Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Artiklar

Här kan du söka efter artiklar producerade av ESBRI som publicerats till exempel i tidningen Entré. Antalet sökbara artiklar ökar hela tiden.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla artiklar!

Man eller kvinna har liten betydelse

2 maj 1997 | Text: - -
Tillväxt i små företag har inte så mycket med att göra om det är en man eller kvinna som äger och driver företaget som med faktorer som tillväxtvilja och export. -... Läs mer

Min son är bäst

1 maj 1997 | Text: - -
Familjeföretagen drivs ofta annorlunda jämfört med andra företag. Familjens intressen står i centrum vilket gör att det företagsekonomiska perspektivet ibland tappas bort.... Läs mer

Kreativa entreprenörer utvecklar fastighetsbranschen

1 maj 1997 | Text: - -
På senare år har entreprenörer från andra branscher gett sig in i fastighetsbranschen. Ofta för de med sig nya värderingar och normer från sitt tidigare företagande. ... Läs mer

Småföretag har sin egen kultur

1 maj 1997 | Text: - -
Växtkraft Mål 4, Nutek, AMS ... Många myndigheter erbjuder stöd till småföretag för kompetensutveckling. Ett nytt forskningsprojekt ska undersöka hur företagen egentligen hante... Läs mer

Årets entreprenörsforskare ”upptäckte” Silicon Valley

1 maj 1997 | Text: Johan  Gustafson
Arnold C. Cooper kom i slutet av september till Stockholm för att ta emot 1997 års International Award for Entrepreneurship and Small Business Research. - Vårt forskningsfält... Läs mer

Extern ledamot bra för företaget

29 apr 1997 | Text: - -
Endast 20 procent av familjeföretagen har en styrelse med externa ledamöter. Detta trots att forskning visar att en aktiv styrelse förbättrar verksamheten. Jonas Es... Läs mer

Integrerad utveckling kortar ledtider

24 apr 1997 | Text: - -
Mälardalens högskola arbetar som bäst med att initiera en forskningsverksamhet inriktad på integrerad produktutveckling i småföretag. Verksamheten kommer att ha sin bas i Eskil... Läs mer

Flexibla ledare bakom snabbväxande företag

17 apr 1997 | Text: - -
Företag blir inte snabbväxande av en slump. Tvärtom, bakom den höga tillväxten döljer sig flexibla ledare, vilja att genomgå förändringar samt förmågan att välja rätt kunder.... Läs mer

Chalmers studerar affärsmodeller

9 apr 1997 | Text: - -
Forskare vid institutionen för innovationsteknik på Chalmers Tekniska Högskola har startat ett nytt forskningsprojektet som syftar till att studera tidiga affärsutvecklingsproc... Läs mer

Sundsvallsföretag kartlagda

8 apr 1997 | Text: - -
Företagsklimat, tillväxt och strategier - en studie av småföretagarna i Sundsvall presenterades i våras på Mitthögskolan i Sundsvall. Syftet var att undersöka företagsklimatet... Läs mer
Kunglig invigning av ESBRI

Kunglig invigning av ESBRI

6 apr 1997 | Text: Iréne  Forsmark
I strålande sol och med närmare 300 inbjudna gäster invigde kung Carl XVI Gustaf ESBRI. Därefter arrangerades ett symposium på temat ”Att skapa tillväxt och nya jobb̶... Läs mer

Fokusering på finansiellt stöd ifrågasätts av forskare

3 apr 1997 | Text: - -
Det är dags att bredda synen på hur små företag hanterar sin finansiering. En kommande licentiatavhandling visar att små företag ofta löser sitt finansieringsbehov på andra sät... Läs mer

Hjälp finns men få vill ha den

2 apr 1997 | Text: - -
Flera myndigheter har till uppgift att hjälpa småföretag med rådgivning och konsulttjänster. Trots att utbudet i de flesta fall är gratis är efterfrågan högst måttlig.... Läs mer

Brist på svenska företag en myt

2 apr 1997 | Text: - -
Ny forskning visar att viljan till nyföretagande är nästan lika stor i Sverige som i USA I Sverige startas det för få företag, sägs det. Men relativt sett är viljan a... Läs mer

”Svenska statens statistik och databaser är unika”

1 apr 1997 | Text: Johan Gustafson
Informationen är värd en förmögenhet och borde utnyttjas bättre av forskare och näringsliv, tycker Jerry Katz, professor i entreprenörskap vid Saint Louis University i USA.... Läs mer

Små företag litar till eldsjälar

1 apr 1997 | Text: - -
En svensk forskargrupp har tillsammans med franska och italienska kollegor undersökt möjligheterna för små och medelstora företag att utnyttja IT som stöd i verksamheten.... Läs mer

Elever måste få vara kreativa

1 apr 1997 | Text: - -
Grunden för entreprenörstänkande läggs redan i unga år, vilket ställer höga krav på skolväsendet. Utredningen I entreprenörskapets tecken (en studie av skolning i förnyelse Ds... Läs mer

Vad rör sig i en forskares huvud?

1 apr 1997 | Text: Dick Ramström
Jag har lång erfarenhet av småföretagsforskning och tycker att det är roligt att ett sådant här forum presenteras. Men kanske tycker jag att den form ni eftersträvar i notisbev... Läs mer

Kriminalitet och byråkrati ett problem

4 feb 1997 | Text: - -
Hög kriminalitet, smutsiga gator samt tröga byråkrater. I San Francisco påverkar dessa faktorer företagens expansioner mest av allt. Svårigheterna med att expander... Läs mer

Själv bästa dräng i Tanzania

24 jan 1997 | Text: - -
Hellre än att leja ut verksamhet till underleverantörer försöker entreprenörer i Tanzania göra allt själva. Därmed uteblir den dynamik som uppstår genom skapande av nätverk och... Läs mer
Mest lästa artiklar nu