Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Nätverk avgörande för internationell expansion
Kollektivt kunskapande ligger till grund för många innovationer och utlandsexpansioner, visar Daniel Tolstoys forskning.
Publicerad: 2010-11-25
Följande text publicerades även i Entré nr 3, 2010:

Nätverk avgörande för internationell expansion

I många företag är ny kunskap viktigt för att generera affärer och expandera. För en lyckad internationalisering måste företagen även förnya kunskapen genom nya kombinationer. Då kan entreprenöriella nätverk ha stor betydelse.

I avhandlingen International Entrepreneurship in Networks – The Impact of Network Knowledge Combination on SME:s’ Business Creation in Foreign Markets undersöker Daniel Tolstoy kunskapskombinationer som uppstått till följd av nätverkande, och som driver skapandet av innovationer på utländska marknader.

- Nätverkande är en dynamisk process med anpassade aktiviteter för att möta marknadens villkor, säger Daniel Tolstoy, Handelshögskolan i Stockholm.

188 svenska små och medelstora företag besvarade en enkät om nätverksaktiviteter och samarbetspartners. Utöver dem valdes 12 internationella bioteknikföretag ut för djupintervjuer. Tre variabler studerades: nätverkskunskap, personlig interaktion och samordning.

- Jag undersökte hur kunskapskombinationer påverkar nätverkandet och skapandet av ny kunskap. Både på internationella och nationella marknader, och både för leverantörer och kunder.

Ett av resultaten är att kompetenser utanför företaget kan leda till att innovationer uppstår ur en nätverkskonstellation. I internationella affärsprocesser kan nätverkande även få betydelse för ökad kunskap om den nya marknaden.

- När olika företagskulturer och konstellationer möts, skapas kreativa miljöer som kan leda till oväntade vägval och nya affärsmöjligheter, säger Daniel Tolstoy.

Genom kombinerade nätverk ökar innovationstakten. Nätverkandet kan därmed vara avgörande för en internationell expansion. Kunskapsutbyten har en positiv effekt på nätverket och dess dynamiska struktur och kan bidra till skapandet av ny kunskap.

- Mindre bioteknikföretag befinner sig ofta i en tuff situation på en snabbrörlig marknad med korta produktionstider och hård konkurrens från större företag. I snabba branscher där företag har korta produktionscykler, kan internationella nätverk ha stor betydelse för tillgång till kunskap och uppkomst av innovationer.

Studien visar också att kunskap från kundnätverket är värdefullt för skapandet av nya kunskapskombinationer.

- Ett företag i undersökningen håller på att utveckla ett stort och tungt diagnosverktyg för läkemedelsindustrin. Genom marknadskontakter på den utländska marknaden upptäckte de ny potential på konsumentmarknaden i stället för bara hos sjukhus, som de först tänkt inrikta sig på. Nu designar de om produkten som ska testas på andra kunder.

Personlig interaktion, menar Tolstoy, är en mycket viktig faktor för internationella nätverk som vill uppnå innovation. Entreprenöriella företag är sällan en persons verk.

- Entreprenörskap framställs ofta som en förmåga hos enskilda individer. Men entreprenöriell företagsamhet uppstår många gånger i nätverk av företag och individer, säger Daniel Tolstoy.

Kontakta daniel.tolstoy@hhs.se


5 fördelar med nya kunskapskombinationer
- Nya affärsmöjligheter
- Snabbare innovationstakt
- Oförutsedda innovationer
- Nya kunskapsutbyten
- Oväntade sidoeffekter


Text: Christina Eriksson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar