Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2010-08-27

Innovation och inspiration

Två böcker som kom under våren fokuserar på företagsamma kvinnor. Den ena är ”Stråhattar och batterier – en bok om kvinnors entreprenörskap då och nu”, utgiven av Centrum för Näringslivshistoria. Den andra är ”Eldsjälar och entreprenörer – 51 kvinnor i kooperativa företag: porträtt och recept”, utgiven av Coompanion Jämtlands län.

Innovation och inspiration
I ”Stråhattar och batterier” medverkar bland andra Bengt Johannisson. I sitt kapitel lyfter han fram Hilda Ericsson, som tillsammans med sin make Lars Magnus byggde upp ett svenskt världsföretag. Lars Magnus namn är mer känt, och återfinns ju också i företagsnamnet L M Ericsson. Men faktum är att Hilda utgjorde familjeföretagets fasta punkt.

Det menar Johannisson, som har studerat parets privata brevväxling. I den blandas familjeangelägenheter med företagsinformation, och Hildas och Lars Magnus respektive roller framträder tydligt. Han deltog i utställningar världen över, medan hon skötte både familj och företag på hemmaplan. Hilda deltog i produktionen, höll koll på fakturor, knöt affärskontakter och ryckte in när de anställda blev sjuka. Bokens övriga kapitel handlar bland annat om entreprenörerna Ulla Murman (Stockholms stenografiservice), Gun Nowak (Face Stockholm) och Mia Seipel (Boob)

Innovation och inspiration
I ”Eldsjälar och entreprenörer” presenteras också en rad inspirerande företagare – närmare bestämt 51 stycken. Förutom att de alla är kvinnor finns också en annan gemensam faktor. De har nämligen valt att driva företag tillsammans med andra. Bland kooperativen finns bland annat förskolor, äldreboenden och vårdföretag. Men här finns också entreprenörer inom vitt skilda områden som vindkraft, webbdesign, musik, garn, hållbarhet och formgivning.

Författarna Catarina Lundström och Annica Nordin skriver i förordet att nästan alla företagare som de har intervjuat drivs av sina idéer. Dessutom spelar två andra viktiga krafter in: lust och frustration. Varje företagare har fått formulera sitt framgångsrecept när det gäller kooperativt företagande. Råden handlar bland annat om att våga ta steget, lösa problem vartefter de uppstår, ta hjälp av andra, ha roligt och vara uthållig.

Titel: Stråhattar och batterier – en bok om kvinnors entreprenörskap då och nu
Författare: Bengt Johannisson m fl
Förlag: Centrum för Näringslivshistoria
Utgivningsår: 2010
ISBN: 978-91-977039-5-6

Titel: Eldsjälar och entreprenörer – 51 kvinnor i kooperativa företag: porträtt och recept
Författare: Catarina Lundström & Annica Nordin
Förlag: Coompanion Jämtlands län
Utgivningsår: 2010
ISBN: 978-91-633-6748-9


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu