Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Svårt göra arbetslösa till företagare
Christer Johansson har lagt fram avhandlingen Den ofrivilligt frivillige företagaren – Starta eget-bidragföretagande och förändrad livssituation vid Linköpings universitet. Foto: Peter Modin
Publicerad: 2010-03-26
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 2010:

Svårt göra arbetslösa till företagare

Under 1990-talets finansiella kris blev många i Sverige utan arbete. Arbetslösheten ledde till att fler såg eget företagande som enda utväg till sysselsättning. Men Christer Johansson menar att det är svårt att konvertera arbetslösa till företagare rakt av.

Arbetet ingår i det mänskliga livet. I sin avhandling visar Christer Johansson att identiteten i viss mån är knuten till arbete. Han har studerat nuvarande och tidigare företagare, från 1995 och framåt, i Östergötlands län. Genom en enkätstudie och en rad intervjuer analyserar han bland annat de identitetsskapande aspekterna av arbete.

- Jag tittar på hela livssituationen. Ibland måste vi anpassa våra liv – vissa perioder kräver mer av oss och många saker måste fungera i familjen. Under och efter krisen på 1990-talet förändrades flera familjers livssituation.

Målsättningen med att studera individernas livsberättelser var att ta reda på inställningen till arbete och arbetslöshet. Enligt Johansson finns det förenklat tre livsformer när det gäller arbete. Den första är när arbete är ett medel för att uppnå ett mål, exempelvis lönearbete där målet kan vara semester eller fritid. Den andra är när arbete syftar till att göra karriär och i den tredje är målet att vara självständig i sitt arbete, det vill säga egen företagare.

- Om man går från löntagare till att starta företag men blir kvar i tänket som löntagare, kan det bli svårt att få ihop livet. Det går inte längre alltid att jobba mellan klockan åtta och fem, och ha samma fritidsanspråk som en anställd. En andel av den fria tiden består ofta av att personen då får hantera företagsadministrativa göromål.

- Jämför personen sedan de olika arbetsformerna kan det kännas som att ens livssituation har försämrats eftersom fritiden har begränsats.

Starta eget-bidraget infördes i Sverige 1984 och syftar till att främja sysselsättningen i form av ökat egenföretagande. Men bidraget har enligt Johansson både fördelar och nackdelar. Bland fördelarna kan nämnas att företagande ger nya möjligheter att kontrollera sin arbetssituation och sitt eget liv.

- Bidraget är en fantastisk möjlighet att skapa en framtid. I andra länder kan man behöva betala tillbaka bidraget efter en tid. Å andra sidan har många andra länder både stöd och mentorskap.

Problemen med bidraget är dels att blivande företagare inte får nog kunskap om hur deras livssituation kommer att förändras, dels att det inte finns några stödpersoner att vända sig till.

- Det är svårt att dela ut bidraget brett och att konvertera arbetslösa till företagare. Det är därmed ingen universell lösning på arbetslöshetsproblematiken, säger Johansson.

Bara för att egenföretagandet genererar ett eftersträvat arbetstillfälle för individen, innebär det inte att hela livssituationen per automatik kan anses som lyckad.

Avhandlingen visar även att etableringsmotiven bland dem som får starta eget-bidrag ofta utgår från omständigheter runt individen, i stället för från individen själv. Företagsstarten är främst en sista utväg till ekonomisk överlevnad, i brist på andra alternativ.

- Flera av personerna i studiegruppen har varit arbetslösa i flera omgångar. Vissa har tvingats starta företag på grund av att inga andra jobb erbjöds. De ser ingen annan utväg, startar eget utan att reflektera över det och blir nödvändighetsentreprenörer.

Många inom gruppen ifrågasätter själva om de är den rätta personen att satsa starta eget-pengar på. I gruppen finns också en efterfrågan på stöd och mentorskap.

- Bidragstagarna efterlyser själva hårdare krav på affärsidé, marknadsundersökning och att granskningen ska kombineras med utbildning och stöd. Kunskap om hur det är att vara företagare efterfrågas. Likaså kunskap om hur det påverkar livssituationen med ekonomisk oro och fritidsbrist.

- Alla bär ju på idéer som är mer eller mindre realistiska. Alla ska kunna ta sig en funderare på om det går att göra verklighet av idéerna, men det behövs stöd i processen och en ökad selektion av dem som får bidrag till att starta företag, säger Christer Johansson.

Kontakta christer.johansson@liu.se


Christers råd till bidragstagaren:
• Tänk på företagande utifrån din egen livssituation. Arbetstid och fritid förändras: inkomst, semester och familjetid kan bli oregelbundna.
• Se över hur bra din affärsidé är och gör en marknadsundersökning.
• Utforska vilka resurser som finns, såsom stödpersoner, mentorskap och utbildning.

Christers råd till bidragsgivaren:
• Tillför ökat stöd, både i form av en mentor och i form av utbildning om att livssituation för företagaren förändras. Arbete via löneanställning är inte lika med arbete via egenföretagande.
• Överväg ökad selektion av bidragstagarna och ge inte ut bidraget på bred front. Ställ högre krav på affärsidén och personen bakom.


Text: Christina Eriksson


 
Kommentarer (17 st)
Kommentarer
9 aug 2010, 11:33
Av Margareta Andersson, webbsida
Starta eget-bidraget har i en utvärdering som gjorts av Riksrevisionen visat sig vara ett av de verktyg, som Arbetsförmedlingen har, som har bäst effekt för att människor ska få egen försörjning efter en arbetslöshetsperiod. Men inget är så bra att det inte kan bli bättre. Mentorer och utbildningsstöd är verktyg som också behövs för att man ska lyckas som företagare.

För dem som vill starta företag tillsammans finns Coompanion som en organisation som har som ett av sina uppdrag att stötta kooperativa verksamheter. De kooperativa idéerna om frivillighet, demokratisk medlemmskontroll, medlemmarnas ekonomiska deltagande, självständighet, utbildning, samarbete mellan kooperativa företag och samhällshänsyn är viktiga grundpelare för företag tillsammans. Det blir lättare för många att komma igång och man har någon att diskutera med om man är flera som startar ett gemensamt företag. Organisationsformen kan då vara en ekonomisk förening.

Coompanion arbetar också med att skapa sociala företag där man hjälper människor med lång frånvaro från arbetsmarknaden att ta sig in eller tillbaka. Då är stöden väldigt viktiga för att man ska lyckas.

Coompanion finns i hela landet med 25 kontor och man kan få kontakt med oss via vår hemsida www.coompanion.se.

Margareta Andersson
ledamot i Riksrevisionens styrelse
projektledare Coompanion Jönköpings län
16 maj 2010, 23:44
Av Barbro EM Svensson, webbsida
Tack och lov för företag som Vascaia. Ett Konsulthus med ett hundratal konsulter och frilansare på hel- eller deltid, med olika specialistkompetens.
Fokus på att hjälpa specialister omsätta sin kompetens till lönsam affär. Man får arbetskamrater stöd och arbetsglädje, när man orkar stå emot det nya mantrat "du måste starta eget" när man inte vill.
11 maj 2010, 15:24
Av Christer Johansson, sociolog
Trevligt att ni läst artikeln. Min studie visar att olika individgrupper hanterar övergången från arbetslöshet till företagande på mer eller mindre framgångsrikt sätt. Som flera lyfter fram i era kommentarer, men också data presenterat i avhandlingen, handlar företagandet om en viss självständighet-frihet. Detta kräver en motprestation som för individen handlar om att leva med företagandet och dess åtaganden, inte emot det. Man beskriver att företagandet är ett sätt att leva, en s.k. livsstil. Arbete via lönearbete är dock inte lika med arbete via företagandet. Flertalet är positiva till att komma igång med ett företagande, men pekar på att någon typ av stöd skulle kunna förbättra oddsen för denna grupp av individer. Stödet kan infalla före, under och efter företagsetableringen i form av utbildning, coaching-mentorskap och möjlighet att ta del av ett relevant kontaktnät.

SeB kan både bli en möjlighet och en begränsning för individen i dennes livssituation.
10 maj 2010, 11:52
Av dag.bengtsson@contentondemand.se
Håller uteslutande med. Att vara småföretagare innebär att det måste finnas någon fom av entreprenör oss personen ifråga. Det måste finnas en vilja att lyckas. Att vara småföretagare innebär att Du knappast lever något lyxliv och har Du då v arit arbetslös innan är steget så mycket större.
10 maj 2010, 07:03
Av Inga-Lisa Sangregorio
Jag reagerade mot beskrivningen av de tre livsformerna: "Den första är när arbete är ett medel för att uppnå ett mål, exempelvis lönearbete där målet kan vara semester eller fritid." Ursäkta, men för de flesta är väl avsikten med lönearbetet i första hand att försörja sig, inte att få semester!
Det känns lite oroande att det egna företagandet dyker upp som en lösning på arbetslösheten så fort det blir lågkonjunktur.
9 maj 2010, 10:39
Av Peter Wahlberg
Risk - möjlighetsanalys? Om man är krass kan man se "starta eget bidrag" som ett sätt för samhället att avsluta sitt ansvar mot individen och få lägre kostnader. Man tar en MYCKET stor risk som egenföretagare om man inte har insikten om att man skall leva på mycket lite pengar under några år, med mycket högre arbetsinsats än man varit van vid. Detta gör man nu helt utan samhällsskydd. Går det åt skogen så står man där med skulderna. I familjen måste en person vara ansvarig för "mat på bordet" under denna tid. Det är ändå värt att starta om man har rätt insikt och förutsättningar. MEN det är INTE ett sätt att få ett nytt lönearbete - glöm det!
8 maj 2010, 15:04
Av Henrik Hall, webbsida
För mig var det Starta Eget-bidrag som jag fick 1997 helt och hållet avgörande för att jag skulle ha möjlighet att satsa på eget företag och för att jag fortfarande är egenföretagare. I praktiken fungerade bidraget som ett sätt att täcka upp för de misstag jag gjorde i början, som en följd av bristande erfarenhet av både företagande och den bransch jag gav mig in i. Jag var förvisso ansluten till både Nyföretagarcentrum och en lokal rådgivningsförening för nya företag, men huvuddelen av lärdomarna fick jag skaffa mig på egen hand (inklusive upptäcka vilka av NfC:s råd som var fel för mig). Att det fungerat för mig, torde dock främst bero på att jag tillhör Christer Johanssons kategori tre - jag drivs av längtan efter självständighet och frihet. Just därför tror jag också mest på att informera om egenföretagandets villkor (även om man visst kan vara ledig och åka på semester som alla andra) och göra individuella bedömningar av om den som söker bidraget verkligen har en företagar-själ. Att kräva marknadsundersökningar av nystartade eller ännu inte startade företag, tyder bara på en okunnighet om vad man kan uppnå med marknadsundersökningar och hur nyföretagande fungerar. Jag arbetar själv med just marknadsundersökningar och vet att de inte fungerar för mindre organisationer. Vad som är en bra affärsidé finns det heller sällan något objektivt svar på, utan det beror mycket på den/de som ska förverkliga idén. Det finns heller inget som säger att den som får starta-eget-bidrag verkligen kommer att jobba med den idé som fanns i huvudet när bidraget söktes. Det viktiga är att komma igång och få en chans att tala med potentiella kunder och samarbetspartners. Först då brukar man upptäcka var efterfrågan finns och den som är klok, skiftar då affärsidé till det som marknaden vill ha.
7 maj 2010, 10:17
Av Anna Lärk Ståhlberg, webbsida
För att lyckas med sitt företagande gäller det att brinna för sin idé, men också att man får det stöd och den hjälp man behöver i form av utbildning och inspiration. En mentor är kanon! Glöm inte bort att det finns kostnadsfri hjälp att få. Bland annat hos oss på Drivhuset.

MVH Anna Lärk Ståhlberg
7 maj 2010, 10:01
Av Liselotte Norén, webbsida
Jag delar tveksamheten kring att bli företagare för att man måste, istället för att man verkligen vill.
Att brinna för sin idé och starta sitt företag utifrån det är en viktig förutsättning för att lyckas. Mer om hur jag tycker på: http://www.ambassadorer.se/post/starta-egetbidrag
7 maj 2010, 09:34
Av Sten Norinder
Bra artikel. Den bör kanske förtydligas ytterligare med att egenföretagare är ett sätt att leva, inte ett sätt att få mat på bordet! Friheten får betalas med att aldrig vara ledig.
7 maj 2010, 09:33
Av Torbjörn Gustavsson
Jag har tidigare under många år arbetat med det som i dagligt tal benämns "Starta egetbidrag". Bidraget är ett verktyg som arbetsförmedlingen fogar över vilket betyder att det är en arbetsmarknadsåtgärd och är en av många andra. För att få en bättre effekt av en den här insatsen borde den hanteras av någon annan myndighet där näringslivsfrågor har en naturligare hemvist.
7 maj 2010, 09:28
Av Patrik K
Christer vill att man ska stärka stödet, i form av mentorer och utbildning. Det finns; Nyföretagarcentrum! Gratis! Så när arbetsförmedlingen föreslår ett starta egetbidrag borde detta kopplas till en kontakt med Nyföretagarcentrum
7 maj 2010, 09:04
Av Anna
Jag håller med Inga-Britt. Jag har under många år haft företag vid sidan om som det i stort sett inte hänt så mycket i. Nu har jag sagt upp mig för att förverkliga min dröm och då är starta eget-bidraget helt kört för min del eftersom jag redan registrerat ett hobbyföretag. Det skulle underlätta oerhört med bidraget för dem som går från hobbyföretagare till att satsa fullt ut. Detta borde prövas individuellt.
6 maj 2010, 20:39
Av Inga-Britt, webbsida
Jag tycker det känns lite snopet att bara för att jag säger upp mig själv och startar eget fullt ut (har haft firman vid sidan av jobbet) så "bestraffas" jag med 3 mån karens samt inget starta-eget-bidrag. Inen fallskärm finns... "du får klara dig själv" hette det. Vi som vill startar eget - och sagt upp oss själva - ska kunna ha den ekonomiska möjligheten som de får - som blir uppsagda eller varslade.
6 maj 2010, 18:39
Av Evalia
Visst finns det det! Därmed inte sagt att det funkar för alla. Men för vissa blir arbetslösheten ett gyllene tillfälle att faktiskt förverkliga en idé man gått och grunnat på i många år.
6 maj 2010, 16:37
Av Åsa Ragnarsson, webbsida
Borde vara obligatoriskt med en mentor i samband med starta eget bidrag. Det skulle alla vinna på!
6 maj 2010, 16:32
Av Undran
Finns det cases där man blivit egen företagare mha starta eget bidrag? Hur effektivt är det?
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu