Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Nätverk och ICT stärker småföretag
26-åriga Vinit Parida är den yngsta disputerade forskaren vid Luleå tekniska universitet någonsin. Foto: Leif Nyberg
Publicerad: 2010-07-02
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 2010:

Nätverk och ICT stärker småföretag

Småföretag som vill öka sina konkurrensfördelar bör vara bra på att nätverka. Kunskap om hur man bäst använder informations- och kommunikationsteknologi är också viktigt för att nå framgång. Det visar teknologie doktor Vinit Parida i sin avhandling.

Vinit Parida har lagt fram doktorsavhandlingen Achieving Competitiveness through Externally Oriented Capabilities. An Empirical Study of Technology-Based Small Firms vid Luleå tekniska universitet. Han har undersökt vilka utmaningar småföretag möter, och hur de kan öka sin konkurrenskraft genom att utnyttja resurser utanför företaget. Studien visar att brist på resurser var det största skälet till att företagen inte blev konkurrenskraftiga och kunde motsvara marknadens krav. Det kan handla om brist på kapital och teknisk utrustning, lika väl som bristande erfarenhet och kompetens.

Småföretag, och särskilt teknikintensiva sådana, är generellt sett beroende av resurser som de inte äger själva. De behöver alltså hitta sätt att nyttja resurser utanför företaget för att bli konkurrenskraftiga. Parida har gjort kvalitativa djupintervjuer med tre företag och fann två faktorer som visade sig vara viktiga för just småföretag.

- Den ena var kunskap om informations- och kommunikationsteknologi, ICT. Den andra var förmågan att nätverka. Jag ville undersöka hur dessa typer av externt orienterad kompetens kan leda till mer konkurrenskraft för småföretag, säger Vinit Parida.

Han identifierade tretton olika sätt för småföretag att använda ICT – allt ifrån användning av webbplats och webbsökningar till infrastruktur som intranät och extranät. Sedan grupperade han dessa för tre olika syften.
1. För att skapa effektivitet internt i företaget
2. För att kommunicera, både inom företaget och med kunder och samarbetspartners
3. För samarbete med nya och existerande samarbetspartners

Förmågan att nätverka är en social kompetens som handlar om att skapa och underhålla relationer med samarbetspartners. Det innebär också att ta del av deras resurser, koordinera relationer med flera aktörer och ha tillräcklig kunskap om dem för att kunna skapa win-win-situationer och bibehålla relationerna.

- I ett litet företag är det ofta vd:n som nätverkar med någon i ett annat företag. Hur kommunikationen än sker så är det viktigt att informationen kommuniceras vidare internt. Annars är kunskapen begränsad till den personen, och förloras om han eller hon lämnar företaget.

Parida skickade ut en enkät till 1 500 teknikföretag inom datasystem- och mjukvarubranschen. Han fick runt 300 svar.

- En av de viktigaste slutsatserna är att både nätverkande och kompetens inom ICT är helt avgörande för småföretag. Genom att vara bra på att kommunicera med sina nätverk, och ha kompetens inom kommunikationsteknologi, kan företagen vinna externa resurser som kompenserar för bristen på interna resurser.

- Det stödjer konkurrenskraften och leder inte bara till bättre prestation, utan gör även att företagen blir mer innovativa och entreprenöriella.

De två olika kompetenserna spelade olika roller i de undersökta företagen. Kunskapen om informationsteknologi var nödvändig för att göra affärer med omgivningen. Den behövdes för att hänga med i utvecklingen och inte hamna i en konkurrensmässigt dålig position.

- När det gällde förmågan att bygga upp och arbeta i nätverk så hade det en direkt inverkan på prestationen. Det var en kompetens som verkligen särskiljde företagen. De som var bra på att nätverka var också högpresterande och hade en klar konkurrensfördel.

- Mitt budskap till policymakare är att finansiera program som utbildar och tränar småföretag att utveckla dessa externt orienterade kompetenser, säger Vinit Parida.

Kontakta vinit.parida@ltu.se

13 saker som ICT kan göra för ditt företag
1. Underhålla samarbeten med existerande affärspartners
2. Etablera affärssamarbeten med nya partners
3. Hantera kommunikation inom företaget
4. Hantera extern kommunikation med företagets aktieägare
5. Söka information (om marknad och kunder)
6. Möjliggöra strategisk planering
7. Leda till ekonomiska besparingar
8. Underlätta globala affärer med partners långt borta
9. Möjliggöra kompetensutveckling för anställda
10. Skapa arbetsflexibilitet
11. Underlätta produktutvecklingsprocesser
12. Öka kvaliteten på kundservice
13. Marknadsföra säljaktiviteter


Text: Maria Marathon Sjöberg


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu