Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2010-04-23
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 2010:

Kunders kunskap bidrar till innovationen

Lars Löfqvist intresserar sig för design- och innovationsprocesser i små, etablerade företag. I sin licentiatuppsats visar han att kunder spelar en viktig roll.

Lars Löfqvist har lagt fram licentiatuppsatsen Innovation and Design Processes in Small Established Companies vid KTH. Han har undersökt sammanlagt 19 småföretag som alla har, eller uppger att de vill ha, egna innovationsprocesser. Företagen är verksamma i olika branscher. Några tillverkar exempelvis mekanik och elektronik medan andra tillhandahåller mjukvara och utbildning.

Uppsatsen bygger på tre artiklar. Den första artikeln är en explorativ studie av 18 företag. Slutsatserna tyder bland annat på att företagarna ser innovation som ett problemområde. De har många bra idéer på lager, men saknar resurser för att förverkliga dem. Systematiska innovationsprocesser är dessutom sällsynta.

I den andra artikeln tittar Löfqvist närmare på tre företag. Han konstaterar att relationer är avgörande för deras innovationer. De får informell kunskap till innovationsprocesserna direkt från externa aktörer. Kunder knyts till företagen genom tillit, service och support. Innovationsprocessen blir ett slags givande och tagande mellan företag och användare.

Uppsatsens tredje artikel handlar om hur designprocessen kan se ut i små, etablerade företag. Lars Löfqvist fann att samma företag kan använda sig av olika typer av designprocesser. I de tre företag han undersökt fanns åtta olika designprocesser. De är i olika grad linjära, systematiska och strukturerade eller cykliska, experimentella och kunskapsskapande.

Kontakta lars.lofqvist@hig.se


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu