Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2010-07-23
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 2010:

Stora styrgrupper givande för nätverk

Företag som ingår i nätverk med matchade medlemmar, stora styrgrupper och anpassad kompensation presterar mer innovativt. Särskilt om det är företagarna själva som tagit initiativ till nätverket.

Stora styrgrupper givande för nätverk
Värdeskapande företagsnätverk, så kallade interorganisatoriska relationer (IOR), blir allt vanligare när företag vill öka sina innovativa prestationer. Sara Thorgrens avhandling Synthesizing Value Creation in IORs for Innovation – Six studies and a stretch of perspective from the specific to the general syftar till att ge en ökad förståelse för nätverkande mellan företag. Avhandlingen är en sammanläggning av sex separata artiklar med olika medförfattare.

Artiklarna tar upp flera konkreta frågeställningar med fokus på olika aspekter av IOR. Detta med hjälp av kvantitativa, kvalitativa och konceptuella metoder.

- Jag har särskilt tittat på strategiska SME-nätverk. De är avsiktliga och formella grupperingar som består av företag i samma bransch. Företagen finns i samma geografiska område och samverkar för specifika affärssyften, säger Sara Thorgren.

Nätverken kan variera i storlek, från fem företag till femtio. I en artikel identifieras och testas viktiga faktorer för innovativa prestationer i nätverken.

- Efter en litteraturöversikt har vi identifierat tre framträdande designtyper. Vi har formulerat hypoteser om hur dessa ser ut i relation till innovativ prestation i nätverket. De tre designtyperna är nätverkets sammansättning, formation och styrning. Inom dem finns flera olika delfaktorer.

För sammansättning testas nätverkets storlek. För formation testas vem som tagit initiativet till nätverket: företagen eller en extern partner. Resultaten visar att stora nätverk innebär stora fördelar för medlemsföretagen.

- Plattformen för support och resurser blir större. Fler möjligheter uppstår för företagen om många är med i nätverket. När det gäller formationen är det bättre om företagen själva initierat nätverket.

Den tredje faktorn för att identifiera sammansättningen inom strategiska nätverk, är styrning. Nätverkens styrgrupper verkar bland annat för att koordinera aktiviteter.

- De identifierar affärsmässiga möjligheter och bygger upp legitimitet hos nätverket. De ska även uppmuntra aktiviteter som kan vara gynnande för de deltagande företagen. Ju större styrgrupp, desto fler potentiella affärsmöjligheter kan upptäckas och exploateras.

En annan artikel i avhandlingen går närmare in på styrgrupper. De som sitter i styrgruppen kan vara både representanter från företagen och externa personer, såsom rådgivare eller konsulter.

- Det är viktigt att de arbetar för hela nätverkets bästa. Men det är också viktigt att styrgruppen kompenseras på olika sätt. Särskilt när det är få företagsrepresentanter som ingår.

- Kompensationen påverkar hela nätverkets prestationer, och den måste anpassas till situationen.

En övergripande slutsats i avhandlingen är att det från företagens sida är viktigt att hitta matchande partners när man ska arbeta tillsammans i formella nätverk.

- Detta gäller dels de förmågor företaget har, dels dess organisationskultur. Förmågorna bör vara så olika som möjligt så att man kan ha ett utbyte av varandra. Däremot bör organisationskulturen vara så lika som möjligt. Med matchningar som dessa kan man öka prestationerna inom nätverket, säger Sara Thorgren.

Kontakta sara.thorgren@ltu.se

5 tips till nätverkare
- Ju fler medlemmar i ett nätverk, desto bättre för företagens innovativa prestationer.
- Skapa stora styrgrupper för att bredda analyser av affärsmöjligheter.
- Anpassa kompensationen till situationen.
- Välj företagspartners som matchar varandra.
- Utveckla den sociala biten i nätverken – bygg upp förtroende mellan deltagarna. Det är fruktbart för nya affärsmöjligheter.


Text: Christina Eriksson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar