Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Artiklar

Här kan du söka efter artiklar producerade av ESBRI som publicerats till exempel i tidningen Entré. Antalet sökbara artiklar ökar hela tiden.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla artiklar!

Komplicerad process att hitta affärskoncept

26 sep 2000 | Text: Åse Karlén
Hur utvecklas affärskonceptet i ett nystartat företag? Henrik Eskilsson, Linköpings universitet, har bedrivit aktionsforskning i det företag han är med om att starta. Hans defi... Läs mer

Bredare urval stärker entreprenörskursen

20 sep 2000 | Text: Åse Karlén
På Chalmers Entreprenörskola kretsar allt kring verkliga affärssituationer. Därför öppnas nu dörrarna även för designers och ekonomer. - I näringslivet är det viktigt att ha tillg... Läs mer

Forskarens fokus på tekniktunga småföretag

20 sep 2000 | Text: Jonas Gustafsson
Tekniken får allt större betydelse för tillväxten i samhället. Det har uppmärksammats inom forskningen på senare tid, såväl i Sverige som utomlands. Och det gäller inte bara de sto... Läs mer

Alla kan inte växa

20 sep 2000 | Text: Jonas Gustafsson
Det är bara ett fåtal av de små teknikbaserade företagen som tar klivet upp till att bli medelstora företag. Andra förblir små, eller försvinner helt från marknaden. I... Läs mer

Nätet viktig kanal för småföretag

20 sep 2000 | Text: Åse Karlén
Ett Shakespearecitat inleder Elin Jonsson och Maria Sanders-Wikströms examensarbete: ”There is magic in the Web”. Denna magi kan komma väl till pass, särskilt för småföretag. Webbe... Läs mer

Norska småföretag kartläggs i ny bok

20 sep 2000 | Text: Åse Karlén
Hur viktiga är de kvinnliga entreprenörerna i norskt näringsliv? Det frågade sig bland andra professor Olav Spilling, verksam vid Handelshøyskolen BI i Oslo, inför en statistisk oc... Läs mer

Nordisk forskarelit samlad i Danmark

20 sep 2000 | Text: Åse Karlén
Vartannat år hålls den Nordiska småföretagsekonomiska konferensen. I år var det dags för den elfte i ordningen. Konferensen gick av stapeln i Århus, Danmark, 18-20 juni. ... Läs mer

Fokus och flexibilitet framgångsrecept

20 sep 2000 | Text: Åse Karlén
Vad är det som gör att vissa företag lyckas med sina exportansträngningar medan andra inte gör det? En fingervisning om svaret ges i en färsk rapport. Lars-Anders Byber... Läs mer

Entreprenören måste våga lätta på kontrollen

20 sep 2000 | Text: Åse Karlén
Två företag verkar inom samma bransch, på samma marknad och med till synes liknande förutsättningar. Ändå presterar de helt olika. Vad beror det på? Jan E. Skaug finner i sin dokto... Läs mer

Rika startar oftare eget

20 sep 2000 | Text: Åse Karlén
Det finns ett samband mellan förmögenhet och entreprenörskap - och det beror inte bara på eventuella kreditrestriktioner. En förklaring bygger på att folk med lägre förmögenhet ka... Läs mer

Ny vd påverkar småföretage

20 sep 2000 | Text: Åse Karlén
I sin licentiatuppsats frågade sig ekonomie doktor Mats Westerberg Does the CEO Matter?. I doktorsavhandlingen undersökte han hur verkställande direktörer i små företag handskas me... Läs mer

Osäker tillvaro för små vårdföretag

20 sep 2000 | Text: Åse Karlén
Privata vårdföretag är ofta alltför beroende av en enda kund. Det konstaterar Ingmari Cantzler, filosofie licentiat och verksam vid Karlstads universitet, i rapporten I privat regi... Läs mer

Ekonomi och estetik i modebranschen

20 sep 2000 | Text: Åse Karlén
På den svenska marknaden för modefotografi spelar estetiska värden en viktig roll. Det betyder att det för fotografen – tillika småföretagaren – inte är helt riskfritt att tacka ja... Läs mer

”Orimliga förväntningar på entreprenörskapsforskning”

20 sep 2000 | Text: Göran Brulin
Det kan tyckas att entreprenörskapsforskningen har fått ett rejält fäste. Snart finns det inget universitet som står utan professur i ämnet. Entreprenöriella förhållningssätt skall... Läs mer

I huvudet på en småföretagare

20 sep 2000 | Text: Åse Karlén
Grossisten, Tillverkaren, Reklammannen, Verkstadsföretagaren och Köpmannen: fem olika småföretagare, verksamma i fem olika branscher med fem olika idéer om hur småföretag ska ledas... Läs mer

Intraprenörers bruk av nätverk

15 sep 2000 | Text: Åse  Karlén
Intrapernörer, företagsinterna entreprenörer, intresserar Carl-Gustav Fabiansson, högskolan i Gävle, och Angelica Fihn, Uppsala universitet. I magisteruppsatsen Intraprenörens... Läs mer

Nya kreditsystem gör banken smart

21 aug 2000 | Text: Karin Smirnoff
Banken är den viktigaste finansiären för nystartade företag. Men för banken innebär kreditgivning till nystartade företag en risk. För att minska förlustrisken är det viktigt a... Läs mer

Kompetens viktigt för småföretag

20 jun 2000 | Text: Åse Karlén
Även småföretagaren måste satsa på kompetensutveckling. Utan anpassning till förändringar i omvärlden riskerar verksamheten att gå under, menar Åke Berglund och Anders Blomquist vi... Läs mer

Giftermål biljetten till framgång

20 jun 2000 | Text: Johan Gustafson
När träindustrin i Sundsvall exploderade under den andra hälften av 1800-talet fanns det gott om entreprenörer som lyckades trots ”fel” social bakgrund. Biljetten in till det lokal... Läs mer

”Jag vill veta vad som finns bortom nästa krök”

20 jun 2000 | Text: Åse Karlén
Om Nancy Carter hade levt på 1800-talet skulle hon dragit västerut i en prärievagn, det är hon säker på. Nu råkade Nancy Carter födas hundra år för sent för att bli pionjär under g... Läs mer
Mest lästa artiklar nu