Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatFörfattarna menar att de flesta i dag ser lantbruk som något föråldrat och omodernt, men inget kan vara mer fel
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Artiklar

Här kan du söka efter artiklar producerade av ESBRI som publicerats till exempel i tidningen Entré. Antalet sökbara artiklar ökar hela tiden.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla artiklar!
Samarbeten lyfter landsbygdsföretag

Samarbeten lyfter landsbygdsföretag

17 aug 2017 | Text: Åse Karlén
Vad har Töreboda i Västergötland gemensamt med Bergamo i Italien och Aix-en-Provence i Frankrike? De är alla natursköna platser med en stark jordsbruksprägel. De är också studi... Läs mer

Stora företag grogrund för startups

14 aug 2017 | Text: Jonas Gustafsson
De nya jobben i Sverige kommer framförallt i små och medelstora företag i tjänstebranschen. Men, visar Martin Andersson i en ny rapport, det betyder inte att vi kan glömma bort... Läs mer
Stora miljöinnovationer kräver långsiktiga styrmedel

Stora miljöinnovationer kräver långsiktiga styrmedel

7 aug 2017 | Text: Åse Karlén
Klimathotet hänger över oss alla. För att minska utsläppen av växthusgaser behöver vi tänka radikalt annorlunda. Men vi löser inte problemen genom att bara satsa mer på forskni... Läs mer

Hållbara affärsmodeller ökar konkurrenskraften

4 aug 2017 | Text: Åse Karlén
Företag kan öka sin konkurrenskraft genom att lansera nya produkter och tjänster, men också genom affärsmodellsinnovation. Lyckas de dessutom inkludera hållbarhet kan konkurren... Läs mer
Pristagare prisar äganderätten

Pristagare prisar äganderätten

2 aug 2017 | Text: Jonas Gustafsson
Årets mottagare av Global Award for Entrepreneurship Research heter Hernando de Soto. Han kommer från Lima, Peru och är mest känd för sina tankar kring äganderätt i utvecklings... Läs mer
Tänk innanför boxen!

Tänk innanför boxen!

18 jul 2017 | Text: Åse Karlén
Text Åse Karlén Bild Jonas Gustafsson Att tänka utanför boxen och söka nya, spännande lösningar som inte finns inom den egna organisationen, har blivit en av vår tids stora... Läs mer

Lärandet ska finnas i företagets DNA

6 jul 2017 | Text: Jonas Gustafsson
Entreprenöriellt lärande är dynamiskt och sker på flera nivåer samtidigt i en organisation. Det handlar om ett erfarenhetsgrundat lärande som bygger mycket på individers förmåg... Läs mer
”Nedläggning av bankkontor drabbar företagen”

”Nedläggning av bankkontor drabbar företagen”

20 jun 2017 | Text: Mikaela Backman
Att Sverige kontinuerligt urbaniseras är varken ett nytt fenomen eller särskilt förvånande. Många platser har fått uppleva att fler och fler funktioner, såsom mataffären, poste... Läs mer

Invandrade entreprenörer utvecklar landsbygden

20 jun 2017 | Text: Åse Karlén
Varför väljer man att starta företag i glesbygd, och vilken betydelse har den geografiska platsen? Mai Camilla Munkejord har intervjuat och observerat 18 kvinnor som invandrat... Läs mer
Hemvändare ökar innovationen i utvecklingsländer

Hemvändare ökar innovationen i utvecklingsländer

20 jun 2017 | Text: Jonas Gustafsson
Entreprenörer som studerar utomlands och sedan återvänder till sina hemländer för att starta företag, är en växande grupp. Hemvändarna bidrar till ökad innovation och internati... Läs mer

Det räcker inte med engelska

20 jun 2017 | Text: Jonas Gustafsson
Språkekonomi är ett viktigt, men ofta förbisett ämne – åtminstone i Sverige. Samtidigt som behovet av flerspråkighet ökar i näringslivet, minskar intresset för språkstudier. 27... Läs mer
Thailändska företagare ger liv till landsbygder

Thailändska företagare ger liv till landsbygder

16 jun 2017 | Text: Jonas Gustafsson
Det bor nästan 39 000 thailändare i Sverige. 80 procent är kvinnor, och jämfört med andra invandrargrupper bor många på landsbygden. Och många är företagare. - Det är mer sann... Läs mer

Kritisk kreativitet

16 jun 2017 | Text: Magnus Aronsson
Att bryta mot normer kostar på. Men det kan betala sig i längden, och är avgörande för kreativitet och innovation. Det vet Karin Ehrnberger, som vi skriver om i det här numret.... Läs mer
Politiska entreprenörer driver förändring

Politiska entreprenörer driver förändring

14 jun 2017 | Text: Jonas Gustafsson
En politisk entreprenör är en handlingsinriktad, problemlösande byråkrat – med rätt att fatta beslut. Hen jobbar helst i team och är, i alla fall i Sverige, en mästare på att n... Läs mer
Från solo till duo

Från solo till duo

5 jun 2017 | Text: Åse Karlén
Att som soloföretagare anställa en person är ett stort beslut som nog föregås av en del vånda. För företaget innebär det ett gigantiskt tillväxtkliv. Ett par signaturer på ett... Läs mer
Med patent på marknaden

Med patent på marknaden

29 maj 2017 | Text: Åse Karlén
I takt med att patentsystem växer fram etableras också teknologimarknader som en naturlig sidoeffekt. Där köps och säljs immateriella rättigheter, vilket kan öka effektiviteten... Läs mer
Henry prisas för sin lärargärning

Henry prisas för sin lärargärning

26 maj 2017 | Text: Åse Karlén
Professor Colette Henry, Dundalk Institute of Technology, Irland, är årets mottagare av European Entrepreneurship Education Award. I motiveringen framhålls hennes stora bidrag... Läs mer

Totalt digitalt

23 maj 2017 | Text: Jonas Gustafsson
Det är mycket digitalisering nu. Det märks också i rapportfloran, där två aktuella alster ägnar sig åt ämnet. Machines, jobs and equality. Technological change and labour marke... Läs mer
Ska skolan fostra entreprenörer?

Ska skolan fostra entreprenörer?

17 maj 2017 | Text: Jonas Gustafsson
Entreprenörskap är sedan läroplanerna 2011 en del av skolans officiella uppdrag. Till en början låg fokus på att starta företag. Numera används ofta det bredare begreppet entre... Läs mer
Nära relationer viktigt för änglar

Nära relationer viktigt för änglar

15 maj 2017 | Text: Jonas Gustafsson
Affärsänglar fyller en viktig funktion för att finansiera små, innovativa företag. Men långtifrån alla startups kammar hem ängelpengar, även om de uppfyller de formella kraven.... Läs mer
Mest lästa artiklar nu