Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2010-07-05
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 2010:

Självmord eller möjlighet – forskningen debatteras

Entreprenörskapsforskarna Carin Holmquist, Handelshögskolan i Stockholm, och Elisabeth Sundin, Linköpings universitet, har skrivit ett kritiskt inlägg om den samhällsvetenskapliga forskningens nuläge och framtid. Artikeln har publicerats i Nordiske Organisasjonsstudier (nr 1, 2010), och på engelska i Innovation: The European Journal of Social Science Research (nr 1, vol 23, 2010). De noterar en självmordsbenägenhet inom forskningen, där den amerikanska traditionen breder ut sig på bekostnad av europeiska och nationella särdrag. Det självklara publiceringsspråket är engelska. Alla jagar publiceringar och citeringar, helst i A-tidskrifter. I den jakten blir kvaliteten lidande. Forskningen blir fragmentiserad, och den blir en angelägenhet bara för en snäv krets av forskarkollegor. Långa, djupa och komplexa studier premieras inte, ej heller kontakter med det omgivande samhället. Författarna får mothugg av Ulf Sandström, Linköpings universitet. Han hävdar bland annat att ”korta artiklar” inte alls har blivit vanligare, liksom att idén om A- och B-tidskrifter är förlegad. Holmquist och Sundin har skrivit varsitt svar på Sandströms replik. Läs debattinläggen i sin helhet på www.liu.se


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar