh.se


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu