Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen
”Vi har en omvänd brain drain”
 
Publicerad: 2010-10-12
Följande text publicerades även under vinjetten ”Porträttet” i Entré nr 3, 2010:

Silicon Valley-experten AnnaLee ”Anno” Saxenian:

”Vi har en omvänd brain drain”

Silicon Valley är en av de mest mytomspunna, och omskrivna, regionerna i världen. Hit söker sig människor från när och fjärran för att gräva guld. Och människorna från fjärran – invandrarna – har spelat en avgörande roll för Silicon Valleys framgång. Det menar en av de verkliga experterna på området: AnnaLee Saxenian.

AnnaLee Saxenian har alltid varit ambivalent till att jobba inom akademin. Det har gjort att hon hoppat lite mellan universitetsvärlden och andra yrken. Efter en kandidatexamen i nationalekonomi arbetade hon i två år som engelsklärare i Hong Kong. Hon har också konsultat för FN i New York.

- Jag har alltid velat vara relevant även för den ”riktiga” världen. Inte bara ägna mig åt diskussioner med andra akademiker, utan även med policy och praktiker. Jag tror att det är en styrka i dagens samhälle när vi behöver mer samarbete mellan privat och offentlig sektor. Att jobba över gränserna har varit viktigt för mig, säger AnnaLee Saxenian, som i dag är dekan vid University of California, Berkeley.

När hon har ägnat sig åt forskning har det allt som oftast handlat om Silicon Valley på olika sätt. Det första hon skrev inom området var en masteruppsats som handlade om elektronikindustrin i San Jose.

- Med stort självförtroende förutspådde jag att Silicon Valley skulle sluta växa. Argumentet var att de små entreprenöriella företagen skulle gå samman till några få stora bolag, och att det ganska snart skulle bli alldeles för dyrt att etablera sig i Silicon Valley. Jag hade såklart helt fel.

- När jag senare doktorerade ägnade jag fem-sex år åt att förstå varför jag hade fel.

I avhandlingen som kom 1989 hade hon följaktligen ändrat sin berättelse om Silicon Valley ganska drastiskt. Regionens framgångssaga hade tagit fart på allvar. Och en stor del av den framgångssagan kan tillskrivas den unika miljön med så många olika typer av aktörer samlade på en så liten yta.

- Fördelarna med agglomeration, som decentraliserat lärande och ett öppet innovationsklimat, visade sig vara större än de ökande kostnaderna i form av till exempel högre löner och dyrare lokaler.

Hon konstaterar att världen har förändrats drastiskt på senare tid, och därmed också de förhållanden som företagen lever under. Förr dominerades världen av hierarkiska jätteföretag som ville vara självförsörjande, planerade långt i förväg och hade som mål att totalkontrollera marknaden. Var fanns innovationen i den typen av företag?

- På forskningsavdelningen. Man tog de bästa forskarna man hade, placerade dem på landsbygden någonstans och sa åt dem att tänka smarta saker. Sedan skulle de lämna över sina idéer så att företaget kunde agera.

- Det här har radikalt förändrats. Vi har sett uppkomsten av regionala ekosystem med företag som specialiserar sig, snarare än ägnar sig åt vertikal integrering. De bygger på entreprenörskap, öppet informationsutbyte och kollektivt lärande i regionen. Innovation har blivit decentraliserad och öppen i stället för planerad och hemlig. Även de allra minsta företagen kan vara innovativa. Vi lever i en väldigt annorlunda värld, säger Saxenian.

De regionala ekosystemen är avsevärt mer dynamiska än den gamla tidens hierarkiska organisationer. Men de innebär också att innovationen har blivit svårare att få grepp om. Den sker inte längre bara i ett labb utan på många ställen samtidigt – och väldigt mycket snabbare.

- På företag som General Motors försökte man tidigare förutsäga teknikutvecklingen, för att kunna ligga ett steg före. Men vi lever inte i den världen längre. Det är svårt att förutsäga vad som ska komma härnäst. Och det är svårt att se gränser mellan olika branscher. Nu handlar det mer om att skapa nya kombinationer av saker än om en förutbestämd teknikutvecklingskurva. Att koppla upp sig i lokala nätverk, som i Silicon Valley, förenklar innovation genom kombination.

I flera böcker har Saxenian poängterat att Silicon Valleys enastående utveckling till stor del kan tillskrivas personer med utländsk bakgrund.

- Det var faktiskt en riskkapitalist som skrev till mig efter att ha läst min första bok om Silicon Valley. Han sa ”Du har beskrivit det mitt i prick. Men du har missat en sak: invandrarna.” Jag hade precis fått mitt andra barn och var på jakt efter ett lagom stort projekt att sätta tänderna i. Det här med invandrare i Silicon Valley lät som ett sådant.

Fast något litet projekt blev det nu inte, ämnet har följt henne under hela karriären. Det fanns många fler med utländsk bakgrund än de flesta förstod. Och de startade inte bara företag i Silicon Valley och bidrog till den regionens tillväxt. De har också i stor utsträckning bidragit till utvecklingen av tidigare perifera regioner i sina hemländer. Den senare tesen formulerar Saxenian framförallt i boken The New Argonauts från 2006. Begreppet argonaut har hon lånat från den grekiska mytologin. Argonauterna var ett gäng hjältar som seglade runt på ett skepp och letade efter ett gyllene skinn.

De nya argonauterna som AnnaLee Saxenian refererar till är högutbildade människor från andra länder som i dag till stor del befolkar Silicon Valleys företag. På 1970-talet var 15 procent av alla ingenjörer i Silicon Valley utlandsfödda. De kom huvudsakligen från Kanada och Europa. År 2000 var siffran uppe i 53 procent och merparten kom från Asien.

Det här fenomenet kallades tidigare för brain drain. Att den rika världen stal talang från fattigare länder, och på så sätt blev ännu rikare på deras bekostnad. Men, menar Saxenian, nu handlar det inte om brain drain längre, utan om brain circulation.

- I dag har vi en omvänd brain drain, eller brain circulation, där argonauterna tillbringar en tid i Silicon Valley för att sedan återvända till sina ursprungsländer. Då har de lärt sig hur företagande fungerar och tar med sig den kunskapen och sina nätverk när de återvänder. Jag brukar säga att de marineras ett tag i Silicon Valley.

- Taiwan var först att vända på brain drain-strömmen. De hade en uttalad strategi för att locka tillbaka sina bästa hjärnor från Silicon Valley. Många återvändare startade egna företag, främst i regionen Hsinchu. Det här ledde till ett utökat samarbete mellan de två regionerna. I dag är Hsinchu snarare en likvärdig partner till Silicon Valley, än dess lillasyskon.

Och utvecklingen fortsätter världen över. I nästa steg klev Kina, och framförallt Shanghai, på det globala högteknologiska tåget. Israel har varit på banan länge, Indien är minst sagt på frammarsch och framöver kommer nya områden att dras med i utvecklingen.

- Det handlar inte om att de blir små kopior av Silicon Valley. De konkurrerar med egna fördelar.

- Många, särskilt i USA, ser det här som ett hot. Den synen är självdestruktiv. Den tar fokus från våra egna styrkor, och hur vi kan bygga på dem, och lägger energin på ”fienden”. Det är lätt att bli överväldigad av antalet ingenjörer och skolor i Kina, eller av hur snabbt den urbana utvecklingen går. Men sanningen är att Kina ligger efter oss i så många aspekter. Det kommer att ta lång tid för dem att komma ifatt oss när det gäller många delar av samhällsutvecklingen. Det bästa vi kan göra är att välkomna dem in i den utvecklade världen och se dem som en marknad och en partner.

Även om utvecklingen går snabbt på många håll i exempelvis Kina och Indien, så är den koncentrerad till enskilda regioner i länderna. Stora delar fortsätter att vara fattiga.

- Staten har en viktig roll framöver. Inte minst när det gäller geografisk distribution av tillgångar.

AnnaLee Saxenian menar också att staten har en viktig roll i att tillhandahålla någon form av stabilitet mitt i all förändring. Hur påverkas vi människor egentligen av allt det nya?

- Det är en väldigt viktig fråga, en av de viktigaste för forskningen framöver. Både positivt och negativt, tror jag. Världen blir mindre, mina barn vet så mycket mer om vad som händer på andra sidan jorden än vad jag visste när jag växte upp. Det tror jag är bra. Men alla förändringar kan också vara uppslitande.

- Förr hade vi stabila karriärer med livslånga anställningar. Det är helt borta nu. I USA, där vi inte har sociala skyddsnät, blir det här extra påtagligt. Det är ett skäl till varför jag tror att skandinaviska länder kommer att klara sig bättre framöver jämfört med USA. Ni har skyddsnät och välfärd på ett annat sätt.

- Eftersom den entreprenöriella ekonomin är så omvälvande på många sätt, behövs stabilitet på det personliga planet.

Statens roll blir bland annat att se till att utbildning och andra institutioner fungerar på ett bra sätt. Saxenian nämner ytterligare några ingredienser som kan skynda på en positiv utveckling av en region: forskningsparker, FoU-finansiering, universitetsforskning, riskkapital och fler ingenjörer. Men till politiker som tänker sig att starta sitt eget lilla Silicon Valley, har hon mest varningens ord att komma med.

- Det är en väldigt kortsiktig syn. Om jag styrde en region som ville växa skulle jag försöka få igång en konversation mellan policy, företagare och andra kring vilka våra styrkor är. Vilka är hindren som gör att våra lovande sektorer inte växer? Kan vi ta bort några av dessa hinder? Bland det bästa brukar vara att satsa på samarbeten mellan nya områden.

AnnaLee Saxenian har som sagt framförallt studerat hur allt det här fungerar i Silicon Valley.

- Men jag hoppas och tror att min forskning även kan sprida ljus över hur det fungerar inom andra regioner i världen.

Kontakta anno@ischool.berkeley.edu

Mer om Anno
Namn: AnnaLee Saxenian
Smeknamn: Anno
Bakgrund: Masterexamen från University of California, Berkeley 1980. Doktorerade i statsvetenskap vid MIT 1989. Sedan dess har hon hela tiden haft olika roller på University of California, Berkeley, bland annat vid Department of City and Regional Planning. I dag är hon dekan för School of Information. Hon har också varit lärare vid Chinese University of Hong Kong, varit kortare sejourer på Harvard University och Stanford University, samt konsultat för FN.
Aktuell: I augusti 2010 var Saxenian en av huvudtalarna på ERSA, en stor konferens inom regionalvetenskap som hölls i Jönköping.

Mer av Anno
The New Argonauts: Regional Advantage in a Global Economy, Harvard University Press, 2006

Local and Global Networks of Immigrant Professionals in Silicon Valley, Public Policy Institute of California, 2002

Silicon Valley’s New Immigrant Entrepreneurs San Francisco, Public Policy Institute of California, 1999

Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128, Harvard University Press, 1994


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu