Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatSvenskarna ser sig själva som innovativa men det är tyvärr få som omvandlar idéerna till kommersiella företag
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Artiklar

Här kan du söka efter artiklar producerade av ESBRI som publicerats till exempel i tidningen Entré. Antalet sökbara artiklar ökar hela tiden.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla artiklar!

Innovation inom e-hälsa mer än bara teknik

12 jun 2018 | Text: Jonas Gustafsson
Digitaliseringen av vården går i rasande fart och påverkar både patienternas vardagsliv och vårdgivarnas arbetsliv. E-hälsoinnovationer är hett inom politiken, och det finns st... Läs mer

Samverkan driver export av miljöteknik

11 jun 2018 | Text: Jonas Gustafsson
Miljöproblemen är till stor del är globala, och kräver därför globala lösningar. Export av miljöteknik kan vara en del av lösningen. I doktorsavhandlingen Stimulating the diffu... Läs mer
Regionala förutsättningar påverkar innovationskraften

Regionala förutsättningar påverkar innovationskraften

4 jun 2018 | Text: Anna-Karin Florén
Tillgången till kunskapsintensiva affärstjänster i en region ger fler exportföretag, men påverkar varken antalet exportdestinationer eller exportens volym hos existerande föret... Läs mer

Smartare i Reykjavik

29 maj 2018 | Text: Åse Karlén
2017 firade det ambulerande Uddevalla Symposium sin tjugonde upplaga. Värdstad var Trollhättan, och 28 av de artiklar som presenterades finns nu samlade i Uddevalla Symposium 2... Läs mer
Logik eller dynamik vid företagsstart?

Logik eller dynamik vid företagsstart?

25 maj 2018 | Text: Jonas Gustafsson
Gå på känsla eller sätta sig ner med exceltabellen och smida noggranna planer? Det är svårt att ge ett entydigt svar på vad som fungerar bäst för en nybliven startup. Faktorer... Läs mer

Potential för social innovation

23 maj 2018 | Text: Åse Karlén
Felicia Gustafsson och Andreas Netz har skrivit rapporten Social innovation i Sverige – Kartläggning av ekosystemet för social innovation för Vinnova (2018:01). De konstaterar... Läs mer
Intuitiva beslut kan leda rätt

Intuitiva beslut kan leda rätt

18 maj 2018 | Text: Hanna Andersson
För att överleva på konkurrensutsatta marknader måste företag kontinuerligt generera nya idéer. Men vilka förslag bör utvecklas, och vilka bör förkastas? Oavsett om besluten fa... Läs mer

Nätverk främjar vatteninnovation

15 maj 2018 | Text: Åse Karlén
Marknaden för rent vatten är enorm: Alla behöver det. Efterfrågan på innovationer som kan tillgodose detta behov är därför stor. Jonas Gabrielsson, Diamanto Politis, Kenneth M... Läs mer

Risk för övervärdering av mäns pitchar

9 maj 2018 | Text: Jonas Gustafsson
I The Role of Gender in Entrepreneur–Investor Relationships: A Signaling Theory Approach (Entrepreneurship Theory and Practice, nr 4, vol 41, 2017) undersöker Gry Agnete Alsos... Läs mer
Tillväxtresan kan vara kaotisk och smärtsam

Tillväxtresan kan vara kaotisk och smärtsam

7 maj 2018 | Text: Jonas Gustafsson
Tillväxt beskrivs nästan alltid som något positivt och eftersträvansvärt. Den gängse bilden visar företag som växer stegvis, med fler anställda som följd. Men företag växer på... Läs mer
Feedback med wow-effekt

Feedback med wow-effekt

4 maj 2018 | Text: Åse Karlén
ext publicerades även i Entré nr 1, 2018: rubrikhbFeedback med wow-effekt Sedan 1997 har Esbris Estrad varit en plattform där forskare delar med sig av aktuella resu... Läs mer

Mångtydig design höjer kvaliteten

2 maj 2018 | Text: Anna-Karin Florén
När designteam utforskar mångtydigheter i designprocessen kan resultatet bli en produkt eller tjänst med högre kvalitet. Mångtydigheter och oklarheter erbjuder möjligheter om d... Läs mer
Metoder utan empiri erövrar startupvärlden

Metoder utan empiri erövrar startupvärlden

27 apr 2018 | Text: Åse Karlén
Entreprenörskap är en aktionsorienterad disciplin. Därför borde forskningen kunna bidra med handfast kunskap som kan hjälpa entreprenörer. Men i dag är gapet mellan teori och p... Läs mer

Forskning med effekt

25 apr 2018 | Text: Magnus Aronsson
Den allra första Estradföreläsningen som vi filmade och la ut som webb-tv var ”The entrepreneurial method: unleashing the potential of human nature”. Talare var Saras Sarasvath... Läs mer

Informella nätverk ger konkurrensfördelar

24 apr 2018 | Text: Jonas Gustafsson
Startups med starka informella nätverk har större chans att överleva. Informella kontakter är nämligen viktiga för kunskapsdelning, entreprenörskap och innovation, och kan därf... Läs mer
Reflektion lika viktigt som aktion

Reflektion lika viktigt som aktion

20 apr 2018 | Text: Åse Karlén
Att vara en doer anses som en av de verkliga entreprenöriella dygderna. Men att hela tiden bara göra – och aldrig tänka efter – leder inte till ökad kunskap. Handling måste par... Läs mer
”Socialt kapital är viktigt för entreprenörskap”

”Socialt kapital är viktigt för entreprenörskap”

17 apr 2018 | Text: Anna-Karin Florén
Socialt kapital, social kontext och sociala nätverk. Sarah Jack har alltid intresserat sig för hur relationer mellan människor bidrar till entreprenörskap. Och frågan om kontex... Läs mer

Det är en djungel därute

16 apr 2018 | Text: Åse Karlén
Vilka behov av stöd, finansiering och rådgivning har sociala entreprenörer i Sverige? Och vilka utmaningar möter de i sina kontakter med det företagsfrämjande systemet? En över... Läs mer
Danska pedagoger tar priset

Danska pedagoger tar priset

16 apr 2018 | Text: Åse Karlén
Helle Neergaard och Per Blenker, Aarhus University, är årets mottagare av European Entrepreneurship Education Award. De tar emot sitt pris i Lund 19–20 april. I år... Läs mer

Kunskapsgap mellan stad och landsbygd

13 apr 2018 | Text: Åse Karlén
Ju fler som flyttar in till städerna, desto mer flyttas stadsgränserna ut mot landsbygden. Till slut blir det svårt att se var staden slutar och landsbygden tar vid. Vissa regi... Läs mer
Mest lästa artiklar nu