Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Personliga möten främjar innovation utomlands
- Det är svårt att hitta bra säljare med tillgång till bra nätverk i Sverige, säger Emilia Rovira Nordman. Foto: Nils Nordman
Publicerad: 2010-03-23
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 2010:

Personliga möten främjar innovation utomlands

Trots all ny teknik som underlättar umgänge på distans, är det personliga mötet fortfarande viktigt när företag etablerar sig utomlands. Särskilt viktigt är det vid samarbeten kring komplicerade innovationer. Emilia Rovira Nordman har studerat internationella småföretag.

Enligt traditionell internationaliseringsteori, som den så kallade Uppsalamodellen, är utlandsetablering något som sker gradvis och gärna först i närliggande länder. Men på 1990-talet började forskare uppmärksamma en typ av företag som är internationella från dag ett: born globals. Det handlar oftast om små, nya företag som verkar i nya, dynamiska branscher.

Det är främst den här typen av företag som Emilia Rovira Nordman har intresserat sig för. Hon har djupstuderat åtta bioteknikföretag i Uppsala, alla born globals. Tillsammans med sin forskargrupp Inet har hon också genomfört en enkätundersökning bland 188 internationella småföretag från olika branscher. För att räknas som internationaliserade skulle företagen ha minst tio procent av sina intäkter från export.

- I dag måste många småföretag befinna sig på en internationell marknad, frågan är hur man befinner sig där och vad man gör, säger Emilia Rovira Nordman.

Mer precist har hon undersökt hur små och medelstora företag interagerar med sina utländska kontakter, och hur denna interaktion leder till ny, erfarenhetsbaserad kunskap – och i förlängningen till vidare internationalisering. Resultaten presenterar hon i doktorsavhandlingen Interaction Across Borders – A study about experiential knowledge development in internationalizing SME:s som har lagts fram vid Handelshögskolan i Stockholm.

- Fokus ligger på grundarnas nätverk och kunskap. Eftersom de arbetar i relativt nya småföretag har de ofta inte hunnit skaffa ett affärsnätverk. De använder i stället sina personliga nätverk för att nå utanför landets gränser.

Även om företagen är snabba att etablera sig utomlands, måste de vara beredda på att ändra taktik under loppets gång. En av grundarna i Rovira Nordmans studie hade lyckats sälja in sitt företag till ett större nätverk utomlands. Men många av kunderna var små och räckte inte för att säkra överlevnaden. Så företaget tog in fler säljare, och en ny vd.

- Den nya vd:n hade ett annat nätverk som företaget kunde dra nytta av, och sedan dess har det fungerat bra. Man måste pröva sig fram, internationalisering är en ständigt pågående lärprocess.

- Problemet är att det är lätt att bara köra på och inte inse när det är dags att bromsa. Det kan bli en tuff ekonomisk lärdom. Men ingen erfarenhet är bortkastad, det gäller bara att överleva tills man hittar rätt strategi.

Rovira Nordmans empiri visar också att personlig interaktion är viktig, speciellt i samarbeten som syftar till innovativ verksamhet. Och de allra flesta företagen verkar ha greppat det här: 97 procent säger att de träffar sina viktigaste utländska kunder ansikte mot ansikte.

- Det är mycket mer än jag trodde att det skulle vara. När internet slog igenom, menade ju många att vi aldrig skulle behöva träffas mer. Men det gör vi alltså, det är fortfarande viktigt. Särskilt när det gäller mer avancerade samarbeten.

Samtidigt håller Emilia Rovira Nordman med om att ny teknik har medfört att interaktion sker på helt andra sätt än tidigare. Konferenser via så kallad telepresence, där det känns som att alla som deltar är samlade i samma rum, är ett exempel på sådan teknik.

- Det ska bli spännande att se hur det blir i framtiden. Vi kanske kommer att ses mindre och mindre. Och då kanske internationalisering går till på ett helt annat sätt än nu.

Kontakta emilia.rovira@hhs.se


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentarer (1 st)
Kommentarer
4 okt 2013, 17:46
Av ove, webbsida
ok
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu