Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatVad som gör en bra ledare är förmågan att lära sig av sina misslyckanden och agera utifrån de erfarenheterna
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Outsourcing kan bli en dyr affär
Jonas Rundquist har lagt fram avhandlingen Outsourcing and Knowledge Integration in New Product Development vid Luleå tekniska universitet. Foto: Nathalie Sjögren Törhagen
Publicerad: 2010-07-07
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 2010:

Outsourcing kan bli en dyr affär

Outsourcing handlar inte bara om att skära i kostnader. Ibland kan det faktiskt kosta mer att låta någon annan göra jobbet. Men även en dyr outsourcing kan ha sina fördelar, bland annat genom det kunskapsutbyte som sker.

Jonas Rundquist är forskare och adjunkt på Högskolan i Halmstad. Han har specialiserat sig på nyproduktutveckling och på hur små och medelstora företag samarbetar i nätverk. I sin avhandling har han studerat outsourcing av innovation.

- Outsourcing är också en form av samverkan, säger Jonas Rundquist.

När begreppet outsourcing blev på modet under åttiotalet låg fokus ofta på att kapa kostnader genom att köpa tjänster utifrån, bara när man behövde dem.

På senare år har den bilden nyanserats. För många företagare som vill utveckla nya produkter är det framför allt vikten av att söka ny, extern kunskap som är drivkraften när innovation läggs ut på uppdrag. De mest framgångsrika företagen i Rundquists studie hävdar att minskade kostnader inte väger alls lika tungt som att få tillgång till ny kunskap och kompetens.

De framgångsrika företag som väljer att inte outsourca nämner risken att kunskap flyr företaget som en viktig faktor. För det är kunskap som kanske inte kommer tillbaka.

- Det finns en stor risk att kunskap som rör utveckling inte integreras i företaget, och att det endast är leverantören som ökar sin kunskap.

För att uppdraget inte bara ska gynna uppdragstagaren betonar Jonas Rundquist vikten av en företagskultur som främjar integration av kunskap. Han finner att ”tematisk kunskap”, om till exempel en särskild marknad, kunder, eller tillvägagångssätt, är viktigast att ta till sig för att förbättra den egna innovationsprocessen. Kunskap är även viktigt för att undvika att göra dyra misstag.

- Man har upptäckt att det finns en del bieffekter vid outsourcing i branscher som sysslar med tillverkning. Det är svårt att övervaka kvaliteten, säger Jonas Rundquist.

Att satsa på billigast möjliga outsourcing av tillverkning eller produktutveckling kan bli dyrt i form av övervakning av kvalitet, kostsamma missförstånd, och förlust av goodwill på grund av bristfälliga produkter.

Rundquist menar att många framgångsrika företagare arbetar enligt principen ”good enough”. Så länge uppdragstagaren har en kulturell, geografisk, eller social närhet som möjliggör ett friktionsfritt och förutsägbart samarbete, är det ofta viktigare än att kvaliteten är i världsklass.

- För tio år sedan pratades det bara om pris. Nu talas det om tillit och närhet.

- Företagare som vill ha uppdrag ska veta att personliga relationer kan uppväga ett dyrare pris. Det gäller att arbeta aktivt med att få samarbetspartnern att förstå vikten av tillit och närhet.

Jonas Rundquist har studerat 500 företag som alla har mellan 100 och 1 000 anställda. Men han har tankar även kring mindre företag och menar bland annat att småföretagare ofta har svårt att fatta strategiska beslut, exempelvis om outsourcing, själva. Det är lätt hänt att besluten grundas på faktorer som verkar kortsiktigt vettiga.

- Problemet är att entreprenörer är väldigt operativa, och att det inte finns tid att tänka strategiskt. De flesta små företag skulle behöva ett bollplank för att få bättre förståelse för de långsiktiga effekterna av outsourcing, säger Jonas Rundquist.

Kontakta jonas.rundquist@set.hh.se

Fördelar med outsourcing:
Kan ge lägre kostnad och sparar tid
Tillåter koncentration på egna kärnkompetenser
Konkurrens mellan utomstående uppdragstagare kan öka kvaliteten på deras service och produkter
Kan ge mer flexibilitet att bara behöva betala för det du behöver just för tillfället
Kan motverka att man fastnar i egna rutiner och missar nya möjligheter

Nackdelar med outsourcing:
Kan leda till förlust av kompetens som tar tid att få tillbaka
Förlust av egen kompetens kan göra att man missar nya möjligheter
Beroende av andra kan leda till mindre flexibilitet
Kan kräva merkostnader i form av till exempel kvalitetskontroll, eller leda till badwill och förlust av vinst på grund av undermålig kvalitet
Kontrakterade företag kan ta över din produkt och konkurrera ut dig


Text: Paul Steen


 
Kommentarer (1 st)
Kommentarer
10 jul 2010, 13:12
Av Saumitra Verma, webbsida
If talking about outsourcing in service industry, particlularly software development industry, the idea is not only about reducing development cost but allow internal programmers to prioritize projects, and make sure the right attention is available for strategic initiatives while assigning routine development and maintenance tasks to the offshore team. It increases the capacity, expand technical expertise and help in deploying a 24 hour ongoing development process.
But yes, success will lie in engaging the outsourcing partner during the decision making process with clear lines of communication in between. This can go a long way in in ensuring success for the outsourcing engagement.
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu