Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Artiklar

Här kan du söka efter artiklar producerade av ESBRI som publicerats till exempel i tidningen Entré. Antalet sökbara artiklar ökar hela tiden.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla artiklar!

Giftermål biljetten till framgång

20 jun 2000 | Text: Johan Gustafson
När träindustrin i Sundsvall exploderade under den andra hälften av 1800-talet fanns det gott om entreprenörer som lyckades trots ”fel” social bakgrund. Biljetten in till det lokal... Läs mer

”Jag vill veta vad som finns bortom nästa krök”

20 jun 2000 | Text: Åse Karlén
Om Nancy Carter hade levt på 1800-talet skulle hon dragit västerut i en prärievagn, det är hon säker på. Nu råkade Nancy Carter födas hundra år för sent för att bli pionjär under g... Läs mer

Danmark: Forskningen som inte existerar

20 jun 2000 | Text: Johan Gustafson
Den danska forskningen om småföretag och entreprenörskap är den som skiljer sig mest från sina nordiska kollegor. Den finns nämligen inte. Eller snarare, den saknar egna rubriker o... Läs mer

Finland: Flest professorer i Norden

20 jun 2000 | Text: Johan Gustafson
Den finska entreprenörskapsforskningen är den mest omfattande i Norden – åtminstone sett till antalet professorer. Men fältet är splittrat, konstaterar Erkko Autio, professor vid T... Läs mer

Norge: De flesta forskarna finns norr om polcirkeln

20 jun 2000 | Text: Johan Gustafson
Vid en titt i internationella tidskrifter tycks stora delar av Norges entreprenörskapsforskare finnas i lilla Bodö, norr om polcirkeln. - Vi står för hälften av all ent... Läs mer

Hunger efter gemensam kunskapsbas

20 jun 2000 | Text: Johan Gustafson
Det råder en febril aktivitet kring entreprenörskaps- och småföretagsforskningen i Norden, ofta ivrigt påhejad av politikerna. Men många gånger är forskningen splittrad eller utspr... Läs mer

Tunga namn gästade Esbri

20 jun 2000 | Text: Åse Karlén
Ämnet entreprenörskap är brett. Det märks inte minst på den stora variation av teman som presenterats i Esbris öppna föreläsningsserie med forskare om entreprenörskap och småföreta... Läs mer

Pappas flicka bryter könsnormen

20 jun 2000 | Text: Åse Karlén
När pappas flicka startar eget väljer hon ofta att göra det i en bransch som traditionellt domineras av män. Hur flickor behandlas under uppväxten – i familjen, på lekplatsen och i... Läs mer

En ständig utveckling är målet

20 jun 2000 | Text: Jonas Gustafsson
Ett företag är inte nödvändigtvis ett mål i sig. Istället är det utveckling av nya produkter som är det viktiga för många teknikdrivna småföretag. - Företaget är bara ett medel fö... Läs mer

Osäkerhet och framtid i IT-företag

20 jun 2000 | Text: Åse Karlén
Turbulens, osäkerhet och framtid är nyckelord i en kandidatuppsats med titeln Att förutse framtiden – en multipel fallstudie av tre svenska, snabbväxande företag i data- och teleko... Läs mer

Tur eller timing – riskhantering i tillväxtföretag

20 jun 2000 | Text: Åse Karlén
Hur tillväxtentreprenörer hanterar risker beskrivs i en magisteruppsats med arbetsnamnet Tur, tillfällighet eller timing – En av fyra analyser på temat risker och riskhantering i t... Läs mer

Vitlök förändrade samhället

20 jun 2000 | Text: Åse Karlén
Filosofie doktor Monica Lindh de Montoya vid Stockholms universitets socialantropologiska institution har studerat entreprenörer i Anderna. I sin artikel Market as Mirror or Mo... Läs mer

Framgång beror på omvärlden

20 jun 2000 | Text: Åse Karlén
Ett företags framgång eller fall förklaras av vissa forskare som en följd av företagsledningens medvetna agerande och beslutsfattande. Andra – till exempel Karl Gratzer och Mar... Läs mer

Familjeföretaget blir till klenod

20 jun 2000 | Text: Jonas Gustafsson
Företag som har ägts av samma familj under en längre tid blir till släktklenoder som går i arv från generation till generation. Och arvet består av mer än bara kapital. Det visar A... Läs mer

Internationell forskning väcker många frågor

20 jun 2000 | Text: Howard E.  Aldrich
Utvecklingen av entreprenörskap som ett internationellt forskningsfält ger upphov till en mängd frågor. Kan vi bevara de värdefulla skillnaderna i metodsynsätt samtidigt som vi lär... Läs mer

Svårigheten att mäta en företagare

20 maj 2000 | Text: Johan Gustafson
Det är svårt att mäta olika länders ekonomiska klimat med god precision. Svårt – fast viktigt, eftersom sådana studier ofta ligger till grund för de politiska besluten om framtiden... Läs mer

Mer än ”heureka” bakom affärsidé

20 maj 2000 | Text: Jonas Gustafsson
Myten lyder att entreprenören själv, vid ett heureka-tillfälle kommer på sin affärsidé. En ensam man eller kvinna i duschen med sina tankar, och ett framgångsrikt koncept är fött. ... Läs mer

Egenskaper påverkas av utbildning

20 maj 2000 | Text: Jonas Gustafsson
Varför blir vissa entreprenörer och andra inte? Frågan är ständigt aktuell i forskning om entreprenörskap. Nu kan Ove Hansemark visa att egenskaper som traditionellt anses viktiga... Läs mer

”Många borde inte starta företag”

26 apr 2000 | Text: Jonas Gustafsson
Det är inte lätt att starta ett nytt företag. Man måste ha en bra idé och rätt personlighet. De som inte är lämpade för att starta företag bör inte inspireras att göra det, säge... Läs mer

Fruktsamt kombinera historia och ekonomi

20 apr 2000 | Text: Åse Karlén
ext publicerades även i tidningen ”Forskning om entreprenörskap & småföretag” (Entré) nr 1, 2000: rubrikhbFruktsamt kombinera historia och ekonomi I januari höll... Läs mer
Mest lästa artiklar nu