Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2010-01-18
Följande text publicerades även i Entré nr 4, 2009:

Egenföretagande går i arv bland invandrare

Invandrare med egenföretagare bland fäder och farfäder är mer benägna att starta eget än infödda med samma förutsättningar. Det visar Lina Andersson, filosofie doktor vid Växjö universitet, i sin avhandling Essays on economic outcomes of immigrants and homosexuals.

Lina Anderssons avhandling i nationalekonomi består av fem artiklar som undersöker olika ekonomiska utfall bland invandrare respektive homosexuella. Hon intresserar sig för egenföretagande bland invandrare och för invandrarkvinnors arbetsutbud, men också för diskriminering på bostadsmarknaden bland invandrare respektive homosexuella kvinnor.

- Integrationen av invandrare är inte löst, trots att det finns ganska mycket forskning. Homosexuella har det forskats lite på. Det var därför jag valde de här områdena – det finns mycket att bidra med så att man kan lösa problemen, säger Lina Andersson.

Hon har använt registerdata från SCB och fältexperiment i sin empiriska studie. Bland annat kan hon visa att familjetraditionen spelar stor roll för om invandrare blir egna företagare – större än bland infödda svenskar.

- Individer vars fäder och farfäder är företagare har själva större sannolikhet att bli företagare.

- Vill man öka företagandet bland invandrare är det därför en bra strategi att främja företagande i nuvarande generation. Det får långvariga effekter.

En trolig orsak är att invandrare har starkare familjeband, interagerar mer med sina fäder och farfäder och tar intryck av dem på ett djupare sätt än infödda gör. En annan skillnad är att invandrare blir företagare även i andra branscher än den deras fäder är verksamma inom. Infödda blir vanligtvis företagare i samma bransch som sina fäder.

Företagare tjänar mindre
Andersson har även undersökt hur erfarenheten av egenföretagande påverkar löntagares sysselsättning och arbetsinkomst. För invandrare är erfarenheten från egenföretagande förknippat med lägre löneinkomster, och större svårigheter att återvända till förvärvsarbete.

- Man skulle kunna utgå ifrån att erfarenhet av egenföretagande visar att individen är positiv, självständig och driftig, och att det skulle gynna personen. Men säg att företagaren misslyckas, kanske går i konkurs, och att det är anledningen till att personen återgår till löneanställning. Det är ingen bra signal till arbetsgivaren, speciellt när forskningen visar att invandrare med arabmuslimsk bakgrund ofta diskrimineras på arbetsmarknaden.

- Företagandet har ökat väldigt starkt för invandrare från utomeuropeiska länder, och speciellt för invandrare från Mellanöstern. Det är viktigt att betona att det faktiskt kan vara negativt för dem, när de ju uppmuntras till att bli egenföretagare på grund av deras svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden.

Infödda som lämnar egenföretagande har också något sämre förutsättningar vad gäller lön och/eller möjligheten att få en löneanställning, jämfört med dem som kommer från anställning – men skillnaden är mindre än för invandrare.

I en studie om invandrarkvinnors arbetsutbud fann Andersson att jobbskatteavdraget, genom att öka sysselsättningen och antal arbetade timmar, kan vara ett sätt att få in ensamstående invandrarkvinnor med låga inkomster på arbetsmarknaden.

Diskriminering på bostadsmarknaden
I en artikel i avhandlingen undersöks hur en arabmuslimsk man och en ”svensk” man blev bemötta efter varsin bostadsansökan hos privata hyresvärdar. Den arabmuslimska mannen fick färre svar och färre erbjudanden om visningar. Resultaten tyder på att arabmuslimska bostadssökande diskrimineras på grund av sin bakgrund.

Lina Andersson har också studerat om lesbiska par diskrimineras på hyresmarknaden. Tidigare har det visat sig att homosexuella män blir utsatta för den typen av diskriminering.

- Det som framkommer här är att homosexuella kvinnor inte diskrimineras, vilket ju är glädjande, säger Lina Andersson.

För mer info: lina.andersson@vxu.se


Text: Maria Marathon Sjöberg


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar