Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2010-07-16
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 2010:

Ny ägare ökar redovisningskravet

Redovisning är en del av alla företagares vardag, men den kan vara mer eller mindre formell. Användningen av den skiftar också starkt. Hur påverkas redovisningen när ett litet företag blir uppköpt? Frågan ställs i en ny licentiatuppsats.

Joachim Samuelsson är verksam vid Högskolan i Skövde, men har lagt fram licentiatuppsatsen Nya ägares påverkan på det förvärvade företagets redovisning – Ett entreprenöriellt perspektiv vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Han har studerat vad som händer med redovisningen när ett litet, svenskt gasellföretag i förpackningsindustrin blir uppköpt av en internationell aktör inom samma bransch.

Samuelsson utgår från agentteorin, som handlar om att det finns en kunskapsassymetri mellan två aktörer. Entreprenören, agenten, har mer kunskap om sitt företag än den nya ägaren, principalen. Enligt teorin skulle agenten kunna dra nytta av denna kunskap, och agera i strid med principalens intresse. Ett sätt för en ny ägare att få tillgång till mer information är att utveckla redovisningssystemet i det förvärvade företaget.

Studien visar bland annat att den redovisningsekonomiska kompetensen utökades på gasellföretaget efter förvärvet. En högskoleutbildad controller anställdes, och efter detta formaliserades redovisningen. Produktkalkyler baserade på självkostnadsmetoden togs fram, och företaget producerade tre gånger så många redovisningsrapporter som innan. Andra effekter av köpet var att gasellföretaget fick ökad legitimitet, samt tillgång till ny kunskap och ett större kontaktnät.

Kontakta joachim.samuelsson@his.se


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu