Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen
Publicerad: 2010-06-21
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 2010:

Kringgå diskriminering med eget företag

Catarina Lundqvist har lagt fram sin avhandling Möjligheternas horisont – Etnicitet, utbildning och arbete i ungas berättelser om karriärer vid Linköpings universitet. I den har hon följt unga med utländsk bakgrund under deras sista år i gymnasiet. Lundqvist intresserar sig för hur ungdomarna ser på sin framtid, utbildning och arbete, vilka karriärval de kommer att göra och hur de ser på övergången till vuxenvärlden.

Hon visar bland annat att ungdomarnas etnicitet bidrar till deras uppfattning om vilka val som står till buds för dem i samhället. De är medvetna om att de som ”invandrare” har en sämre position på arbetsmarknaden.

Ett möjligt karriärval som ungdomarna lyfter fram är eget företagande. Några av dem som Lundqvist har samtalat med beskriver eget företagande som ett sätt att kringgå diskriminering på arbetsmarknaden: ”… med eget företag så behöver du inte tänka på att du kanske inte får arbete som invandrare”, skriver hon. Hon fortsätter: ”Några av killarna talar om eget företagande inom restaurangbranschen som en sannolik men inte önskad framtid”. I det här fallet ses egenföretagande alltså mer som en utväg när ingen annan bjuds: ”Som ett skyddsnät och reservalternativ som man tvingas tillgripa om man inte får något annat arbete”.

Andra ser företagandet i ett mer positivt sken, som en önskad framtid och som en inkluderingsstrategi. Då handlar det främst om eget företagande inom branscher där de också skulle kunna tänka sig att vara anställd.

Kontakta catarina.lundqvist@isv.liu.se

Fler artiklar och lästips i samma ämne finns här


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu