Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Artiklar

Här kan du söka efter artiklar producerade av ESBRI som publicerats till exempel i tidningen Entré. Antalet sökbara artiklar ökar hela tiden.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla artiklar!

Utbildning behöver ett eget nätverk

13 okt 1998 | Text: - -
I början av juni arrangerade Esbri en workshop om entreprenörskapsutbildning. Syftet var att skapa en arena för erfarenhetsutbyte och lägga grunden för en ny samverkan inom ent... Läs mer

Kathleen Eisenhardt: Effektiva beslutsfattare arbetar med flera alternativ

10 okt 1998 | Text: - -
Vissa företagsledningar lyckas fatta såväl snabba som korrekta beslut. Och det i en omgivning där förändringar blir allt svårare att förutsäga. - Bland det viktigaste är att... Läs mer

Affärsutveckling för mindre skogsägare

10 okt 1998 | Text: - -
För att klara sina flotta tillväxtkvoter stirrar politikerna stint på exportföretagen inom IT och tillverkning. Men för sysselsättningen är basnäringarna fortsatt viktiga, framför... Läs mer

Successionen viktig i familjeföretaget

10 okt 1998 | Text: - -
I familjeföretaget är successionen en ständig process. Det gäller att prata om företagets oskrivna regler redan när de tilltänkta arvtagarna är barn. - De unga ser annars bar... Läs mer

Det är svårt att få tag på äkta riskkapital i Sverige

10 okt 1998 | Text: - -
50 miljarder kronor väntar i riskkapitalbolagens gömmor. Trots detta talas det ofta om bristande finansieringsmöjligheter för lovande svenska företag och affärsidéer. - Det är us... Läs mer

Nya idéer - nya jobb

10 okt 1998 | Text: - -
ext publicerades i temat ”Innovation” i Entré nr 3, 1998: Såväl små som stora företag behövs för utvecklingen rubrikhbNya idéer - nya jobb Fors... Läs mer

Kompetens som konkurrensmedel

10 okt 1998 | Text: - -
Kunskapsföretag genomgår en snabb internationaliseringsprocess och utgör en viktig del i svensk och internationell ekonomi. Det är därför viktigt för Sverige att utveckla sina... Läs mer

Nätverk viktiga redan på 1600-talet

10 okt 1998 | Text: - -
När grunden lades för den svenska industrialiseringen på 1600- och 1700-talet var det utländska köpmän som ledde vägen. En viktig faktor bakom deras framgång var de personliga... Läs mer

Värna svenska systemet

10 okt 1998 | Text: Carin Holmquist
Under senare år har resultaten från entreprenörskaps- och småföretagsforskning fått allt mer utrymme i den allmänna debatten. Detta är naturligtvis glädjande då alltfler intres... Läs mer

”Entreprenörer är mycket intressanta människor”

7 okt 1998 | Text: - -
När psykologen Kelly Shaver började intressera sig för entreprenörskapsfrågor i slutet av 80-talet befann sig området i en slags identitetskris. Vad handlade forskningen egentl... Läs mer

IT-branschen har sin egen logik

3 okt 1998 | Text: - -
Den snabbväxande IT-branschen följer en särskild innovationslogik som premierar litenhet och snabbhet. Samtidigt ger den extrema vinstmarginaler. Våra traditionella... Läs mer

Innovation för fler jobb - eller färre

1 okt 1998 | Text: - -
Sysselsättning, ekonomisk tillväxt och effektiva företag - allt gott härleds gärna till ordet ”innovationer”. Det handlar inte bara om uppfinningar, utan kanske fra... Läs mer

Kunskap saknas om effekter av stöd till småföretagare

1 okt 1998 | Text: - -
Det finns idag mer än 140 olika stöd till småföretag. Eftersom stöden administreras lokalt, regionalt samt på nationell nivå är det svårt att isolera effekterna av enskilda stöd. K... Läs mer

Entreprenören går sin egen väg

27 jul 1998 | Text: - -
De marknadsföringsteorier som lärs ut vid högskolorna bygger ofta på storföretagens verklighet. Det beror delvis på att vi inte vet tillräckligt om hur marknadsföring bedrivs i... Läs mer

Konsten att knyta kontakter utomlands

27 jul 1998 | Text: - -
Det blir allt vanligare och viktigare för mindre och medelstora svenska företag att tidigt skaffa sig fotfäste bland leverantörer och kunder i utlandet. Men hur går man till vä... Läs mer

Här står småföretagaren i naturligt fokus

23 jul 1998 | Text: - -
Nätverkstanken är en ide i tiden och en organisationsmodell som Mitthögskolan gjort till sin egen. Även forskning och utbildning inom entreprenörskapsområdet präglas av nätverk... Läs mer

WWW - från akademiskt nätverk till världens hetaste marknadsplats

22 jul 1998 | Text: - -
På bara fem år har Internet gått från lågmält akademiskt nätverk till världens hetaste marknadsplats. - Jag ser webben som ett samhälle där företag och organisationer samarbe... Läs mer

Trygga kvinnor bryter traditioner

22 jul 1998 | Text: - -
Det är främst kvinnor med starkt stöd från familj och vänner som vågar trotsa könsmönstren I näringslivet. Birgitta Näsman vid Mitthögskolan i Östersund har intervjuat kvinnor... Läs mer

Frihet viktigare än vinst

21 jul 1998 | Text: - -
Arbete, frihet och utveckling - så ser den typiske småföretagarens ambitioner och ideal ut idag. De har stått i centrum för den svenska näringspolitiken under hela 90-talet. De... Läs mer

Nätverksprojekt nådde fnuttfelfnutt mål

3 jul 1998 | Text: - -
EU-projektet skulle stimulera kvinnor i turistbranschen att samverka och därmed göra bättre affärer. Men glesbygdens kvinnor såg nätverket som en social möjlighet snarare än en... Läs mer
Mest lästa artiklar nu